Stemwijzer verkiezingen 2021: Wat vinden politieke partijen van Bitcoin?

De verkiezingen komen eraan, maar wat vinden politieke partijen eigenlijk van Bitcoin? Dat weet bijna niemand, want vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma rept erover. Daarom vroegen wij aan politieke partijen wat hun standpunt is met betrekking tot Bitcoin. In dit artikel lees je een overzicht van de reacties die wij ontvingen, of de standpunten die wij elders wisten te vinden.

Volgens onderzoeksbureau KANTAR (voormalig TNS-NIPO) waren er in 2018 al een half miljoen Nederlandse bezitters van cryptovaluta. Vermoedelijk zijn dat er inmiddels meer. Bitcoin is natuurlijk het grootst, het meest populair en tegenwoordig steeds vaker in het nieuws.

Toch weten Nederlandse kiezers bij de aankomende verkiezingen niet wat politieke partijen in Nederland van Bitcoin vinden. Dat staat namelijk in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma.

Of je nu voor óf tegen bent - zonder enige houvast is een weloverwogen keuze eigenlijk niet mogelijk. Wij stelden daarom aan politieke partijen de vraag: wat is jullie standpunt met betrekking tot Bitcoin?

Diverse partijen stuurden een reactie, die je hieronder kan lezen. De volgorde is op basis van het aantal zetels dat ze nu in de Tweede Kamer hebben. Enkele partijen gaven ondanks meerdere verzoeken geen reactie. In die gevallen hebben we onderaan in het artikel geprobeerd om relevante eerdere uitlatingen van deze partijen te vinden, om toch enige houvast te bieden.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De VVD is op dit moment met 32 zetels de grootste partij in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Roald van der Linde reageerde namens de VVD:

"De VVD en cryptovaluta's

Wat de VVD vindt over cryptovaluta's. Hebt u even? Ik doe een stap achteruit en kijk naar de hele financiële sector. Enkele jaren geleden heb ik in het economenblad ESB voorspeld dat de traditionele retailbank over tien jaar niet meer bestaat. Bankfilialen, geldautomaten, kantoren met veel overhead: het wordt onbetaalbaar en klanten krijgen steeds meer alternatieven. Vrijwel alles kan via je smartphone.

Er zullen nieuwe toetreders komen met nieuwe toepassingen. Dat kunnen big techs zijn, geïnteresseerd in ons betaalgedrag, of starters die samenwerken met bestaande banken. En vervolgens is het niet gek om te fantaseren over een nieuwe, wereldwijde munt.

Ik geloof persoonlijk niet dat die munt de bitcoin of een andere bestaande crypto is. Daarmee gaat iets mis. Het idee van een wereldwijde munt is verdwenen achter het piramidespel dat nu gaande is. Plotselinge stijgingen of dalingen kunnen wijzen op grootschalige manipulaties. Je ziet transacties die op de effectenbeurs strafbaar zouden zijn. Het betalingsverkeer in die crypto's is vooral heel populair onder criminelen.

Willen we de bestaande crypto's dan verbieden? Nee hoor. De VVD vindt dat mensen vooral zelf moeten weten wat ze met hun geld doen. We willen wel dat de overheid mensen beschermt tegen misbruik. Voor die klassieke overheidstaak heb je geen nieuwe regels nodig. We hebben al regels voor betalen, voor beleggen en voor gokken, en die kunnen we gebruiken.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat er komende jaren een cryptomunt zal komen die bestand is tegen misbruik. Eentje die stabiel is in waarde, grote volumes in korte tijd kan verwerken en waarvan de herkomst traceerbaar is. Dat laatste is onmisbaar geworden door de nieuwe antiwitwasregels.

Ik weet hoeveel weerstand dat oproept bij de 'believers', maar op een zwartgeldmachine zit niemand te wachten. En is die stabiele crypto er eenmaal, dan staat niets een grootschalige toepassing in de weg. Wereldwijd, razendsnel, voor iedereen beschikbaar. Wij vinden dat een geweldige ontwikkeling!"

Roald van der Linde, Tweede Kamerlid voor de VVD

Christen Democratisch Appél (CDA)

Het CDA is de partij van minister van Financiën Wopke Hoekstra en is met 19 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Van het Hoofd Beleid van de Tweede Kamerfractie ontvingen wij de onderstaande reactie:

"Het CDA staat gematigd positief tegenover blockchain en digitale valuta, maar wat we eerst moeten erkennen is dat blockchain nog in de kinderschoenen staat. De evolutie van blockchaintechnologie gaat in sneltreinvaart: Waar we zo'n 10 jaar geleden op een goede dag 10 bitcointransacties hadden zijn dat er nu zo'n 300.000 en smart contracts, parallelle chains en andere termen binnen de gemeenschap maken hun opkomst.

Er moet worden opgelet voor de beweeglijkheid in de koers van cryptomunten: In de afgelopen maand is de waarde van bitcoin zowel verdubbeld als met een kwart afgenomen. Tweets van Elon Musk en anderen die de koers gigantisch laten schommelen tonen aan dat het nog steeds een zeer risicovol product is.

Op het moment worden er goede stappen gezet in de schaalbaarheid en energieverbruik, daar valt nog veel in te behalen door bijvoorbeeld een solide proof-of-stake systeem op te zetten. Helaas is de algemene acceptatie van altcoins met deze methoden nog laag, waardoor er nog vooral in bitcoin belegd wordt, hetgeen te veel energie kost. We kijken daarom uit naar ontwikkelingen als Ethereum 2.0

Het CDA ziet digitale valuta op de korte termijn niet als een vervanging van het huidige monetaire systeem."

Groenlinks

Groenlinks is op dit moment met 14 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Een beleidsmedewerker Financiën stuurde ons het onderstaande standpunt van Groenlinks:

"GroenLinks en Bitcoin

GroenLinks is een groot voorstander van een meer diverse financiële sector. De innovatie die daarbij hoort, moet daarom beter gestimuleerd worden. De de technologie achter Bitcoin en andere cryptocurrencies, blockchain, heeft die innovatieve kracht. Dat is razend interessant, juist ook omdat we nog niet precies weten wat dit ons in de toekomst gaat brengen. Wel moet er gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijkere alternatieven voor het minen van cryptovaluta, dat veel energie kost.

Voor GroenLinks is het allerbelangrijkste dat innovaties ingezet worden voor maatschappelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld door via blockchaintechnologie inzicht te krijgen in de voedselketen. Ook het verder experimenten met central bank digital currency (CBDC), bijvoorbeeld door De Nederlandsche Bank, steunt GroenLinks daarom van harte.

Tegelijkertijd is het belangrijk om grip te houden op de bijwerkingen van innovaties. Om zo consumenten te beschermen en ons financiële systeem veilig te houden. De koers van de Bitcoin is zeer volatiel. Zij is tot nu toe meer een speculatiemiddel gebleken dan een stabiele, nieuwe munt. Voor sommige beleggers leidt dat tot grote winsten, maar voor evenzoveel beleggers tot tranen en grote verliezen. Daarom is GroenLinks er voorstander van dat het aanbod van en handel in Bitcoins en andere cryptocurrencies Europees gereguleerd wordt. Op dat punt worden nu goede stappen gezet, die GroenLinks ondersteunt. Zo krijgen we meer zicht op handelsplatforms, worden consumenten beter geïnformeerd over de bijbehorende risico's, en maken we het witteboordencriminelen zo moeilijk mogelijk om cryptocurrencies te gebruiken voor hun witwaspraktijken."

Socialistische Partij (SP)

De SP heeft eveneens 14 zetels in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Mahir Alkaya is een bekende in de Bitcoincommunity, maar vanwege tijdsgebrek kon hij helaas geen bijdrage leveren. In plaats daarvan verwees hij ons naar zijn eerdere uitlatingen.

Op LekkerCryptisch vonden we een uitgebreid artikel waarin hij zijn visie beschrijft. Een aantal excerpten staan hieronder, maar lees ook vooral het volledige en meer uitgebreide artikel op LekkerCryptisch.nl.

"Bitcoin is here to stay: omarm het!

Op het moment dat ik dit schrijf, schommelt de prijs van bitcoin rond de 38.000 dollar. Alweer bijna dubbel zo hoog als het vorige record, eind 2017. De opmars eindigde drie jaar geleden iets onder de 20.000 dollar, waarna de koers flink instortte. Zo kwam een einde aan de hype waarin speculanten de bubbel week na week een beetje verder opbliezen.

Dit keer is het anders. Natuurlijk zijn er - net als op iedere markt - nog steeds speculanten die op bitcoin gokken. Een cruciaal verschil met 2017 is de betrokkenheid van professionele beleggers die en masse bitcoin inkopen en de prijs ervan opdrijven...

...Analyse van bitcoins onderliggende grootboek laat zien dat de transacties gemiddeld groter worden, wat deze trend bevestigt. Samen geven deze grote spelers een duidelijk signaal af: bitcoin heeft een interessante waardepropositie en is voldoende veilig en liquide voor grote en zelfs conservatieve spelers. Uit diezelfde analyse blijkt overigens ook dat onheus gebruik van bitcoin afneemt, tot slechts 0,34 procent van alle transacties in 2020.

Slechts een week nadat ik werd geïnstalleerd in de Tweede Kamer, in januari 2018, vond er een rondetafelgesprek plaats over cryptovaluta. Terwijl politieke partijen spraken over een 'casinospel' en de mogelijkheden om bitcoin te verbieden, pleitte ik ervoor om op deze rijdende trein te springen, en een eigen digitale munt te onderzoeken. In de jaren daarna heeft deze vorm een eigen naam gekregen: digitaal centralebankgeld.

De laatste paar jaar is in veel landen de wettelijke positie van bitcoin duidelijker geworden, waaronder in Nederland. Toezicht, belasting en eigendom zijn beter vastgelegd. Hoewel er veel aan te merken is op de manier waarop de Nederlandse regering dit heeft gedaan - dat er slechts 16 cryptobedrijven zijn geregistreerd bij DNB, spreekt boekdelen - lijkt dit het vertrouwen in de stabiliteit van bitcoin te hebben vergroot. Bitcoin begon als anarchistisch digitaal protest tegen grote financiële instellingen en oneerlijk monetair beleid, en wordt twaalf jaar later steeds meer geaccepteerd in het financieel stelsel. Deze trend is één van de aanjagers van de machtsstrijd, nu nog onder de oppervlakte, over de toekomst van ons geldstelsel...

...Bitcoin bestaat ondertussen al ruim een decennium en bewijst zichzelf steeds meer als stabiele, digitale, alternatieve waardedrager. 'Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw', schreef Tom Fitzpatrick, analist van Citi, in een recent rapport. En de toenemende interesse van institutionele beleggers in bitcoin bewijst zijn gelijk...

...Het is aan de politiek om deze financiële en technologische veranderingen te begeleiden in plaats van tegen te werken. Geldcreatie, betalingsverkeer en monetair beleid moeten publieke taken zijn en door de overheid gebeuren. Hiervoor kunnen digitaal centralebankgeld en een publieke depositobank de eerste stappen zijn. Ook het toegankelijk en volledig geaccepteerd houden van contant geld is steeds minder in veilige handen bij commerciële banken. Daar zal de overheid vroeg of laat bereid moeten zijn in te springen.

In het geldstelsel van de 21e eeuw zal ook bitcoin ongetwijfeld een rol spelen. Als het digitale goud - digitaal, maar toch schaars. Je hoeft zelf geen bitcoin te bezitten om de waarde ervan in te zien, of jezelf bitcoiner te noemen. De realiteit is: bitcoin is here to stay. De vraag is hoe we in Nederland omgaan met de wereld die om ons heen verandert. Nemen we een leiderschapsrol in, met een vernieuwend ondernemersklimaat dat daarbij past, of volgen we pas nadat andere landen een grote voorsprong op ons hebben?"

Bron: LekkerCryptisch

Partij voor de Dieren (PvdD)

Via een medewerker van de persvoorlichting van de PvdD ontvingen wij het onderstaande standpunt. De PvdD heeft op dit moment 5 zetels in de Tweede Kamer.

De Partij voor de Dieren over Bitcoin!

Bitcoin (en bitcoinachtige betaalsystemen) zelf is een speculatief medium geworden, wat bubbels aanjaagt. Als zodanig vormen bitcoins één van de vele risico's voor de stabiliteit van het reeds instabiele financiële systeem. Daarnaast slurpen bitcoins energie. Het is daarmee een vervuilend betaalmiddel.

Toch is niet alles kommer en kwel. Achter de bitcoins gaat een technologie schuil die, zoals elke technologie, ten goede en ten kwade gebruikt kan worden: blockchain. Blockchain maakt het mogelijk dat transacties onveranderlijk en volledig in opeenvolgende stappen worden vastgelegd, zonder dat ze eenvoudig te herleiden zijn naar de identiteit van mensen. Dit biedt mogelijkheden voor het betrouwbaar vastleggen van de herkomst van producten of het vastleggen van CO2-uitstoot. Blockchain kan daarmee zorgen voor meer transparantie in productieketens. En dit zou weer kunnen bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en verdere verduurzaming van de financiële sector.

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Het SGP heeft drie zetels in de Tweede Kamer. Wij ontvingen van één van de beleidsmedewerkers van de SGP het onderstaande, korte standpunt:

"De SGP vindt dat er heel zorgvuldig en terughoudend met digitale valuta, zoals Bitcoin, omgegaan moet worden. Natuurlijk biedt het gebruik van deze valuta en ook het gebruik van bijvoorbeeld blockchain-technologie kansen, maar we moeten ook de bedreigingen onder ogen zien. Er zitten veel risico's en gevaren aan het gebruik van digitale valuta. Maar, zoals genoemd zitten er ook voordelen aan het gebruik van Bitcoin. Zo maakt het de financiële sector meer divers en kan het gebruik ervan innovatie stimuleren. Het is belangrijk dat beide kanten van de medaille meegenomen bij de ontwikkeling van cryptovaluta, zoals Bitcoin."

Forum voor Democratie (FvD)

Het FvD heeft op dit moment twee zetels in de Tweede Kamer. Een persvoorlichter van het FvD stuurde ons de volgende reactie:

"Bitcoin, Ethereum, Ripple en tal van andere cryptocurrencies zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Voor veel mensen is Bitcoin een synoniem geworden voor Blockchain, dit is uiteraard niet correct. Bitcoin is een digitale valuta die draait op Blockchain.

Blockchain is een vrij nieuwe technologie die een revolutie kan ontketenen, vergelijkbaar met de opkomst van het internet. Het leven zonder internet is tegenwoordig ondenkbaar geworden, de verwachtingen zijn dat dit ook het geval zal zijn voor de Blockchain. Toen het internet opkwam werd er met veel scepsis naar gekeken, mensen vroegen zich af: wat heb ik eraan? Totdat de e-mail en websites werden uitgevonden.

Op dit moment zijn er nog geen levensveranderende technieken ontwikkeld op de Blockchain, maar er zijn al heel wat initiatieven die er veelbelovend uitzien. Bijvoorbeeld Ethereum, met Ethereum kan men 'smart-contracts' afsluiten hiermee kunnen twee partijen zonder de tussenkomst van een notaris een contract sluiten.

Bitcoin is de meest bekende cryptovaluta, FVD is een voorstander van dit soort initiatieven. Doordat de waarde van Bitcoin op een natuurlijke wijze tot stand komt, in tegenstelling tot de Euro of de Dollar, hebben mensen steeds meer vertrouwen in Bitcoin. Vooral in tijden van een economische crisis zie je dat steeds meer mensen in Bitcoins investeren, vergelijkbaar met hoe men in goud investeert in onzekere tijden.

Doordat de Blockchain zo transparant is kan men alle transacties zien en bijhouden dit biedt uitkomsten om bijvoorbeeld marktplaatsfraude tegen te gaan. Ook kunnen grote bedrijven hierdoor transacties doen zonder vertraging en tussenkomst van een bank. Het heeft ook een keerzijde, het biedt namelijk ook - helaas - uitkomsten voor het criminele circuit. Criminelen kunnen snel, makkelijk en anoniem grote transacties doen.

Kortom de Blockchain en cryptovaluta zoals Bitcoin zien er veelbelovend uit, de techniek staat nog in de kinderschoenen maar wij kunnen er veel van verwachten."

Piratenpartij

Vorige verkiezingen had de Piratenpartij net te weinig stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer. Van lijsttrekker Matthijs Pontier ontvingen we het onderstaande standpunt van de Piratenpartij met betrekking tot Bitcoin:

Piratenpartij over bitcoin

De Piratenpartij verzet zich tegen monopolisering en machtsconcentraties. Daarom is de partij enthousiast over decentrale systemen. De Piratenpartij ziet cryptocurrency en andere complementaire betaalsystemen dan ook als goed middel om minder afhankelijk te worden van banken. We hebben helaas gezien dat rekeningen van journalistieke organisaties, activisten en andere organisaties die zich tegen grote machtsconcentraties verzetten, soms zonder tussenkomst van de rechter verwijderd worden van grote internationale betaalplatforms. Bitcoin biedt de garantie dat een donatie aan zo'n goed doel ook echt aankomt.

De Piratenpartij staat als internationale mensenrechtenbeweging voor het recht op privacy. Wij staan dus ook voor het recht om kleine bedragen anoniem te kunnen betalen, zowel contant als digitaal. De verkoper hoeft niet te weten wie er betaalt. Het feit dat er betaald is, is voldoende. Nederlandse bitcoinbedrijven hoeven wat de Piratenpartij betreft bij kleine betalingen (onder €10.000) dus ook niet verplicht de identiteiten van hun klanten te verifiëren.

De DNB komt steeds met onduidelijke en steeds wisselende regels, waarbij bitcoinbedrijven strenger gereguleerd worden dan banken en verzekeraars. Voor het beheer van elk bitcoinadres, zouden de identiteit van de begunstigde geverifieerd moeten worden via een technische walletverificatie, hoe klein het bedrag ook is. Transacties van en naar derde partijen werden hierdoor praktisch onwerkbaar, omdat dan ook nog de begunstige moet worden geverifieerd.

Deze Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn AMLD5 is hiermee bovendien strenger dan in andere EU-lidstaten. Dit gaat ten koste van de opkomende Nederlandse bitcoinsector. Voor consumenten levert het bovendien veel onnodige rompslomp op, en het schaadt hun privacy.

De Piratenpartij wil handel in bitcoin en andere cryptocurrency niet aan strengere regels onderwerpen dan andere waardevolle goede, zoals bijvoorbeeld juwelen.

De Piratenpartij betaalde eerder al eens hun verkiezingsdeelname in Bitcoin. Je kunt de Piratenpartij steunen met een donatie via Bitcoin.

Libertaire Partij (LP)

Lijsttrekker Robert Valentine reageerde namens de Libertaire Partij. Hij verwees naar de onderstaande tekst op de website van de LP. De LP heeft op dit moment geen zetels in de Tweede Kamer.

"Bitcoin en blockchain: Op naar een belastingvrij wettig betaalmiddel!

Bitcoin en andere blockchain valuta's hebben enorme potentie in een vrije samenleving. Ze bieden een vluchthaven van waarde voor wie minder vertrouwen heeft in door overheden gemanipuleerde munteenheden als euro of dollar. Valuta onder beheer van centrale banken zijn onderhevig aan inflatie. De geldkraan in Frankfurt en Washington DC staat constant open zonder dat een zelfde mate aan waarde wordt gecreëerd.

De LP is cryptobetaalmiddelen gunstig gezind. Belasting daarop willen wij schrappen. Het kabinet moet bovendien vastleggen dat het de komende tien jaar er geen juridisch raamwerk voor optuigt. Bestaande regelgeving wordt afgeschaft.

Bitcoin aannemen als wettig betaalmiddel strekt wat ons betreft tot aanbeveling.

Het Bitcoin protocol toont de hele wereld wat de kracht van decentralisatie is. Zonder controle over de immense rekenkracht van het netwerk kan niemand de munt kraken of manipuleren.

De LP ziet bitcoin als digitaal cashgeld; een anonieme manier om te betalen en dat is prima. Wij zouden graag alvast zien dat de Nederlandse overheid betalingen in bitcoin accepteert. Het zou zelfs een deel van haar deviezen kunnen aanhouden in deze munt, een reserve zoals goud.

Blockchain is transparant door het open source karakter, hierdoor zou het goed kunnen werken voor digitale verkiezingen. Zwitsers testen al met stemmen via blockchain, dat kunnen Nederlanders ook!

Nu nog zijn bitcoinhandelaren in ons land verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Identiteit van klanten dient door hen te worden geverifieerd. Dit betekent een identificatieplicht voor consumenten. De LP wil daarvan af. Want wat in uw digitale knip zit, gaat wat ons betreft niemand wat aan.

Bitcoin is in essentie een ideaal betaalmiddel zonder de noodzaak van een controle-orgaan en dus vervalt hier een voorname rol die overheden zich op dit gebied met liefde maar ook met veel manipulatie hebben eigen gemaakt.

LP bepleit:

  1. Onderzoek naar Bitcoin als geldstandaard in Nederland.
  2. Cryptomunten belastingvrij, zowel de munt als de waardevermeerdering.
  3. Wat op zogenaamde 'wallets' staat, blijft privé. Geen identificatieplicht, geen nieuwe wetgeving!
  4. Opheffing registratieplicht voor beginnende bedrijven in cryptobetaalmiddelen."

Bron: LP

Deze partijen gaven geen reactie

Sommige politieke partijen gaven ondanks meerdere pogingen helaas geen reactie. In het geval van een aantal kleinere partijen is dat een gemiste kans, maar omdat het soms ook grote partijen betreft vinden we het belangrijk om in die gevallen toch hun standpunten zo goed mogelijk te belichten.

Op uiteenlopende plekken vonden wij relevante informatie. Hou er wel rekening mee dat de onderstaande teksten meestal met een ander doel zijn geschreven en voor een ander publiek zijn bedoeld. Mogelijk betreft het standpunten die incompleet, eenzijdig of niet representatief zijn voor de hele partij.

D66

D66 heeft op dit moment 19 zetels in de Tweede Kamer. Helaas had D66 het te druk om in te gaan op ons verzoek. Wel vonden we in het verkiezingsprogramma van D66 ten tijde van de Europese verkiezingen en in de D66 techvisie 2020 enkele relevante passages:

D66 Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen:

"Daarnaast moet veel aandacht uitgaan naar het bouwen van een sterke positie in belangrijke nieuwe technologieën met een brede toepassing zoals artificiële intelligentie, kwantumcomputing, cybersecurity en blockchaintoepassingen voor bijvoorbeeld logistieke ketens of contractbeheersing."

Bron: Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen D66

In de D66 techvisie 2020 staat iets meer, verspreid over twee delen:

D66 Techvisie 2020

"Omarm technologie en stel de mens centraal

... Blockchaintechnologie haalt de bank uit het betalingsverkeer en kan financiële fraude terugdringen."

"Experimenteer met digitale dienstverlening

...Ook moet de overheid actiever digitale technologieën omarmen. Neem bijvoorbeeld Bitcoin, of liever de achterliggende technologie: de Blockchain technologie. Deze kan ook de dienstverlening van de overheid verbeteren. Alleen al het uitkeren van toeslagen kost €200 miljoen euro en daar komt nog eens €100 miljoen aan fraude bij. Met Blockchain zou dit efficiënter kunnen en kan fraude voorkomen worden door de digitale munteenheid te programmeren voor een bepaald doel. Zorgtoeslag kan dan bijvoorbeeld alleen aan zorg worden uitgegeven. "

Bron: D66 Techvisie 2020

Partij voor de Vrijheid (PVV)

Ook de PVV gaf geen reactie. Er zijn daarnaast amper uitlatingen van de PVV over Bitcoin te vinden. Wel vonden we de onderstaande passage in een pleidooi tegen witwassen en terrorismefinanciering op de website van de PVV. De PVV heeft op dit moment 20 zetels in de Tweede Kamer.

"Heeft de minister voldoende zicht op die handel van geldezels, katvangers, casino's, massagesalons, horeca, onroerend goed, bitcoins? Er zijn tegenwoordig zelfs bitcoingeldautomaten. Je kunt met cashgeld in Amsterdam bitcoins kopen in een geldautomaat met bitcoins. Dan vraag je er toch om dat er gewassen wordt."

Bron: PVV

Partij van de Arbeid (PvdA)

De PvdA heeft op dit moment 9 zetels in de Tweede Kamer en bleek één van de lastigste partijen om te bereiken. Helaas ontvingen wij van de PvdA geen reactie.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer beschreef recentelijk wel zijn visie in een artikel voor het Algemeen Dagblad, dat ook te lezen is op de website van de PvdA. Hieronder vind je een aantal excerpten. Voor het volledige en meer uitgebreide artikel kan je op de website van de PvdA terecht.

"Het loopt helemaal uit de hand met Bitcoins en andere cryptomunten. De ontwikkelingen doen een stevige bubbel vermoeden.

De waarde van cryptovaluta is binnen een jaar gestegen van naar schatting 16 miljard dollar tot 660 miljard dollar. Cryptomunten verworden tot de internationale criminele witwas- en drugsvaluta. Toezicht ontbreekt en oplichting ligt op de loer. De wetgeving loopt helaas nog hopeloos achter. Dat kan zo niet langer. Daarom is er woensdag een hoorzitting in de Tweede Kamer...

...Waar in 2009 10.000 bitcoins werden betaald voor twee pizza's, zou de waarde nu meer dan honderd miljoen zijn. Op zichzelf spectaculair en geen reden voor overheidsingrijpen. Toch wil ik dat om drie redenen wel.

Ten eerste ontpoppen cryptomunten als de Bitcoin, maar ook Ethereum en Dash zich als het internationale betaalmiddel voor criminelen. ...

... Maar nu hebben criminelen dus een nieuwe mogelijkheid. Betalen in bitcoins, die het liefst tegen betaling 'gemixt' worden om de identiteit van de eigenaar te verhullen. Europol schat dat inmiddels in 40 procent van de criminele transacties bitcoins een rol spelen. Openbaar Ministerie en FIOD moeten hier dus optreden. Cryptomunten zijn geen onschuldig speeltje van whizzkids en olijke beleggers!

Ten tweede is er geen toezicht op bitcoins. Hoewel AFM en DNB veelvuldig waarschuwen voor de risico's van bitcoins, treden zij er niet tegen op. Cryptomunten worden niet gezien als betaalmiddel, ook omdat de waarde zoveel fluctueert....

...Daarom is het nodig dat er toch toezicht gehouden wordt op cryptomunten en de verhandelplatforms. Om oplichting en bedrog te voorkomen. En wat gebeurt er als je wachtwoorden vergeet of je computer crasht, waar blijven de munten dan. Is netjes gewaarborgd dat je ze niet definitief kwijt bent?

Tot slot ontbreekt er consumentenbescherming. Als je via de bank belegt en met je gezin al je geld in een aandeel wil stoppen, verbiedt de zorgplicht van de bank hieraan mee te werken. Datzelfde moet gelden voor Bitcoins...

...De stijgende koersen van cryptomunten leiden tot opwinding. We moeten de risico's daarvan goed voor ogen houden. Uiteenspattende zeepbellen richten vaak schade aan bij de mensen die het laatst instapten. Consumentenbescherming moet beter worden geregeld. Er is toezicht nodig op handel in en bezit van bitcoins. En de criminele activiteiten en witwassen moeten verder bestreden. Tot slot kost 'het delven' van bitcoins enorm veel energie. Computers draaien overuren. Slecht voor het milieu en niet acceptabel in deze tijd. Een munt die echt de valuta van de 21e eeuw wil zijn, zou beter moeten kunnen. De Bitcoin is dat gezien de staat waarin zij verkeert nog lang niet."

Bron: PvdA

Christenunie

Ook de Christenunie, met op dit moment vijf zetels in de Tweede Kamer, reageerde helaas niet op onze verzoeken. Op de website van de Christenunie staat wel een betoog van Eerste Kamerlid Peter Ester, dat hij hield tijdens een debat over de cryptowet.

Gezien de insteek van het debat is het wellicht geen evenwichtig verhaal, maar helaas vonden wij geen andere informatie.

"Witwassen is geen klein bier. Schattingen laten zien dat er jaarlijks in Nederland tussen de €13 en €16 miljard wordt witgewassen. Ruwweg de orde van grootte van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat witwastransacties in toenemende mate plaatsvinden via anonieme cryptovaluta. Daardoor dreigt het ontstaan van een ongecontroleerde parallelle markt voor het wisselen van virtuele en fiduciaire geldmiddelen. Het financiële stelsel van de bovenwereld wordt vermengd met inkomsten uit het criminele circuit via virtuele valuta. En deze anonieme valuta, zoveel is wel duidelijk, worden ingezet voor terrorismefinanciering. Misdaad en terrorisme raken verweven. Witwassen ondermijnt onze samenleving en economie. Terrorisme houdt Europese landen in een verlammende greep en leidt tot een spiraal van onveiligheid en angst.

De ChristenUnie-fractie juicht het toe dat nieuwe regelgeving - in dit geval geïnitieerd vanuit Brussel - aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees aan voorschriften bindt en verdachte transacties wil identificeren. Daarmee komen virtuele valuta onder het handhavingsregime van de vierde anti-witwasrichtlijn die wij twee jaar geleden in dit Huis het groene licht gaven en dat is een prima zaak...

...Nu worden virtuele valuta en crimineel gedrag in één adem genoemd. Begrijpelijk gezien de aanvliegroute van de wetsvoorstellen, maar is de bijdrage van virtuele valuta aan het economisch en financieel functioneren van ons monetair systeem per definitie negatief of ligt dat genuanceerder? ...

... Is het 'frame' dat virtuele geldmiddelen laakbaar zijn, of alleen in het geval ze voor financiering van ondermijnende activiteiten als terrorisme worden aangewend? Dat maakt voor het debat nogal wat uit. Als ik in mijn spam-box kijk dan ontkom ik niet aan de vaststelling dat de bitcoinsector wel erg agressief op zoek is naar nieuwe klanten...

... Het bepalen van de proportionaliteit van het wetsvoorstel blijft bij dit alles een moeilijke zaak. Het is niet op een euro nauwkeurig vast te stellen. Maar gezien de ernst van het onderliggende vraagstuk - het financieren van terrorisme door witwassen - geldt hier het voordeel van de twijfel. Onderzoek laat zien dat cryptovaluta's een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich brengen...

... De ChristenUnie-fractie steunt het Europese anti-witwasbeleid ten volle. De strijd tegen de georganiseerde misdaad mag niet verflauwen. We moeten buitengewoon alert zijn op het gebruik van cryptovaluta voor het financieren van terrorisme. Als de coronacrisis iets duidelijk maakt, dan is het de breekbaarheid van maatschappelijke en economische constructies. De kwetsbaarheid van onze bovenwereld, zo u wilt. Het laatste wat wij willen is dat de vermenging van boven- en onderwereld verder toeneemt door illegale virtuele valutapraktijken. "

Bron: Peter Ester, Christenunie

JA21

JA21 is een nieuwe partij zonder aanwezigheid in de Tweede Kamer. Als één van de weinige politieke partijen in Nederland heeft JA21 wél iets in het verkiezingsprogramma staan over Bitcoin, waardoor ze ze een plekje op ons overzicht verdienen. Helaas ging JA21 niet in op ons informatieverzoek. Behalve een korte passage uit het verkiezingsprogramma hebben we daarom geen andere informatie over de standpunten van JA21 met betrekking tot Bitcoin.

"Cash betalen raakt langzamerhand in onbruik. Toch verdient de mogelijkheid om contant te betalen bescherming. Het biedt een waarborg om anoniem, nergens geregistreerd aankopen te doen. De mogelijkheid om met cash te betalen, verdient bescherming. Bitcoin en andere digitale munten vergroten de keuzevrijheid. Innovatie uit deze sector moeten we daarom omarmen en niet wegreguleren."

Bron: JA21


Succes bij je keuze!


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.