AsicBoost: financieel belang en innovatie

De financiële prikkels van Bitcoin staan onder druk. Door blootstelling van een zwakheid in het proof-of-work algoritme is een belangenconflict voor de miners aan het licht gebracht. Gregory Maxwell, CTO van Blockstream en bitcoin-core ontwikkelaar, impliceert dat een van de grootste Chinese miners gebruik maakt van een gepatenteerde techniek die hen in staat stelt in het geheim efficiënter te minen dan andere partijen.

De techniek waar Maxwell het over heeft heet AsicBoost en is al enkele jaren bekend. AsicBoost maakt gebruik van een zwakheid in het proof-of-work algoritme van Bitcoin, waardoor een miner een block kan vinden door minder berekeningen uit te voeren dan een miner zonder de gepatenteerde techniek. Het staat ter discussie of de techniek misbruik maakt van de zwakte of gewoon een slimme optimalisatie is. Maxwell geeft aan dat de efficiëntiewinsten als gevolg van het toepassen van de techniek tot wel 100 miljoen euro per jaar aan extra opbrengsten kan genereren, voor een miner die 50% van de hashrate in de handen heeft en met de techniek 30% efficiënter kan minen.

De partij in kwestie, Bitmain, ontkent dat zij AsicBoost in het geheim gebruiken en noemt de aantijgingen een zwartmaak campagne. De CEO van Bitmain, Jihan Wu, staat bekend als sterk tegenstander van de activatie van Segregated Witness (SegWit). Wu gaf lange tijd als reden voor het blokkeren van SegWit op dat hij voorstander zou zijn van Bitcoin Unlimited.

Maxwell duidt op een ander motief: het geheim toepassen van AsicBoost is niet compatibel met de voorgestelde wijzigingen van SegWit aan het Bitcoinprotocol. Wanneer SegWit geactiveerd wordt, zouden de investering in het patent en de potentiële opbrengsten van het gebruik ervan verloren gaan. Bitmain heeft bevestigd dat de hardware die zij maken en gebruiken AsicBoost ondersteunt en dat zij het gebruik van AsicBoost getest hebben op het testnetwerk van Bitcoin, maar ontkent actief gebruik op het hoofdnetwerk.

Het voorval toont aan dat er situaties mogelijk zijn waar de financiële belangen van miners op korte termijn en technische innovatie van Bitcoin op lange termijn met elkaar in strijd zijn. Wanneer de Bitcoingemeenschap het gebruik van dergelijke technieken 'toestaat' kan dit nadelige gevolgen hebben voor de decentraliteit van Bitcoin, omdat de controle over het netwerk dan in toenemende mate gecentraliseerd wordt bij een enkele miner of patenthouder. De situatie geeft veel stof tot nadenken over de mate van controle die miners over het netwerk horen te hebben, en hoeveel van de macht bij de gebruikers zou moeten liggen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.