Drukte op het bitcoinnetwerk

De afgelopen weken staat het bitcoinnetwerk onder druk van een grote toeloop van transacties. Tussen 20 en 27 november vond de drukste week op het bitcoinnetwerk ooit plaats. Deze week werden er ongeveer twee miljoen transacties gedaan, met een recordaantal van ruim 333.000 transacties in één dag. Een positieve ontwikkeling voor het bitcoinnetwerk. De drukte levert ook een aantal groeipijnen op voor het netwerk.

Deze drukte is deels toe te schrijven aan een toename in het aantal legitieme bitcointransacties dat plaatsvindt op het bitcoinnetwerk, maar ook een aantal spam-aanvallen waarbij grote hoeveelheden transacties gedaan worden dragen bij aan de drukte. Een gevolg van de drukte is dat niet alle nieuwe transacties direct in een block worden opgenomen, de zogenaamde netwerk-bevestiging (confirmation). De ruimte in een block is beperkt: een block is 1 MB groot. Een standaard bitcointransactie is tussen de 60 en 225 bytes groot, maar afhankelijk van het type transactie kan een transactie ook groter zijn.

In de praktijk gaan er ongeveer 2200 transacties in een block en zitten de blocks op het moment van schrijven veelal vol. Wanneer er in een tijdsperiode meer transacties gedaan worden dan er in de blocks passen, wordt de wachtrij voor bevestiging van een transactie langer (de mempool). De miners kiezen dan de transacties die voor hen het gunstigst zijn: transacties met het meeste fee per byte aan data. Hoe hoger de fee per byte in een transactie, hoe sneller een transactie waarschijnlijk bevestigd wordt.

bevestigingstijd

Als gevolg van de volle blocks, langere wachttijden en de marktwerking voor de ruimte in blocks stijgt de fee die nodig is om je transactie snel (binnen 10 minuten) bevestigd te krijgen. Hier wordt duidelijk aangegeven wat de meestgebruikte fee voor transacties op dit moment is en welke fee je het beste kan gebruiken als je je transactie snel bevestigd wil hebben. Om ervoor te zorgen dat transacties bijtijds bevestigd worden is het dus belangrijk om genoeg transactie fee mee te geven met een transactie.

Er wordt hard gewerkt aan oplossingen voor dit schaalbaarheidsprobleem. Zo kunnen de miners nu aangeven dat zij Segregated Witness willen gaan ondersteunen (een capaciteitsverhoging van ongeveer 75%) en vond onlangs de eerste test van het Lightning Network plaats.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.