Bitcoin.nl

Artikelen door Corné Plooy

Corné Plooy

Corné Plooy is in 2009 afgestudeerd in Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Hij is geïnteresseerd in allerlei gebieden van wetenschap en technologie, en heeft ervaring in het ontwikkelen van allerlei verschillende soorten software. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in technologie voor het beschermen van burgerrechten, zoals privacy en uitingsvrijheid, bijvoorbeeld met peer-to-peer-netwerken en cryptografie.

Corné is sinds 2011 actief in het bedenken van nieuwe technieken op basis van Bitcoin: zo heeft hij onder andere in 2013 Amiko Pay ontwikkeld, een voorloper van het Lightning-netwerk. Sinds 2018 is Corné bij Bitonic in dienst als software-ontwikkelaar, waarbij hij ook betrokken blijft bij de ontwikkeling van het Lightning-netwerk.

Over Bitcoin.nl

Meer nieuws