De basisprincipes van Bitcoin

Breed gezegd zijn er een aantal principes waar Bitcoin, Bitcoiners en Bitcoinontwikkelaars zich aan houden. Er zijn veel specifieke, kleinere, regels over de geldigheid van transacties en de validiteit van een block, maar dit zijn de principes die er in grote lijnen voor zorgen dat het netwerk decentraal gecoördineerd kan worden. Iedereen die meedoet aan Bitcoin is verantwoordelijk voor het verdedigen van deze principes. Meedoen is instemmen.

De basisprincipes

  1. Er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zijn. Dit is een regel die ingebakken zit in het protocol en in elk stukje software dat Bitcoin draait. Ook is het voor alle deelnemers, de miners, de node-draaiers en de ontwikkelaars duidelijk dat deze regel niet aangepast wordt en pogingen tot het aanpassen van deze regel gezien worden als een aanval op het systeem.

  2. De Bitcoinsoftware is open-source. Iedereen is in staat om de code in te zien, aan te passen, te kopiëren en delen. Dit zorgt ervoor dat het niet nodig is vertrouwen te hebben in derden; iedereen heeft de mogelijkheid om te controleren dat de code die zij draaien doet wat het hoort te doen. Een vertrouwensloos systeem zoals bitcoin zou zonder open-source software niet mogelijk zijn.

  3. Er is geen toestemming nodig om mee te doen met Bitcoin. Er is geen autoriteit die iemand ervan kan weerhouden deel te nemen aan het netwerk. Iedereen kan gebruiker zijn, een node draaien of beginnen als miner. Behalve wellicht een financiële drempel en de noodzaak voor enige basiskennis is er geen barrière om mee te doen.

  4. Transacties zijn onomkeerbaar. Wanneer een transactie opgenomen is in een block is deze transactie definitief. De geschiedenis die geschreven staat in de blockchain is onaanpasbaar. Was dit niet het geval, dan zou dit bitcoin kwetsbaar maken voor frauduleuze of politieke beïnvloeding van buitenaf.

  5. Er mag geen censuur plaatsvinden in het netwerk. Iedereen mag mee doen; dit betekent dus ook dat er niemand is die transacties kan blokkeren of kan weigeren uit de blockchain. Ook dit is van groot belang om Bitcoin neutraal te houden als betalingssysteem dat onafhankelijk van politieke invloeden opereert.

  6. Bitcoin is pseudoniem. Evenals er geen toestemming nodig is om mee te doen met bitcoin, is er ook geen identificatie nodig om bitcoin te gebruiken. Meedoen aan Bitcoin kan geheel anoniem, als je weet wat je doet, maar is in ieder geval pseudoniem: een bitcoinadres is een entiteit. Alleen wanneer je zelf informatie prijsgeeft over welke adressen van jou zijn is het mogelijk om een echte identiteit te koppelen.

  7. Alle bitcoins zijn gelijk; de ene bitcoin is niet meer waard dan de andere. Met geld en kostbare goederen is het risico aanwezig dat de ene eenheid minder waard is dan een gelijke andere eenheid. De afkomst van de eenheid speelt hier vaak een grote rol; als het goed gestolen is of afkomstig is uit het criminele circuit dan kan de waarde minder zijn dan van een 'schone' versie van hetzelfde goed. Bitcoins moeten daarom een-op-een verwisselbaar zijn voor elkaar, met dezelfde waarde. Dit is ook onderdeel van het belang van privacy.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.