Bitcoin.nl

Deze webshop is een experiment, lees onze FAQ

Privacy Beleid

1.  Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat uw gegevens in handen van derden vallen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij verplicht zijn gegevens te verstrekken door een gerichte vordering van justitie voor bijvoorbeeld specifieke fraudegevallen of andere misdrijven. Wij zullen niet meewerken aan het ongericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens.

2.  Bitonic is aangesloten bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Deze vereniging heeft onder andere als doel gezamenlijk op te treden tegen fraude. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst onderling gegevens worden uitgewisseld ten dienste van dit doel.

3.  Ieder bedrijf dat in bitcoins handelt heeft basisinformatie nodig om te weten met wie zaken worden gedaan, om u als klant te ondersteunen en onze administratie te voeren. In onze administratie houden we bij:

-       tijd van aankoop en bedrag

-       IP-adres

-       Bitcoin-adres

-       Informatie over verwijzingspartners (indien van toepassing)

-       Verificatie informatie (indien van toepassing (mobiele telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeningnummer)


4. Transactiegegevens worden 7 jaar bewaard en aanvullende persoonlijke gegevens 3 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd.

5. U bent zich bewust dat uw bitcoin transactie gepubliceerd worden op een openbare blockchain en dat een transactie van en naar Bitonic te volgen is op die blockchain.

6. Omwille van de privacy adviseren wij u om bitcoinadressen niet te hergebruiken.

7. Voor specifieke vragen inzake privacy verwijzen we u naar privacy@bitonic.nl.

8.  Voorzover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekken wij de relevante gegevens aan derde partijen, zoals pakketdiensten. Wij hebben met deze partijen een dataverwerkersovereenkomst.