Bitcoin Improvement Proposal: Taproot

Pieter Wuille, een prominente Bitcoin ontwikkelaar, heeft een voorstel gepubliceerd voor een Taproot implementatie. Taproot wordt gezien als een van de meest gewenste upgrades voor het bitcoinprotocol, in combinatie met Schnorr en MAST.

In een email aan de bitcoin-dev mailing list presenteert Pieter zijn voorstel en recapituleert hij enkele van de veranderingen:

  • Taproot laat outputs op elkaar lijken, waardoor er geen onderscheid meer mogelijk is.
  • De niet uitgevoerde Merkle takken in de scripts blijven verborgen.
  • Schnorr handtekeningen maken het mogelijk voor wallets om digitale handtekeningen samen te voegen tot één.
  • Het vervangen van OP_CHECKMULTISIG(VERIFY) door OP_CHECKSIGADD, voor ondersteuning van batch validatie.

Het is nu aan de bitcoingemeenschap om te reageren op het voorstel.

Benieuwd naar wat deze mogelijke upgrade allemaal behelst? We publiceerden eerder al uitleg over Schnorr, MAST en Taproot.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.