Bitcoin Core 0.17.0

Bitcoin Core 0.17.0 heeft naast prestatieverbeteringen ook enkele nieuwe functionaliteiten gekregen, waaronder Partially Signed Bitcoin Transactions. Daarnaast is ook de laatste stap gezet in het uitfaseren van "accounts". Hieronder zullen enkele significante veranderingen worden toegelicht.

Verandering in de configuratie opties

-includeconf=<file> kan gebruikt worden voor het toevoegen van meerdere configuratiebestanden. Dit werkt alleen vanuit het bitcoin.conf bestand, en dus niet vanuit de command line of andere toegevoegde bestanden. Dit kan weer uitgezet worden door het commando -noincludeconf.

Grafische veranderingen

De opslag van blocks kan nu worden beperkt binnen de grafische interface. Dit kan onder Settings > Options > Main > Preferences. Wanneer deze optie weer wordt gedeactiveerd zal de gehele blockchain weer gedownload moeten worden.

Externe wallet bestanden

De -wallet=<path> optie ondersteunt nu volledige bestandspaden, waar voorheen de walletlocatie alleen in de '-walletdir' map mocht staan. Wanneer er geen wallet op de opgegeven path gevonden kan worden, zal er op die locatie een nieuwe wallet aangemaakt worden.

Om de achterwaartse compatibiliteit te waarborgen zullen bestandspaden met namen van al bestaande wallets uit de -walletdir nog steeds geaccepteerd en geïnterpreteerd worden zoals voorheen ook het geval was.

Coin selectie: vermijden gedeeltelijke uitgaven

Wanneer er voor meerdere betalingen slechts één ontvangend bitcoinadres is gebruikt, bestaat de balans op dit bitcoinadres uit verschillende delen. Deze delen worden UTXO's genoemd, unspend transacion outputs. Wanneer er bitcoins verzonden dienen te worden, worden deze verschillende delen samengevoegd om zo de gewenste hoeveelheid te behalen. Wanneer er een van die toegevoegde delen groter is dan nodig, zal hetgeen wat overblijft weer teruggestuurd worden naar de wallet. Dit restant zal vervolgens weer in een toekomstige transactie worden gebruikt, waardoor deze te linken is aan de eerder verstuurde transactie waar dit een overblijfsel uit was. Dit doet af aan de privacy.

Met de nieuwe coin selectie wordt op voorhand gekeken welke UTXO's het beste gebruikt kunnen worden voor het versturen van de transactie, om zo teruggestuurde restanten te voorkomen.

Een nieuwe -avoidpartialspends flag is toegevoegd. Deze optie staat standaard uit, maar wanneer toegepast zal de wallet altijd bestaande UTXO's naar het zelfde adres samen versturen, ook al kost dit meer fee. Als een adres later nogmaals bitcoins ontvangt nadat het al eens is gebruikt, zal het ook gebruikt worden voor toekomstige coin selectie.

Label en Account API

Een nieuwe API voor 'label' wordt geïntroduceerd. Labels moeten de 'account' API gaan vervangen, welke uitgefaseerd wordt. Het is nog wel mogelijk om 'account' in deze versie te blijven gebruiken. Dit kan met het '-deprecatedrpc=accounts' argument. In versie 0.18.0 zal dit niet meer mogelijk zijn en is de 'account' API dus volledig vervangen door 'label'.

Partially Signed Bitcoin Transactions

BIP 174 PSBT introduceert een transactieformaat waarbij de transactie nog niet volledig ondertekend is, maar met behulp van benodigde metadata vervolgens volledig ondertekend zou kunnen worden. Het niet volledig ondertekenen is bedoeld om verschillende actoren te laten participeren in het versturen van een transactie. Denk hierbij aan het ondertekenen van een vanuit Core aangemaakte transactie met je eigen hardware wallet.

Zo'n transactie wordt dan pas geldig wanneer er dus ook ondertekening plaatsvindt vanaf de hardware wallets, waardoor men nu ook middels de Bitcoin Core software transacties met behulp van een hardware wallet kan versturen. Ook multisig en CoinJoin transacties hebben profijt van de Partially Signed Bitcoin Transactions.

Bitcoin Core 0.17.0

De Bitcoin Core binaries zijn te vinden op bitcoincore.org. De volledige source code is beschikbaar via de Bitcoin Core repository. De volledige release notes laten zien dat er aan deze versie maar liefst 138 verschillende ontwikkelaars meegewerkt hebben. Een flinke toename in vergelijking met de vorige versie, waar 101 individuen aan hebben bijgedragen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.