Terugblik: 'The Euro & Bitcoin'

Een week geleden lieten Marc van der Chijs, Willem Middelkoop, Alfonso Peccatiello en Marc Friedrich op Bitcoin Amsterdam hun licht schijnen op Bitcoin en de euro. Is het huidige financiële systeem met torenhoge schulden wel houdbaar? Zijn we op weg naar nog hogere inflatie? Gaat de euro falen? Is Bitcoin misschien de oplossing? We blikken terug op wat de heren hierover te zeggen hadden.

Dylan LeClair leidde de discussie en introduceerde het viertal op de main stage van het iconische gashoudergebouw.

De sprekers

Om te beginnen twee Nederlanders. Marc van der Chijs, een investeerder en grondlegger van een tal van bedrijven (Tudou, Hut 8 Mining, First Block Capital, QBTC, First Coin Capital en Climate 8) en Willem Middelkoop, oprichter van een beleggingsfonds met de nadruk op nieuwe grondstofontdekkingen (Commodity Discovery Fund) en schrijver van 'De big reset'.

Tezamen met de twee andere sprekers Alfonso Peccatiello, een Italiaan die van oorsprong bankier is met nu een goed gelezen wekelijkse nieuwsbrief over macro-economie (The Macro Compass) en Marc Friedrich, een Duitse financiële expert die 6 bestsellers op rij heeft geschreven, vormde het viertal een gemêleerd gezelschap.

De discussie startte met het ontstaan van de euro en in welk opzicht de munt verschilt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Friedrich noemde de euro een monetair experiment dat gaat falen en op het moment ook al deels aan het falen is. Ook zorgt de munt volgens hem voor een economische tweedeling in Europa tussen de sterkere Noordelijke- en zwakkere Zuidelijke landen. De huidige situatie in Europa werd door hem gekenmerkt als een transferunie transferunie Een unie tussen landen die gebruikmaken van dezelfde munt (de euro), waarbij bepaalde afspraken en regels bestaan die ervoor zorgen dat de sterkere (Noordelijke) landen de zwakkere (Zuidelijke) landen overeind houden met steunmaatregelen en geldbedragen. .

Van der Chijs was het eens met Friedrich en voegde er nog aan toe dat Europa geen fiscale unie is. Dit is volgens hem de reden dat de euro niet houdbaar is, zeker nu we te kampen hebben met hoge inflatie, hoge schulden, de Oekraïneoorlog en de energiecrisis. Oftewel: we zitten midden in een perfect storm perfect storm Een statistische term voor het samenvallen van verschillende gebeurtenissen die elk een negatief effect hebben op de economische ontwikkelingen en tezamen zorgen voor een drastische verergering van de situatie. .

Gaat de euro falen?

'Wie denkt dat de euro zal omvallen?', vroeg Friedrich vervolgens aan de zaal. Bijna iedereen stak zijn hand op. Peccatiello ging daarna dieper in op de perfect storm, waar Van der Chijs naar refereerde, legde uit hoe Europa de afgelopen jaren decennia zo hard kon groeien en waarom het Europese systeem momenteel zo instabiel is.

Middelkoop – die in zijn boek schreef over de ineenstorting van het financiële systeem – speelde daar vervolgens weer op in door de schrijnende situatie van de Britse pond te belichten.

Inflatie is het enige probleem dat je niet kunt oplossen met het bijdrukken van geld. Willem Middelkoop

Een onzekere toekomst

Het viertal was het erover eens dat we een onzekere toekomst tegemoet gaan, maar niet of we nu (nog) hogere inflatie gaan zien. Friedrich en Van der Chijs hintten op hogere inflatie en energieprijzen. Volgens Middelkoop wordt er een economische crisis gecreëerd die gaat zorgen voor lagere inflatie.

Van der Chijs zag overigens nog wel een oplossing voor de hoge inflatie. Volgens hem zouden overheden hun uitgaven met 50 á 60 procent moeten verlagen. Hij ziet dit echter niet gebeuren, omdat de politici die deze maatregelen zouden moeten doorvoeren dan niet worden herkozen.

We moeten het fiat-systeem achter ons laten. Marc van der Chijs

Is Bitcoin misschien de oplossing?

Bitcoin is misschien de oplossing, aldus Van der Chijs. Middelkoop sloot zich hierbij aan en concludeerde dat bitcoin het beste geld is en dat Bitcoin de basis zou moeten zijn voor ons financiële systeem. Hij waarschuwde echter wel dat onze wereldleiders dit niet zullen laten gebeuren. Volgens hem zullen centrale banken goud terugbrengen in het systeem en gebruiken als monetaire anker.

Als de basis van het financiële systeem scheuren vertoond, dan hebben we een probleem. Alfonso Peccatiello

Aansluitend ging het viertal uitgebreid in op de toekomst die voor ons ligt. Over het algemeen waren ze niet al te optimistisch.

Een vlammend einde

Op het einde verhevigde de discussie. Volgens Middelkoop zal het gevecht van het fiat-systeem tegen Bitcoin verergeren naarmate we dichter bij het punt komen van een reset. Ook zal volgens hem een centrale bank bitcoin nooit omarmen. 

Van der Chijs was het hier niet mee eens. Voor de Verenigde Staten is het onmogelijk om bitcoin niet te omarmen. Er zijn inmiddels te veel Amerikanen die bitcoin bezitten en je hebt politieke steun nodig om het eventueel de kop in te drukken, zo legde hij uit. 

Ook denkt hij dat bitcoin mogelijk zelfs als monetaire reserve gaat worden aangehouden door centrale banken. Als klap op de vuurpijl voegde Friedrich hier nog aan toe dat de eerste centrale bank die doet als winnaar uit de strijd zal komen. Dit weten we natuurlijk niet, maar een interessante discussie was het zeker.


Bekijk hieronder de discussie terug.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.