Bitcoin & belastingaangifte 2019

Het is weer bijna zover: tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Bitcoins, net als veel andere waardevolle bezittingen, worden gezien als 'eigen vermogen' en daarom belast in box 3. Volgens de regels is het verplicht om bij de belastingaangifte aan te geven dat je bitcoins bezit en als je eigen vermogen erdoor boven bepaalde bedragen uitkomt ben je verplicht er vermogensbelasting over te betalen. Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat je winst behaalt op je vermogen, waarover je belastingplichtig bent.

Met alle aandacht gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 zou je het bijna vergeten: de belastingaangifte moet óók nog gebeuren. Officieel kan dat tot 1 mei, maar je kan ook uitstel tot 1 september aanvragen zolang je dat vóór 1 mei doet.

Bitcoin & Belastingaangifte

De Nederlandse regels met betrekking tot bitcoins en belastingaangifte zijn ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. Bitcoins worden in Nederland wettelijk niet gezien als geld, maar als bezittingen. Voor particulieren geldt daarom dat de waarde van de bitcoins op het belastingformulier dient te worden opgegeven in box 3: sparen en beleggen.

Om de op te geven waarde te bepalen gebruik je als peildatum 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Voor de belastingaangifte over het jaar 2019 kijk je dus naar de waarde van de bitcoins aan het begin van het jaar op 1 januari 2019.

De waarde van je bitcoins op 1 januari tel je op bij de rest van je eigen vermogen en als daarmee je eigen vermogen boven bepaalde grenzen uitkomt, betaal je daarover vermogensbelasting. Voor het bepalen van je eigen vermogen kun je de regels op deze pagina gebruiken. De grondslag is je bezittingen minus je schulden.

Tot bepaalde bedragen is eigen vermogen heffingsvrij. Over een deel van je eigen vermogen hoef je dus geen vermogensbelasting te betalen, maar je moet het wel aangeven bij de aangifte. Voor het jaar 2019 geldt dat voor alleenstaanden vermogen tot €30.360 is vrijgesteld van belasting. Voor mensen met een fiscale partner is vermogen tot €60.720 heffingsvrij. Als je minder dan dat bezit betaal je dus geen vermogensbelasting.

Fictief rendement

De belastingdienst gaat ervan uit dat je rendement behaald op je vermogen. Zelfs wanneer dat niet het geval is. De belastingdienst hanteert een fictief rendement voor de berekening, dat kan afwijken van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Dat kan gunstig uitpakken, maar soms ook niet. Eventuele koersstijgingen die hoger zijn dan het fictieve rendement zijn belastingtechnisch gunstig, maar wanneer je minder of geen rendement behaald is het een nadeel. Want ook dan zul je belasting moeten betalen op basis van het fictieve rendement.

De belastingdienst gaat er ook van uit dat je meer rendement op vermogen behaald naar mate je meer vermogen hebt. Daarom gelden verschillende fictieve rendementen voor verschillende bedragen. Over het fictieve rendement betaal je 30% belasting.

Bijvoorbeeld: Tot €71.651 geldt voor 67% van het vermogen een fictief rendement van 0,13% (sparen). Over de overige 33% geldt een fictief rendement van 5.59% (beleggen). Gemiddeld komt dat uit op een fictief gemiddeld rendement van 1,931%. Over dat bedrag betaal je dus 30% belasting en tot en met Â71.650 is dat maximaal dus ongeveer €415. Vanaf €71.651 gelden er andere percentages en boven €989.737 ook. Voor een overzicht van de fictieve rendementen bij hogere bedragen kan je deze link volgen. Voorbeeldberekeningen kan je hier, hier, hier en hier vinden.

Bitcoin & winst uit onderneming

Voor ondernemers die inkomsten hebben in bitcoin gelden meestal ook andere regels. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een bedrijf bitcoinbetalingen accepteert, of wanneer een bedrijf inkomsten uit mining vergaart. Welke regels van toepassing zijn kan je hier lezen.

Soms vraagt men zich af of het regelmatig speculeren en handelen in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 belast zou moeten worden. Voor de meeste mensen geldt dat dit niet het geval is. Koerswinsten behaald door particuleren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

Doe wél aangifte van bitcoins

Het is in ieder geval belangrijk om wel bij de belasting aan te geven dat je bitcoin(s) hebt, ook wanneer de waarde ervan nog relatief laag is. Mochten de bitcoins namelijk sterk in waarde stijgen dan is dat later lastig te verklaren en riskeer je dat het als "zwart geld" aangemerkt wordt. Dan heb je misschien een hoop waarde in handen waar je niets mee kan en bovendien riskeer je grote boetes.


LET OP: Wij zijn géén belastingadviseurs en dit is géén belastingadvies. Voor professioneel en specifiek advies rond belastingen en bitcoin is het raadzaam om advies in te winnen bij een professionele belastingadviseur.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.