LSAT: Toegang zonder accounts of abonnementen

Lightning Labs kondigde op maandag 30 maart Lightning Service Authentication Tokens (LSAT) aan. Met LSAT is het mogelijk om tokens via het Lightning Network uit te geven die als betalingsbewijs functioneren voor bepaalde digitale content of diensten. Deze nieuwe technologie kan revolutionair zijn voor aanbieders van betaalde digitale content en diensten, en de drempels en ergernissen van betaalmuren en abonnementen verminderen.

Met bitcoin zijn veel innovatieve dingen mogelijk, maar in de praktijk is er nog veel te doen. Zo is de implementatie van bitcoinbetalingen voor online content en diensten erg veelbelovend, maar ontbreekt er nog een universele standaardmethode om dat breed te implementeren. Daarin lijkt Lighting Labs nu een belangrijke stap in te zetten met de aankondiging van de Lightning Service Authentication Tokens (LSAT) protocolstandaard.

LSAT is een concept voor een nieuw Lightning Network protocol voor betalingen en authentificatie. Het vormt een gemeenschappelijke basis waarmee API's van verschillende websites, diensten en wallets met elkaar kunnen communiceren, om daarmee een gezamenlijk ecosysteem te vormen. Op basis van dit protocol kunnen ontwikkelaars software ontwikkelen die onderling compatibel is. Essentieel dus voor grootschalige adoptie.

LSAT

Op het eerste gezicht klinkt dat misschien niet zo spannend, maar dat is het wel. LSAT kan namelijk revolutionair zijn vanwege de nieuwe mogelijkheden die erdoor ontstaan en de innovatieve benadering om bestaande problemen op te lossen.

Met LSAT is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers tegen een (kleine) betaling een token te verstrekken die toegang geeft tot bepaalde diensten of online content. Dat kan een krantenartikel of een video zijn, maar bijvoorbeeld ook toegangsrechten tot gehuurde server- of processorcapaciteit.

Zo'n LSAT token is een beetje te vergelijken met een ouderwets toegangskaartje of vergelijkbaar betalingsbewijs. Anders dan met een abonnement of account staat het namelijk niet op naam en ga je ermee geen persoonlijke verplichtingen aan, maar is het toegangskaartje voldoende om te bewijzen dat er is betaald.

Aangezien het protocol niet op basis van identiteit werkt levert dat veel privacyvoordelen op. Het protocol hoeft immers niet te weten wie er betaald heeft, alleen dat er betaald is. In het kader van het maatschappelijke debat met betrekking tot privacyschendingen en de verzameling van 'big data' is dat wellicht een positieve ontwikkeling. De traditionele en vaak privacyschendende cookies zijn bij LSAT in de tokens bovendien vervangen door betere macaroons.

Programmeerbaar

LSATs zijn ook programmeerbaar. Wat je ermee kunt doen en op welke manier ze te gebruiken zijn is dus geheel naar wens in te stellen. Je kan verschillende soorten tokens maken waarbij sommigen toegang geven tot bepaalde delen of diensten, en anderen weer tot andere delen. Toegang kan permanent zijn of van tijdelijke aard, er zijn verschillende toegangsniveaus mogelijk en eerder gegeven toegang kan worden ingetrokken of geüpgradet.

Het biedt veel van dezelfde voordelen en mogelijkheden van accounts en abonnementen, maar dan zonder de hindernissen van registratie, identificatie of verplichtingen.

Een juiste implementatie zou volgens Lightning Labs zelfs gebruiksvriendelijker kunnen zijn dan creditcardbetalingen. Bovendien vindt de afrekening rechtstreeks plaats en zonder tussenkomst van derden, waardoor er geen risico is op vertraging, cashbacks of wanbetalers.

Voor de eindgebruiker biedt het ook voordelen. Zij hoeven niet meer in de weer met talloze registraties en inlogcodes voor verschillende websites en diensten, maar kunnen in plaats daarvan via één enkele bitcoinwallet toegang verkrijgen tot allerlei diensten. Aangezien LSATs in principe niet aan identiteiten zijn gekoppeld is er bij een eventuele hack op een dienstverlener ook geen risico dat persoonlijke data wordt buitgemaakt.

In plaats van een vaste periodieke betaling bij één dienstverlener, is de werkwijze met LSATs vrijblijvend en betaal je alleen voor content en diensten die je daadwerkelijk gebruikt, bij iedere gewenste dienstverlener en in precies de mate die je zelf bepaalt. Dat is veel minder gedoe en levert veel meer vrijheid op.

LSATs & Microtransacties

De toepassingen voor LSATs zijn divers, maar worden vooral bijzonder wanneer je ze combineert met microtransacties. Dat zijn transacties van zeer kleine geldbedragen. Deze zijn in het reguliere geldsysteem problematisch, want de bankkosten zijn vaak hoger dan de betalingen zelf en bovendien zijn transacties van minder dan een cent niet mogelijk.

Met bitcoin zijn microtransacties wel mogelijk, want bitcoins zijn opdeelbaar tot 8 cijfers achter de komma (of zelfs nog meer via het Lightning Network) en dankzij het Lightning Network kunnen transacties zó goedkoop zijn dat ze bijna gratis zijn.

LSAT maakt het mogelijk om die technologie op grote schaal te implementeren en dat kan revolutionair zijn voor de wereld van abonnementen en betaalmuren. Veel aanbieders van online content zoals online kranten en videowebsites hebben nu namelijk een verdienmodel op basis van abonnementen, maar via microtransacties en LSAT zouden zij ook delen van hun content 'on demand' kunnen aanbieden.

Zo zou een krantenartikel of video voor een paar cent, of zelfs een fractie van een cent, te bekijken kunnen zijn. Met een paar klikken op de knop (of zelfs automatisch) kan een microbetaling via bitcoin toegang verschaffen en vervolgens betaal je alleen voor datgene wat je daadwerkelijk bekijkt of gebruikt. Dat zou één stuk content kunnen zijn of één pagina die je bezoekt, maar je zou eventueel zelfs per zin, woord of letter kunnen afrekenen.

Streamen van geld

De toepassingen worden pas écht spannend wanneer je het nog verder doorvoert. Betalingen kunnen namelijk zó microscopisch klein zijn dat je ze achtereenvolgens als een soort stroom van microtransacties kunt versturen. Een beetje vergelijkbaar met een stroom van datapakketjes bij video-streaming, alleen dan met geld in plaats van data.

Met het streamen van geld ontstaat voor het eerst de mogelijkheid om ergens per seconde voor te betalen en de afrekening direct en rechtstreeks te laten plaatsvinden. En dankzij LSAT kan dat zonder registratie, identificatie, abonnementen of andere verplichtingen.

De kosten voor eindgebruikers kunnen laag of zelfs verwaarloosbaar zijn; misschien slechts een fractie van een cent. Dat kan voor veel mensen de drempel verlagen om überhaupt ergens voor te betalen en voor aanbieders toch interessant zijn vanwege een hoog volume. Bijvoorbeeld in het geval van videomakers of andere makers van content met een groot publiek, die nu veelal afhankelijk zijn van grote marktpartijen die veel van de inkomsten opeisen.

Maar ook voor kranten en andere websites met een groot internationaal bereik opent het nieuwe deuren; de mogelijkheid om niet alleen een miljoen keer één euro te verdienen, maar ook 100 miljoen keer één cent - of zelfs minder. Bedragen die zo laag en laagdrempelig zijn dat ze een geheel nieuw soort economie ontsluiten.

Het is vooralsnog een toekomstvisie en niet de praktijk, maar belangrijke bijdragen als LSAT zorgen ervoor dat die toekomst wel steeds dichterbij komt.


Meer weten over LSAT? Bekijk ook eens de presentatie van Roasbeef tijdens de Lightning Conference in Berlijn.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.