Building on Bitcoin: Lissabon - de presentaties

buildingonbitcoin

Building on Bitcoin is een evenement voor de technische bitcoingemeenschap en focust zich dus vooral op het protocol en nieuwe ontwikkelingen die hierop gemaakt kunnen worden. De presentaties van verschillende sprekers zullen hierom ook technisch van aard zijn. Hierin worden praktische en theoretische ontwikkelingen of nieuwe ideeën voor het netwerk en de gebruikers gedeeld.

Hieronder een overzicht van alle presentaties van Building on Bitcoin, Lissabon:

Dag één

 • Bryan Bishop, State of Bitcoin Over the Years: Bryan ging hierbij vooral in op de historie van de "alert key". Een voorgeprogrammeerd mechanisme om berichten te verzenden naar nodes. Naast de mogelijk DDoS mogelijkheden die de alert key met zich mee bracht, bleek het ook een behoorlijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met zich mee te brengen.

 • Adam Ficsor, Anonymous Bitcoin: Hierin vertelt Adam over zijn successen en mislukkingen als bitcoindeveloper. Hij heeft het over ondermeer JoinMarket, Tumblebit en ZeroLink. Allen privacy frameworks of mixing technieken. Deze ontwikkelingen dienen te resulteren in het verhoogde privacy voor de bitcoingebruiker.

 • Jonas Schnelli, Current state and the future of wallets: De belangen van de privacy, veiligheid en vertrouwen van een wallet worden belicht. Ook toekomstige ontwikkelingen die deze drie kernwaarden kunnen verbeteren komen aan bod, zoals compact blocks of bloom filters.

 • Patrícia Estevão, Designing Lightning Wallets for the Bitcoin Users: Patricia gaat in op de veranderingen die nodig zijn om de gebruikerservaring van Lightning wallets te verbeteren. Hierbij is het doel om Lightning wallets intuïtief te maken voor degene die al bekend zijn met andere gangbare bitcoinwallets.

 • Tooling Panel: Het panel buigt zich over welke soort tools er nodig zijn om te kunnen bouwen op Bitcoin.

 • Peter Todd, Single Use Seals: Peter presenteert zijn concept waarbij applicaties die consensus behoeven gebruik zouden kunnen maken van een "single use proof", en dus niet de gebruikelijke digitale handtekening die hergebruikt zou kunnen worden.

 • Mustafa Al-Bassam, Contour: Binary transparency, ofwel hoe men kan weten dat de binary die voorgeschoteld wordt ook daadwerkelijk de binary is die alle anderen ook gebruiken.

 • Thomas Kerin, Working with scripts with logical opcodes: Bitcoin maakt gebruik van logical opcodes in de scriptfunctionaliteit. De interactie met deze opcodes verschilt per casus, en is dus lastig uniform te behandelen. Thomas gaat in op een mogelijke verbetering in de behandeling van de opcodes.

 • Nicolas Dorier, How to make everyone use their own full node: Als vervolg op de presentatie van Jonas Schnelli gaat Nicolas in op de kernwaarden die merchants zouden moeten hanteren bij het accepteren van bitcoinbetalingen. BTCPay server is de open-source software waarbij de merchants het heft in eigen hand kunnen nemen.

 • Adam Gibson, CoinJoinXT ... and other techniques for deniable transfers: Adam presenteert over hoe de huidige (beperkte) fungibility van Bitcoin gecombineerd kan worden met de CoinJoin techniek, zonder dat er achteraf alsnog een analyse gedaan kan worden die terug te leiden valt naar een oorspronkelijke transactie.

 • Jonas Nick, Blind Signatures in Scriptless Scripts: Blind signatures, scriptless scripts en blind coin swaps komen naar voren in de presentatie van Jonas. Ook legt hij uit hoe er vertrouwensloos tokens verhandeld zouden kunnen worden met behulp van Bitcoin.

 • Giulia Fanti, Dandelion: Privacy-Preserving Transaction Forwarding in Bitcoin's Peer-to-Peer Network: Giulia geeft een overzicht van de peer-to-peer laag van Bitcoin. Ze gaat in op de privacy van deze laag en komt met een mogelijke verbetering genaamd Dandelion.

 • Privacy Panel: Naast de vraag waarom privacy überhaupt van belang is, gaat het panel gaat in op de meer praktische uitdagingen van privacy voor Bitcoin.

speakersbob

Dag twee:

 • Xavier Lavayssière, Regulatory strategies: Xavier behandelt huidige en mogelijke toekomstige regelgevende factoren die van invloed kunnen zijn voor de bitcoinontwikkelingen.

 • Giacomo Zucco, Assets on Bitcoin: Het RGB protocol ziet het daglicht. Hiermee is het mogelijk om niet-bitcoin-assets bovenop Bitcoin te maken. Ook benadrukt hij de importantie van het "bouwen op". Hoe meer lagen er boven op Bitcoin gebouwd worden, hoe meer solide de basislaag wordt.

 • Jameson Lopp, Building your own bank: Alles wat te maken heeft met het juist beheren van privatekeys komt voorbij. Jameson vertelt over zijn ervaring hiermee en wat hij in de toekomst beoogt te bereiken als het gaat om het helpen van de bewaring van privatekeys door de bitcoingebruiker.

 • Eric Voskuil,
  Libbitcoin: Libbitcoin is de tooling waarmee Eric ontwikkelingen naar Bitcoin toe probeert te trekken. Het gaat niet alleen om financiële applicaties die gebruik maken van bitcoin, maar om applicaties die daadwerkelijk op het bitcoinprotocol gebouwd worden. Daarnaast ligt de focus bij libbitcoin ook op de prestaties, en hoe deze als bitcoinnode verbeterd kunnen worden.

 • Sergej Kotliar, Merchant adoption: Sergej vertelt over zijn ervaringen als merchant, en over het belang dat bitcoins daadwerkelijk gebruikt worden voor betalingen. Gebruikerservaring en gebruikersvriendelijkheid laten hier echter nog erg te wensen over.

 • Fabrice Drouin, Bootstrapping LN: Na het ontstaan van een opensource standaard voor Lightning zijn er nu meerdere partijen bezig met individuele implementaties. Fabrice vertelt over het ontstaan van Lightning en zijn ervaring gedurende de ontwikkeling van de lightningwallet "eclair".

 • Ricardo Pérez Marco, Decentralized anonymous routing algorithm for LN: Lightning routing is op dit moment niet ideaal. Ricardo oppert een andere manier van het vinden van de routes om zo bitcoins over het Lightning netwerk te versturen. Zijn manier maakt gebruik van het "ant path finding algorithms".

 • LN Panel: Het panel heeft het onder meer over de compatibiliteit van verschillende Lightning implementaties, en welke tools er in de toekomst bruikbaar zullen zijn voor de gebruiker.

 • Sergio D Lerner, A Drivechain BIP, enabling the OP_COUNT_ACKS opcode to add Bitcoin drivechain capabilities as a soft-fork.: Sergio vertelt over wat drive- en sidechains zijn en waarom deze functionaliteiten goed zijn voor Bitcoin.

 • Alexei Zamyatin, Velvet forks: Waar op dit moment het protocol geüpgraded kan worden doormiddel van soft- en hardforks, oppert Alexei een nieuwe methode. Velvet forks, waarbij er geen splitsing plaats hoeft te vinden. Ook niet wanneer er geen meerderheid met de upgrade mee doet.

 • Jorge Timon, Liquid: Jorge praat over Liquid, een bitcoin sidechain waarop naast snelle transacties het ook mogelijk is om eigen assets te beheren.

 • Paul Sztorc, Consensus and Dissent: Consensus is geen licht onderwerp, zo blijkt uit de presentatie van Paul. Hij belicht de huidige consensusstructuren van Bitcoin en misvattingen over sidechains.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.