Visualisatie: Bitcoin Core in 2017

De ontwikkelaars van de Bitcoin Core client hebben wederom een visualisatie gemaakt van de ontwikkeling aan het protocol in het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Zo was 2017 het jaar van de activatie van Segregated Witness, één van de puzzelstukjes in het oplossen van de problemen rondom schaalbaarheid welke de basis heeft gelegd voor bredere innovatie.

Bitcoin is van niemand

Een van de belangrijke eigenschappen van Bitcoin is dat het van niemand is; het is van iedereen. Er is geen CEO, of centraal bestuur, die beslissingen kan maken over de ontwikkeling aan Bitcoin. Iedereen kan naar voren stappen en wijzigingen of uitbreidingen voorstellen. Dit is krachtig, want hierdoor wordt het neutrale karakter van Bitcoin als technologie behouden. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er niemand is om aan te spreken over gebrekkige functionaliteit of wensen voor in de toekomst: Bitcoin is niemand iets verschuldigd. Elke bijdrage of uitbreiding aan het protocol wordt geleverd door vrijwilligers die veel tijd en kennis investeren om het protocol te verbeteren. Wanneer men wil dat er iets verbeterd, uitgebreid of aangepast wordt, zal men zelf initiatief moeten nemen om de ontwikkeling in gang te zetten.

Deze gedachte maakt het onderstaande filmpje des te mooier, omdat het visualiseert hoe een groep enthousiaste ontwikkelaars gestaag doorwerkt om het protocol te verbeteren, gedreven door technologische interesse en idealen. In totaal zijn er in het afgelopen jaar 1.843 pull requests aangemaakt (voorstel tot wijzigen van delen van de code), 1.195 pull requests daadwerkelijk opgenomen in de code, 21.153 comments geplaatst op GitHub om de wijzingen te bespreken en reviewen, en 3.277 commits gemaakt (individuele code-wijzigingen) door honderden ontwikkelaars die hebben bijgedragen aan het project.

Core heeft de duidelijke boodschap: meer ontwikkelaars en mensen die willen bijdragen zijn altijd welkom. Er zijn verschillende manieren om dit te doen: je kunt bijvoorbeeld code schrijven, code reviewen, testen of documentatie schrijven/vertalen. Lijkt het je interessant om deel te nemen? Ga naar GitHub.com/bitcoin/bitcoin en ga van start!


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.