Achtergrond: het Chinese handelsvolume

Handelen, fees, margin en volumes

Door het wereldwijde en decentrale karakter van bitcoin zijn de markten waarop je bitcoins kunt verhandelen 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Er zijn niet maar één of twee markten waarop je bitcoins kunt verhandelen, maar tientallen verschillende markten die verspreid zijn over de hele wereld. Zo ook in China. Veel van de Chinese exchanges pasten tot voorheen een ander verdienmodel toe dan de westerse exchanges. Dit was van grote invloed op de volumes die gedraaid werden op Chinese exchanges.

Westerse exchanges vragen veelal een fee per trade: dit wil zeggen dat je een klein percentage (bijvoorbeeld 0.25%) van het bedrag dat je verhandelt per trade afstaat. Chinese exchanges deden dit anders. Zij vroegen geen fee per trade - het was gratis om bitcoins te verhandelen. In plaats daarvan verdiende de Chinese exchanges geld met het uitlenen van bitcoins of Chinese yuan, zodat gebruikers aan margin trading konden doen.

Margin trading is een vorm van handelen waarbij je vijf, tien of tot wel honderd keer je werkelijke balans kunt verhandelen. Je leent dan bijvoorbeeld yuan, euro's of dollars van de exchange om meer bitcoins te kunnen kopen, waarvoor je werkelijke balans als onderpand dient. Heb je 1000 op een exchange, dan is het mogelijk om met bijvoorbeeld vijf keer zoveel euro's (= 5000) bitcoins te kopen. Dit betekent dus vijf keer zoveel winst (of verlies!). Voor het lenen van het geld van de exchange betaal je een klein percentage rente per dag dat de lening aangehouden wordt.

Als gevolg van traden zonder fees op de Chinese exchanges waren de handelsvolumes daar vele malen hoger. Waar westerse exchanges in een periode van 24 uur bijvoorbeeld 10.000 bitcoins verhandelde, was dit bij Chinese exchanges in de miljoenen. Het vragen van een fee per trade remt mensen immers om eindeloos heen en weer te handelen: je balans raakt langzaam op. Wanneer deze rem er niet is, kan men onbeperkt handelen zonder dat dit direct geld kost. Hierdoor ontstaan valse volumes: het is niet duidelijk hoeveel van de miljoenen bitcoins die verhandeld worden nu daadwerkelijk te tellen zijn als echte trades.

De nieuwe situatie in China

De afgelopen weken is er een nieuwe situatie ontstaan in China. Dit was een gevolg van een inspectie door de People's Bank of China (PBOC), de centrale bank van China, bij de verschillende Chinese bitcoin exchanges. Uit vertalingen van persberichten van de PBOC is af te leiden dat de PBOC meer focus zal leggen op het in de gaten houden van de bitcoin exchanges.

Als gevolg van het verhoogde toezicht door de PBOC zijn de grote Chinese handelsplatformen gestopt (BTCC, OKCoin, Huobi) met margin trading. Deze manier van handelen zou tot te grote prijsschommelingen leiden. Hierdoor zijn de exchanges genoodzaakt fees per trade in te voeren (BTCC, OKCoin, Huobi): de inkomsten uit het verschaffen van leningen voor margin trading vallen weg.

Het verschil in volumes met en zonder fees (bron): volumes

Met het invoeren van vaste fees per trade komt ook een einde aan de opgeblazen en ondoorzichtige volumes op de Chinese exchanges. Toen de fees gister ingevoerd werden was dit direct zichtbaar in de handelsvolumes op de verschillende handelsplatformen, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Positief

De boodschap van de PBOC is eigenlijk positief: de Chinese exchanges moeten dan wel stoppen met het aanbieden van margin trading en als gevolg fees heffen, maar zo lang zij deze regels volgen keurt de PBOC het opereren van de exchanges goed.

Daarnaast wordt het voor iedereen inzichtelijker wat nu de werkelijke handelsvolumes wereldwijd zijn, dit geeft een beter beeld van de activiteit per regio. De verdeling van het volume over de verschillende exchanges is de afgelopen 24 uur al aanzienlijk anders dan voor de introductie van fees. Het wordt duidelijk dat het aandeel in handelsvolume van de Chinese exchanges niet veel verschilt met dat van de westerse exchanges.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie wordt weergegeven in onderstaande afbeeldingen.

Volume per exchange voor de afgelopen maand (bron): vol

Volume per exchange voor de afgelopen 24 uur (bron): vol


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.