Hoeveel Bitcoiners zijn er eigenlijk?

Bitcoin groeit in populariteit, maar het is vanwege de pseudonimiteit lastig in te schatten hoeveel Bitcoiners er zijn. Met slimme blockchain analyse denkt Glassnode Studio echter een heel eind komen. Zij onderzochten hoeveel entiteiten mogelijk actief zijn in de bitcoin economie en publiceerden de resultaten.

Het Bitcoinnetwerk groeit al 11 jaar en er zijn steeds meer mensen die bitcoins bezitten. Tenminste, dat denken we. Helemaal zeker kun je daar niet over zijn, want Bitcoin werkt niet op basis van identiteit. Iedereen kan net zoveel bitcoin adressen aanmaken als hij of zij wil en op het niveau van het protocol is niet te herleiden wie de eigenaar is.

Aan de hand van het aantal bitcoinadressen kun je dus weinig concreet stellen en ook de hoeveelheid bitcoins die aan een adres toebehoren zegt weinig. Je weet immers niet of duizend adressen aan duizend mensen toebehoren, of dat ze allemaal eigendom zijn van één persoon. Eveneens zouden bitcoins die op één adres staan kunnen toebehoren aan meerdere personen, bijvoorbeeld in het geval van een exchange die fondsen van duizenden mensen beheert.

Misschien is het echter wel mogelijk om op basis van transactieverkeer, clustering en met behulp van slimme onderzoeksmethodes een inschatting te doen over het aantal entiteiten dat actief is in de Bitcoin economie. Entiteiten zijn echter wel iets anders dan gebruikers. Een entiteit kan namelijk een individuele gebruiker zijn, maar een enkele entiteit kan ook een dienstverlener zijn die voor duizenden mensen tegelijkertijd fondsen beheert.

Blockchain-analysebedrijf Glassnode Studio deed een poging om het aantal entiteiten in de bitcoin economie in te schatten en kwam daarbij tot interessante inzichten.

23,1 miljoen

Volgens Glassnode Studio ligt de bovengrens voor het aantal actieve entiteiten in de bitcoin economie op dit moment op zo'n 23,1 miljoen entiteiten. Wanneer ook de inactieve entiteiten worden meegeteld, bijvoorbeeld entiteiten die ooit wel bitcoins hadden maar nu niet meer, dan komt de teller uit op ongeveer 28,4 miljoen.

glassnodebitcoinentities

Blauw: Aantal bitcoinadressen met een balans hoger dan 0. Groen: Het aantal entiteiten met een balans hoger dan 0. Bron: Glassnode Studio

Elk jaar groeide het aantal entiteiten ten opzichte van het jaar ervoor. Opzienbarend is dat het aantal entiteiten volgens de cijfers gedurende de gehele bestaansgeschiedenis voortdurend steeg. Dat staat in schril contrast vergeleken met het aantal nieuwe adressen, waarvan de grafiek duidelijke pieken en dalen vertoont. Deze pieken en dalen zouden volgens Glassnode Studio te verklaren zijn door een toe- of afname van het transactieverkeer, waarbij afhankelijk van de drukte respectievelijk meer of minder nieuwe change adressen worden aangemaakt.

Het lijkt te insinueren dat het aantal entiteiten gestaag doorgroeit ongeacht of het een bull of bear market is. In 2019 groeide het aantal entiteiten volgens Glassnode Studio met zo'n 11.300 entiteiten per dag. In de elfjarige bestaansgeschiedenis van Bitcoin zouden er volgens Glassnode Studio slechts 21 dagen zijn geweest waarop de groei negatief was.

Relativering

Het werkelijke aantal Bitcoiners zou enerzijds hoger moeten zijn dan het aantal entiteiten. De mensen die bitcoins bezitten maar ze bijvoorbeeld altijd bij een exchange bewaren worden immers niet individueel als entiteiten meegeteld.

Anderzijds benadrukt Glassnode Studio bij hun inschatting ook dat het een bovengrens van het aantal entiteiten betreft. Meerdere individuele identiteiten zouden in realiteit één identiteit kunnen zijn, maar zonder aanvullend transactieverkeer waardoor nieuwe verbanden zichtbaar worden is dat nog niet te herleiden. Om deze reden wijzen ze erop dat het werkelijke aantal entiteiten juist lager zou kunnen zijn dan de bovengrens die zij inschatten. Het bli­jft al met al dus nog altijd een beetje giswerk.

23,1 miljoen mogelijke entiteiten klinkt als best veel, maar toch ook weer niet. Het zouden meer entiteiten zijn dan Nederland aan inwoners telt, maar als iedere entiteit één persoon was zou dat vanuit globaal perspectief toch slechts zo'n 0,3% van de wereldbevolking zijn. Er is dus in theorie nog genoeg ruimte voor groei.

Grootbezitters

Glassnode Studio keek ook naar de hoeveelheden bitcoins die entiteiten bezitten. Zij identificeerden 1910 entiteiten die meer dan 1000 BTC bezitten en 75 entiteiten bezitten volgens hen meer dan 10.000 BTC. Verreweg de meeste entiteiten bezitten echter veel minder. 96% van hen, zo'n 22,3 miljoen entiteiten, heeft minder dan één bitcoin.

glassnodebitcoinentities

De hoeveelheid entiteiten gerangschikt op basis van hoeveel BTC zij bezitten. Bron: Glassnode Studio

Slechts 7 entiteiten bezitten meer dan 100.000 BTC, maar deze zijn allemaal geidentificeerd als exchanges. Coinbase is onder hen de grootste met ongeveer 983.000 BTC in beheer. Gezamenlijk bezitten deze 7 entiteiten meer dan 2.350.000 BTC, ofwel 13% van het totale aantal circulerende bitcoins.


Zelf de bevindingen van Glassnode Studio bekijken? Klik dan hier voor de rapportage of duik zelf in de informatie en grafieken op hun website.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.