Bitcoin.nl

Laatste nieuws

Bitcoin en belasting?

belasting

Hoe gaat de belastingdienst nu eigenlijk om met bitcoins?

Er zijn vaak vragen over hoe, en of, bitcoins belast worden. Bitcoin is een geheel nieuw soort goed. Hierdoor is het voor veel mensen onduidelijk hoe de belastingdienst ernaar kijkt en hoe zij ermee om moeten gaan bij de belastingaangifte. In dit artikel leggen we uit hoe bitcoin en belasting voor particuliere gebruikers werkt. Als er wijzigingen plaatsvinden zullen we een update plaatsen.

De belastingdienst vermeldt dat bitcoins onder overige bezittingen vallen:

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Overige bezittingen dienen opgegeven te worden in box 3: sparen en beleggen. Als peildatum van de waarde van de bitcoins, gebruik je 1 januari van het jaar waarvan je aangifte doet. Voor 2016 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2016 op. Op dit moment betaal je enkel vermogensbelasting over het vermogen in bitcoins. Winst als gevolg van een koersstijging wordt gezien als vermogensgroei.

Bij het opgeven van vermogen geldt een vast bedrag dat is vrijgesteld van belasting. Voor 2016 is het heffingsvrije vermogen 24.437 euro. Indien u meer vermogen heeft, betaalt u hierover 1,2% belasting. (Let op: voor 2017 gelden nieuwe regels rondom de belasting van vermogen.)

Het aangeven van bitcoins vind je terug in de online aangiftetool:

aangiftetool

Het is van belang aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Voor 2017 zijn er veranderingen aangebracht aan de regels omtrent vermogensbelasting.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kun je het beste terecht bij een belastingadviseur.