Bitcoin in Europa toch niet verboden

De kogel is dan eindelijk door de kerk: de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement verwierp afgelopen maandag amendement 265 uit het voorstel van de nieuwe Europese verordening MiCA. Dit amendement moest grootschalige ‘milieuonvriendelijke consensusmechanismen’ in Europa verbieden. Het had tot een verbod op Bitcoin kunnen leiden.

Kortgeleden schreven we al dat de plannen om Bitcoin te verbieden van tafel leken te zijn. Nu lijkt dit dan ook daadwerkelijk het geval te zijn. Wel heeft de ECON-commissie met 31 stemmen voor, 4 tegen en 23 onthoudingen de definitieve versie van MiCA (van het Europees Parlement) aangenomen.

Verder is met 33 stemmen voor en 25 tegen besloten dat de onderhandelingen tussen delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers kunnen beginnen. Concreet betekent dit dat Stefan Berger, lid van het Europees Parlement en rapporteur van MiCA, het mandaat heeft gekregen om de onderhandelingen te starten. Deze onderhandelingen worden ook wel ‘triloog’ (of soms ook ‘trialoog’) genoemd.

Belangrijk om te weten is dat in de trilogen de Europese Commissie en Raad van Ministers hun oorspronkelijke teksten naar voren schuiven.

Amendement 265

Maar waar draaide het in amendement 265 om? Dit amendement zou artikel 3a in MiCA in het leven roepen, wat ging over ‘Environmental sustainability of crypto-assets'. Omdat dit een uitgebreid artikel was, is het onderverdeeld in zes genummerde leden die we hierna zullen kort zullen behandelen.

Allereerst zou lid 1 bepalen dat crypto-assets die in de Europese Unie worden uitgegeven, aangeboden of verhandeld aan de milieuduurzaamheidscriteria overeenkomstig artikel 3a moeten voldoen. Vervolgens zou lid 2 bepalen dat een crypto-asset die afhankelijk is van een 'vanuit milieuoogpunt onhoudbaar consensusmechanisme' alleen op kleine schaal mag opereren.

In lid 3 zou worden uitgewerkt wat een 'vanuit milieuoogpunt onhoudbaar consensusmechanisme' dan precies is. Eén van de criteria was dat een consensusmechanisme dan op grote schaal zou moeten worden gebruikt. Impliciet werd hier dus gedoeld op Bitcoin. Bitcoin draait immers op het consensusmechanisme ‘Proof of Work’. Dit mechanisme verbruikt veel stroom, maar is cruciaal voor de beveiliging van het Bitcoinnetwerk.

Lid 4 zou bepalen dat een milieuonvriendelijk consensusmechanisme op kleine schaal mag opereren als het aan bepaalde criteria voldoet (vastgelegd in de Europese taxonomieverordening).

Uit lid 5 zou verder volgen dat bij een crypto-asset die afhankelijk is van een 'digitale infrastructuur' die op een bepaald consensusmechanisme vertrouwt, ook de milieu-impact van dat betreffende consensusmechanisme meetelt. Hier lijkt rekening te zijn gehouden met het Lightning Netwerk, waarbij je razendsnel betalingen kan doen in bitcoin zonder de blockchain te belasten.

Tot slot zou lid 6 bepalen dat de Europese Commissie bevoegd is om vast te stellen wat milieuonvriendelijke consensusmechanismen zijn en criteria mag opstellen of deze op kleine schaal mogen opereren. Ook zou de Europese Commissie een overgangsperiode mogen vaststellen, wat een overgang naar een ‘duurzamer alternatief’ mogelijk zou maken.

Voor nu lijkt het gevaar op een verbod op Bitcoin in Europa geweken, omdat het amendement is verworpen. De kans bestaat echter dat er in de plenaire vergadering alsnog een dergelijk amendement in wordt gestoken. Alhoewel er niet vaak wordt bijgestuurd in deze vergadering, blijft het afwachten hoe de finale versie van MiCA eruit komt te zien.


Lees hier meer over de achtergrond en mogelijke impact van MiCA.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.