Scaling Bitcoin 2016: Milaan

Het is alweer 10 maanden sinds de vorige editie van Scaling Bitcoin in Hong Kong. Dit jaar werden de workshops weer gehouden, dit maal in Milaan. Voor diegenen die nog niet bekend zijn met Scaling Bitcoin, dit is de conferentie waar ontwikkelaars, academici en onderzoekers samenkomen om de problemen en oplossingen rondom de schaalbaarheid van Bitcoin te bespreken.

Fungibility

Er was dit jaar een extra focus op fungibility, zoals duidelijk werd door de eerste presentatie van de conferentie door Adam Back (Blockstream). Back vertelde over de huidige staat van fungibility in Bitcoin en de effecten ervan op het netwerk en haar gebruikers. Veel van de opvolgende presentaties gingen ook over dit onderwerp: JoinMarket door Adlai Chandrasekhar, TumbleBit door Ethan Heilman en Leen AlShenibr, en MimbleWimble door Andrew Poelstra.

Wat is fungibility en waarom is het belangrijk?

Fungibility is de eigenschap van een goed waarbij elke individuele eenheid van een goed gelijk inwisselbaar is met elke andere eenheid van dat goed; geen enkele eenheid is meer of minder waardevol dan andere eenheden van dat goed. Op dit moment is het in Bitcoin relatief makkelijk om te achterhalen waar de bitcoins die je hebt ontvangen vandaan zijn gekomen door de geschiedenis van transacties in te zien. Als sommige bitcoins herkenbaar uit een ongewilde bron komen, dan kan het zijn dat deze bitcoins minder gewild zijn op de markt. Hierdoor kan het moeilijker zijn om deze bitcoins uit te geven: de bitcoins kunnen bijvoorbeeld minder waard zijn dan 'normale' bitcoins of een dienst kan weigeren ze te accepteren.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een dienst bepaalde bitcoins niet accepteert, wanneer de dienst kan zien dat de bitcoins een paar transacties terug in de aan- of verkoop van drugs betrokken waren en vervolgens via een of twee anderen bij jou terecht zijn gekomen. De dienst weigert deze bitcoins dan omdat ze uit een illegale bron lijken te komen. Het ontvangen van zulke bitcoins zou een negatief effect hebben op het eigendom ervan, ook al heeft de huidige eigenaar niks met de handel van drugs te maken. Dit negatieve effect willen we vermijden, het zou niet zo moeten zijn dat je je zorgen moet maken over of het wel veilig is geld te ontvangen.

Fungibility staat sterk in verband met privacy. We willen namelijk niet alleen de gelijkheid van de individuele eenheden van een goed bewaken, maar ook de privacy van de gebruikers. Derde partijen zouden niet moeten kunnen zien met welke entiteiten iemand transacties doet? De vrijheid van persoonlijke transacties moet niet gehinderd worden. Net als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid van associatie, kan de vrijheid van transacties doen gehinderd worden in bepaalde politieke klimaten. Door features die de fungibility en privacy verhogen aan Bitcoin toe te voegen kan het netwerk doorgaan met functioneren als wereldwijd betalingssysteem zonder dat het beïnvloed kan worden door externe (politieke of andere) factoren.

Wat heeft fungibility te maken met schaalbaarheid?

Adam Back geeft aan dat features die de fungibility en privacy verhogen soms ook bijdragen aan de schaalbaarheid van Bitcoin. De reden hiervoor is dat features die de privacy verhogen vaak draaien om het voorkomen dat er informatie lekt. Dit betekent dat er waarschijnlijk minder informatie nodig is in de blockchain? Wat er niet is kan ook niet lekken. Andersom werkt het ook, wanneer Bitcoin goed schaalt is er meer ruimte voor data in transacties. Deze data kunnen we dan weer gebruiken om fungibility- en privacy features toe te voegen die juist meer data nodig hebben, zoals Ring Signatures en Confidential Transactions.

Oplossingen

Er wordt momenteel gewerkt aan veel verschillende oplossingen die de fungibility en privacy van Bitcoin verhogen: CoinJoin, TumbleBit, Lightning (met Onion routing voor transacties), Ring Signatures (Monero), Zcash, One Way Aggregatable Signatures, Confidential Transactions en MimbleWimble.

Wat uiteindelijk de oplossing zal zijn die geïntegreerd wordt in het Bitcoin protocol zal nog moeten blijken. Sommige oplossingen kunnen onderdeel worden van het protocol (Ring Signatures, Confidential Transactions) en sommige oplossingen zullen functioneren als laag bovenop het Bitcoin protocol (CoinJoin, MimbleWimble als Sidechain en andere Sidechains). Het is op dit moment belangrijk om bewustzijn te creëeren over de problemen rondom fungibility en privacy die kunnen gaan ontstaan naarmate Bitcoin populairder wordt, zodat we kunnen beginnen met het nadenken over een oplossing alvorens fungibility problematisch wordt.

Scaling Bitcoin Milaan2

What's next?

Naast de grote uitbreidingen aan het Bitcoin protocol zoals het Lightning Network, gaat het werk ook verder aan kleinere optimalisaties van het protocol. Segregated Witness (SegWit) kan natuurlijk niet ontbreken in deze discussie. Greg Sanders (Blockstream) gaf een update over de voortgang van SegWit, nadat SegWit in Hong Kong werd gepresenteerd als schaalbaarheidsoplossing door Pieter Wuille. SegWit is een van de grootste aanpassingen aan Bitcoin ooit. Het verandert code in alle lagen van Bitcoin: het peer-to-peer protocol, transacties, wallets en het consensus mechanisme. Om deze reden is het belangrijk de tijd te nemen om te zorgen dat SegWit vrij is van bugs en andere mogelijke problemen, ook al is de ontwikkeling bijna af. SegWit is momenteel actief op het Bitcoin testnet en de launch op het mainnet zal niet lang meer duren.

Dit jaar in Milaan presenteerde Pieter Wuille over Schnorr Signatures als schaalbaarheidsoplossing. Wuille schatte dat voor Schnorr Signatures 20% minder data nodig is in de blockchain. Daarnaast merkte hij op dat Schnorr Signatures gebruikers een incentive geeft om CoinJoin te gebruiken, aangezien de kosten van een CoinJoin transactie daardoor gedeeld worden onder alle deelnemers. Dit is weer gunstig voor de fungibility. Hoewel Schnorr Signatures geen enorme stap is in schaalbaarheid, zoals SegWit of het Lightning Network, is het toch erg enerverend om te horen over optimalisaties en verbeteringen aan het protocol zoals deze.

Al met al wordt het wederom duidelijk dat er veel gepassioneerde, intelligente geesten vanuit diverse achtergronden en uit verschillende landen over de hele wereld bezig zijn met het zetten van significante stappen in de ontwikkeling van Bitcoin.

De volledige presentaties zijn te zien op het Scaling Bitcoin youtube kanaal.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.