Waarom bitcoin en vrijheid hand in hand gaan

De unieke eigenschappen van bitcoin maken het mogelijk dat deze nieuwe vorm van geld op verschillende manieren waardevol kan zijn. Toch hebben veel beweegredenen een motief gemeen: Vrijheid.

Vrijheid

Vrijheid kent meerdere vormen. Denk aan de vrijheid om handel te drijven, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om gegevens niet te hoeven delen (privacy), maar ook de vrijheid om te sparen.


‘Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom’. Albert Einstein

Het internet heeft het informatie tijdperk ingeluid. Nog nooit was het zo makkelijk, snel en goedkoop om met elkaar over de hele wereld te communiceren. Censuur via het internet is lastig en alhoewel het nog wel gebeurt heeft de technologie de vrijheid van het individu om zich te uiten vergroot. Bitcoin wordt ook gezien als technologie die de vrijheid en onafhankelijkheid van mensen kan laten toenemen.

In de huidige maatschappij begint controle van de overheid een steeds grotere rol te spelen. Op elke hoek van de straat hangt een bewakingscamera, worden grote geldtransacties gecontroleerd. De toenemende mate van controle heeft zo zijn voordelen, zo is het opsporen van criminelen makkelijker door de bewakingscamera's en is het financieren van partijen die gevaarlijk zijn voor de staatsveiligheid door de controles lastiger.

Toch zien sommige deze toenemende mate van controle ook een risico. Vertrouwen dat de overheid goed omgaat met deze macht is namelijk wel een vereiste. China geeft ons een voorbeeld waarbij de controle van de staat extreem hoog is. Het gedrag van de burger wordt binnenkort via een 'social credit score' bijgehouden. Wanneer je bijvoorbeeld de straat over steekt terwijl het stoplicht op rood stond, wordt de boete automatisch afgeschreven van je bankrekening.

In het westen is er (gelukkig) geen sprake van zo'n autoritaire machthebber. Toch vinden veel bitcoiners dat de macht van overheidsorganen en centrale banken geen goede gevolgen heeft.

Bitcoin als oplossing

Het absoluut schaarse karakter van bitcoin maakt het voor sommige een redmiddel tegen geldontwaarding, ofwel inflatie. Bitcoin is voor hen geen speculatieve investering, maar een exit-mogelijkheid van het beleid van centrale banken. Het houden van een vorm van geld waarvan de inflatie voorspelbaar en onveranderlijk is, biedt een vrijheid om te sparen.

Sommige inwoners van Sudan en andere landen daarentegen waarderen bitcoin ook om een andere reden. Autoritaire regimes in deze landen kunnen vaak geldtransacties tegenhouden, dwarszitten of helemaal niet mogelijk maken. Het gebruiken van het decentrale Bitcoinnetwerk kan hier een aantrekkelijke oplossing zijn. Corruptie van machthebbers is bij bitcoin door het vertrouwen in wiskunde in plaats van derde partijen uitgesloten.

Het open, neutrale protocol maakt het mogelijk waarde over de wereld te versturen en te ontvangen. Voor mensen die leven onder autoritaire regimes kan de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van bitcoin vrijheid van waarde uitwisseling bieden.

Negatieve rentes en kwantitatieve verruiming worden geadverteerd als monetair beleid om de economie zo goed mogelijk te helpen. Wat minder wordt besproken zijn de gevolgen van deze maatregelen. Negatieve rentes beloont lenen en straft sparen en kwantitatieve verruiming is het printen van geld met waardevermindering als gevolg.

Alhoewel bitcoin zeker niet elk probleem in de wereld zal oplossen, is het hoe dan ook een technologie wat de vrijheid van het individu om te sparen en te handelen verzekerd.


We schreven eerder al over inflatie, een probleem dat bitcoin niet heeft.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.