Bitonic: Privacy EU-burgers loopt gevaar

Afgelopen maandag en dinsdag vond in Wenen een bijeenkomst plaats waar door de Financial Action Task Force (een internationale groep regelgevers) gesproken werd over witwasmaatregelen rond Virtual Currencies en Virtual Assets. Bitonic was hier ook aanwezig en is bezorgd dat de privacy van EU-burgers door een vergaand voorstel (7b), geschaad wordt.

Bitonic heeft samen met andere spelers uit de industrie het standpunt ingenomen dat het Europese model uit de vijfde witwasrichtlijn uitgangspunt moet zijn voor de te nemen controle maatregelen. Dat betekent dat klantinformatie rond crypto-transacties alleen op grond van een specifiek verzoek of risico ter beschikking komt bij toezichthouders en politie-autoriteiten.

De door de Amerikaanse autoriteiten voorgestane regel is echter dat per definitie bij alle transacties met virtuele assets de klantinformatie doorgegeven moet worden aan de betrokken tegenpartijen (en hun toezichthouders), waar ook ter wereld.

Dit is technisch feitelijk onmogelijk terwijl de relevante autoriteiten gewoon een navraag kunnen doen bij hun collega-toezichthouders om de gewenste informatie per specifiek geval te verkrijgen. Ook deskundigen in het Europese opsporingsveld noemen de in het FATF-voorliggende eis onnodig en een 'overkill'.

Wij vinden het vanuit privacy-oogpunt alarmerend dat zo'n veelomvattende verplichting door de VS aan Europa wordt opgedrongen. Dit raakt namelijk niet alleen de bedrijven die in virtuele valuta handelen. De definities zijn zo ruim dat in potentie elk bedrijf of elke klant die werken met een blockchain of distributed ledger onder de reikwijdte kan vallen.

Download het standpunt.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.