Confidential Transactions: geheime bedragen

We hebben eerder geschreven over het belang van privacy bij het doen van bitcointransacties. Er zijn meerdere oplossingen in ontwikkeling die de mate van privacy verhogen. Confidential Transactions (CT) is er daar één van. Zoals eerder uitgelegd is bitcoin op dit moment niet echt anoniem, en zijn betalingen niet privé. Alle transacties zijn publiekelijk in te zien op de blockchain, inclusief alle informatie die bij de transacties hoort. Enerzijds is dit een positieve eigenschap van bitcoin: het maakt het systeem transparant en ook makkelijker te begrijpen.

Anderzijds heeft deze transparantie ook nadelen. Zo zijn de adressen van zowel verzender als ontvanger te zien en is ook de hoeveelheid bitcoins die verstuurd wordt publiekelijk in te zien. Met goede analyse is daardoor veel informatie te achterhalen over de betalingen die plaatsvinden. Dit is niet ideaal, want we zouden ook niet willen dat al onze banktransacties op deze manier openbaar zijn. Daarnaast draagt betere privacy ook bij aan fungibility. Eerder schreven we over Schnorr signatures, een toevoeging die bijdraagt een hogere mate van privacy. Een van de andere oplossingen die de mate van privacy verhoogt is Confidential Transactions (CT), welke de hoeveelheid verstuurde bitcoins in een transactie afschermt.

Geheime bedragen

Het idee achter Confidential Transactions werd voor het eerst voorgesteld in 2013 door Adam back, CEO van Blockstream, en wordt hier verder besproken door Gregory Maxwell. Door slim gebruik te maken van cryptografische trucjes wordt het met Confidential Transactions mogelijk om de bedragen die verstuurd worden in een transactie af te schermen. Alleen de verzender en ontvanger kunnen zien hoeveel bitcoins er verstuurd zijn. Voor de buitenwereld is nog steeds te zien dat er een transactie heeft plaatsgevonden, en tussen welke adressen, maar niet hoeveel bitcoins er verstuurd zijn in de transactie.

Confidential Transactions kunnen geïmplementeerd worden zonder extra risico toe te voegen op gesjoemel met de bedragen in transacties. Hoewel een derde partij, bijvoorbeeld een full node die alle betalingen verifieert, niet kan zien hoeveel bitcoins er verstuurd zijn, blijft het wel mogelijk om te controleren dat de transactie niet zomaar nieuwe bitcoins aanmaakt. Het blijft namelijk mogelijk om de totale hoeveelheid bitcoins die als input voor de transactie gegeven zijn te vergelijken met de totale hoeveelheid bitcoins die in de outputs zijn opgenomen om te controleren of deze hoeveelheden gelijk zijn. Dit kan geheel zonder de afgeschermde bedragen vrij te geven; het is alleen van belang dat te verifiëren is dat de totale input gelijk is aan de totale output.

Voordelen en nadelen

Ook Confidential Transactions heeft voordelen en nadelen. Het duidelijke voordeel is de verhoogde privacy: transactiebedragen zijn nu afgeschermd en dat betekent dat derden minder te weten kunnen komen over onze financiële transacties. Dit is zowel voor gewone gebruikers als bedrijven die met bitcoin zaken doen een verbetering. Daarnaast blijft het mogelijk om selectief informatie vrij te geven over de transacties, mocht dat wenselijk zijn, voor bijvoorbeeld een belastingaangifte of financiële controle.

Nadelig is dat transacties die gebruik maken van afgeschermde bedragen significant (~16x) groter zijn dan standaard openbare transacties, wat de schaalbaarheid niet ten goede komt. Hierdoor is meer opslag en bandbreedte nodig om de transacties te faciliteren, en door de cryptografische complexiteit van afgeschermde transacties wordt er ook meer rekenkracht gevraagd voor de verificatie van de transacties. Het logische gevolg van grotere transacties is dat deze ook duurder zullen zijn om te versturen.

De ontwikkelaars hebben echter niet stil gezeten sinds 2013 en sindsdien zijn er dan ook indrukwekkende optimalisaties gemaakt aan het implementatievoorstel van Confidential Transactions, onder de naam Bulletproofs. Hierover meer in een volgend artikel.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.