Bitcoin.nl

Bitcoinnetwerk

Op deze pagina zijn verschillende statistieken over het Bitcoinnetwerk te vinden.

Laatste 10 blokken van de blockchain

De nieuwste gevonden blokken van de Bitcoin-blockchain met het tijdstip en het aantal minuten dat sindsdien verstreken is.


Onbevestigde transacties in de wachtrij

Hoeveelheid transacties die wachten op bevestiging door opname in de blockchain.


Gemiddelde transactiekosten (fee)

De kosten per transactie en per transactiegrootte die meegegeven worden aan transacties in de blockchain.


Miningkracht van het bitcoinnetwerk

Gemiddeld aantal hashes per seconde dat wordt berekend door Bitcoinminers, afgeleid van het aantal gevonden blokken in de blockchain en de geldende moeilijkheidsgraad op dat moment.


Segregated Witness-adoptie

Percentage van blokken gevonden door miners die de Segregated Witness soft fork ondersteunen.