2018: Bitcoin en Belasting

Enige tijd geleden hebben wij een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de belastingdienst met bitcoins omgaat. Vergeleken met vorig jaar zijn er voor de aangifte over 2018 een aantal dingen veranderd. In dit artikel zullen deze veranderingen nader worden uitgelegd.

De belastingdienst behandelt bitcoins nog steeds als overige bezittingen:

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Bitcoins dienen hierdoor opgegeven te worden in box 3: sparen en beleggen. Als peildatum van de waarde van de bitcoins gebruik je 1 januari van het jaar waarvan je aangifte doet. Voor de aangifte over 2018 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2018 op. Op dit moment betaal je normaal gesproken enkel vermogensbelasting over het vermogen in bitcoins. Winst als gevolg van een koersstijging wordt gezien als vermogensgroei.

Voor het bepalen van je vermogen kun je de regels op deze pagina gebruiken. Een deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting. In 2018 is het heffingsvrije vermogen zonder toeslagpartner 30.000 euro en 60.000 euro met toeslagpartner.

De grondslag is je vermogen minus het heffingsvrije deel. Een belangrijke verandering ten opzichte van 2016 is dat vanaf 2017, en dus ook dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hoger fictief rendement naarmate je meer vermogen hebt. Over je grondslag tot en met 70.800 euro betaal je plus minus 0,605% (30% van een 2,017% fictief rendement) vermogensbelasting in 2018. Over het deel van je grondslag tussen 75.801 euro en 978.000 euro betaal je ongeveer 1,298% (30% van een 4,326% fictief rendement) belasting. Over het deel boven 978.001 euro betaal je 1,614% (30% van een 5,38% fictief rendement) belasting. Dit was voorheen allemaal gelijkgesteld op 1,2%. Te onduidelijk? Dit rekenvoorbeeld helpt je op weg.

Een andere vraag die bij veel mensen speelt is of het regelmatig speculeren in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 zou worden belast. Koerswinsten behaald door particulieren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

Het is in ieder geval belangrijk om aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins namelijk sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kun je het beste terecht bij een belastingadviseur.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.