De hashrate van Bitcoin uitgelegd

De hashrate is een belangrijke statistiek die de rekenkracht van het Bitcoinnetwerk meet. Het is de totale rekenkracht die wordt gebruikt om de hashes te vinden die voldoen aan de voorwaarde om blokken aan de blockchain toe te voegen. In dit artikel zullen we in detail bespreken wat de hashrate precies inhoudt en waarom het belangrijk is voor de werking van het Bitcoinnetwerk.

Rekenkracht

De hashrate kan worden beschouwd als de snelheid waarmee een miner een hash kan vinden, en wordt uitgedrukt in het aantal hashes per seconde. Een hash is een wiskundige formule die wordt gebruikt om gegevens om te zetten in een reeks van letters en cijfers. Het proces van het oplossen of vinden van zo'n hash wordt mining genoemd. Hoe meer rekenkracht een miner heeft, hoe meer hashes hij per seconde kan generen en hoe groter zijn kans is het volgende blok te vinden en de block reward op te eisen.

Een hogere hashrate betekent ook dat het moeilijker is om het netwerk aan te vallen door middel van een 51% aanval, waarbij een entiteit meer dan de helft van de totale hashrate beheerst. Een 51% aanval zou een aanvaller in staat stellen om transacties te censureren, dubbele uitgaven uit te voeren en het netwerk te manipuleren. Een hoge hashrate maakt het echter duurder en moeilijker voor een aanvaller om genoeg rekenkracht te vergaren om een 51% aanval uit te voeren. Als gevolg hiervan wordt Bitcoin hashrate beschouwd als een belangrijke indicator van de veiligheid en betrouwbaarheid van het Bitcoinnetwerk.

Kortom, de hashrate is een cruciale statistiek die de rekenkracht van het Bitcoinnetwerk meet. Over het algemeen geldt: hoe hoger de hashrate, hoe veiliger en betrouwbaarder het netwerk is. Als Bitcoin blijft groeien en meer gebruikers aantrekt, zal de hashrate naar verwachting blijven stijgen, waardoor het netwerk veiliger en robuuster wordt.


Een stijgende hashrate heeft als gevolg dat de moeilijkheidsgraad voor het vinden van de juiste hash wordt aangepast. Lees daar hier meer over.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.