Marktwaarde onder de loep

justice

Met de recente forse prijsstijging van Bitcoin, maar ook van de cryptomarkt als geheel, wordt er vaak gesproken over market capitalization (ook wel: market cap) als indicator voor hoe groot, succesvol of waardevol een goed is. In het Nederlands spreken we van de totale marktwaarde. In dit artikel gaan we in op marktwaarde als indicator, en waarom deze niet altijd even betrouwbaar is.

De totale marktwaarde van een goed, zoals Bitcoin, wordt berekend door het aantal eenheden (tokens) in circulatie te vermenigvuldigen met de huidige waarde van één enkele eenheid van het goed. In het geval van Bitcoin is dat op het moment van schrijven als volgt: 16.311.862 BTC x Â1.430 = Â23.325.962.660. Bij Bitcoin geeft de marktwaarde, ten opzichte van sommige andere cryptocurrencies, een redelijk goed beeld van de waarde die vertegenwoordigd wordt. Bitcoin was vanaf het begin openbaar te minen, zonder dat er vooraf een vast aantal bitcoins is achtergehouden door de ontwikkelaar.

De developers van sommige cryptocurrencies houden een deel van de tokens achter, vaak om de ontwikkelaars financieel te ondersteunen. Wanneer dit gebeurt worden deze tokens wel meegeteld met de totale hoeveelheid beschikbare tokens, terwijl deze dus niet daadwerkelijk meedoen op de markt. Een lager aantal beschikbare tokens op de markt leidt vaak tot een hogere prijs, wat dus een vertekend beeld kan geven in totale marktwaarde.

marketcap

Een recent voorbeeld waar duidelijk een vertekend beeld is ontstaan is de pre-sale van Gnosis, een token voor een voorspellingsmarkt dat gebouwd wordt op Ethereum. De pre-sale werd gehouden om vroege investeerders een kans te geven de ontwikkeling van het project te ondersteunen en later de aandelen winstgevend te verkopen.

Bij de Gnosis pre-sale is uiteindelijk maar 4.17% van het totaal aantal beschikbare tokens verkocht aan het publiek, de overige 95.83% blijft in handen van de ontwikkelaars. Er is $31,25 betaald voor elk token van de 4.17% die verkocht is. Uiteindelijk zullen er 10 miljoen tokens beschikbaar zijn. Het resultaat is dat de marktwaarde van Gnosis gesteld wordt op $312,5 miljoen, terwijl er maar ongeveer $13 miljoen dollar is opgehaald voor een prijs van $1,30 per token. De totale marktwaarde geeft dus een fors vertekend beeld van de echte onderliggende waarde.

De context is essentieel. Voor een goede bepaling van de onderliggende waarde van een goed is het belangrijk om een veelvoud van verschillende variabelen te bestuderen: het totaal uiteindelijk beschikbare tokens en de inflatie, de liquiditeit op de markten, het totale handelsvolume, de kwaliteit van de ontwikkeling van de techniek en de developers, de activiteit op GitHub, pre-mining, enzovoort.