Bitcoin accepteren? Hier moet je fiscaal rekening mee houden

Zodra je als ondernemer kwalificeert voor de belastingen krijg je met allemaal belastingheffingen te maken. En wanneer je voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer betekent dat niet automatisch dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het belastingstelsel voor ondernemers kan dus al snel gecompliceerd worden. Wanneer je bitcoin accepteert als ondernemer moet je dan ook goed op de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing letten. De belangrijkste gevolgen staan hieronder beschreven.

Omzetbelasting

Ondernemers moeten in principe elke maand of elk kwartaal aangifte omzetbelasting doen. Afhankelijk van de prestaties van de ondernemer moet er 0%, 9% of 21% Omzetbelasting worden afgedragen. De omzetbelasting wordt berekend op basis van de omzet in euro’s. Ook moet de belasting in euro worden afgedragen. Dit betekent dat er sprake is van een koersrisico als je niet meteen een gedeelte van de ontvangen bitcoin omzet in euro. Een eventuele koersverandering is niet van belang voor de omzetbelasting.

Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting

Naast de omzetbelasting kent Nederland natuurlijk ook belastingen die geheven worden op basis van de winst van de onderneming. Afhankelijk van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven wordt de winst belast in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kent een schakelartikel naar de inkomstenbelasting. Dit zorgt er voor dat beide belastingen uitgaan van het zogenaamde goed koopmansgebruik. Goed koopmansgebruik betekent dat de onderneming de jaarwinst moet bepalen zoals een goed koopman dat zou doen. Er wordt onder andere vanuit gegaan dat een goed koopman verliezen neemt zodra deze zich voordoen en winsten pas wanneer ze zeker zijn, het voorzichtigheidsbeginsel.

Dit bovenstaande is van belang voor hoe eventuele koersontwikkelingen moeten worden meegenomen in de aangifte. Ongerealiseerde koerswinsten op de ontvangen bitcoin hoeven niet als winst te worden verantwoord. Deze zijn immers nog niet zeker. Tegelijkertijd moeten (ongerealiseerde) koersverliezen juist wel worden meegenomen in de aangifte. Als goed koopman moet je immers voorzichtig zijn. Dit gaat er wel van uit dat de bitcoins gedurende het jaar in de onderneming blijven.

Koersrisico in de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting

Er lijkt dus voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting geen direct koersrisico te zijn. Dit is niet helemaal het geval. Er zit namelijk ook nog een periode tussen de afsluiting van het fiscale jaar en het daadwerkelijk betalen van de aanslag. Eerst moet de ondernemer de aangifte indienen en vervolgens moet de Belastingdienst een aanslag opleggen, waarna deze betaald dient te worden. Normaal gesproken zullen er meerdere maanden over dit proces heengaan. In deze maanden is er ook sprake van een koersrisico aangezien de uiteindelijk aanslag in euro’s betaald moet worden. Als de koers daalt in deze periode tussen het einde van het fiscale boekjaar en de betaling van de uiteindelijk aanslag en je hebt niet genoeg euro’s om de aanslag te betalen, kan het zijn dat je bitcoins met een koersverlies moet verkopen. Hierdoor kan de effectieve belastingdruk stijgen. Wel is dit (gerealiseerde) koersverlies aftrekbaar in het fiscale jaar waarin de belasting daadwerkelijk betaald is.

Elk geval kan een andere fiscale uitwerking kennen. Dit artikel geeft slechts een schets van enkele mogelijke gevolgen die accepteren van bitcoin kan hebben. Voor advies over uw situatie moet u contact opnemen met een belastingconsulent.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.