Bitcoin upgrade: Taproot is geactiveerd!

Bitcoin kreeg dit weekend een upgrade: Taproot. Deze langverwachte verbetering van het Bitcoinprotocol introduceert een nieuw type bitcoinadres, waarmee de transactiecapaciteit op het netwerk toeneemt, transactiekosten lager worden en meer privacy ontstaat.

Dit weekend is Taproot, een verbetering van het Bitcoinprotocol, geactiveerd op het Bitcoinnetwerk. Het is een de belangrijkste upgrade van het Bitcoinprotocol sinds de invoering van SegWit in 2017. De activatie gebeurde tijdens block 709632, zoals een half jaar geleden is bepaald tijdens de 'Speedy trial'-activatiemethode.

Schnorr signatures

Meer weten?

We schreven al eens uitgebreid over Schnorr signatures in een eerder artikel. Ook over Taproot schreven we al eens uitvoerig, net als de Merkalized Abstract Syntax Trees (MAST) die erbij gebruikt worden.

Taproot verbetert Bitcoin op verschillende manieren. Belangrijk onderdeel ervan zijn Schnorr signatures, een meer efficiënte manier van omgaan met digitale ondertekeningen.

Meerdere digitale ondertekeningen worden daarbij samengevoegd, waarna eenmalig wordt ondertekend met een soort som van het geheel. Dat is wiskundig eenvoudig te verifiëren en geeft bovendien geen informatie prijs over de individuele onderdelen waaruit het voort komt.

Dat scheelt data, wat miner's fees bespaart en waardoor de transactiecapaciteit op het netwerk toeneemt. Het levert ook meer privacy op voor de individuele deelnemers. Schnorr signatures zijn ook sneller te verifiëren omdat er slechts één verificatie nodig is in plaats van meerdere.

Verbeterde scripts

Taproot levert interessante voordelen op voor scripts. De aard en efficiëntie van Schnorr signatures staan namelijk grotere en meer complexe scripts toe, zelfs met duizenden deelnemers, waarbij er slechts één ondertekening plaatsvindt. Dat is veel goedkoper dan wanneer iedere deelnemer een individuele transactie doet.

De mogelijkheden voor decentrale applicaties en ingewikkelde smart contracts nemen erdoor aanzienlijk toe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld transactiekosten besparen door ondertekeningen te bundelen en éénmalig te ondertekenen met een Schnorr signature en het zou ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Lightning Channel Factories, waarbij in één transactie meerdere Lightning-betaalkanalen worden geopend.

Daarnaast verbetert Taproot de privacy van scripts omdat alleen bij de deelnemers bekend is dat het om een script gaat. Op de blockchain zien complexe Taproot-transacties er namelijk hetzelfde uit als iedere andere transactie die ondertekend is met een Schnorr signature. Je ziet dus niet dat er een smart contract achter schuilgaat, welke voorwaarden er gelden en wie er deelnam, want je ziet en verifieert alleen de Schnorr signature.

Multisig-transacties en transacties om Lightning-kanalen te openen of sluiten zijn daardoor bijvoorbeeld niet meer te onderscheiden van andere bitcointransacties. Naast een verbeterde privacy, draagt dat ook bij aan de inwisselbaarheid (fungibility) van bitcoin - een belangrijke eigenschap van goed geld.

Nieuw type bitcoinadres

Als je Taproot wil gebruiken dan zal je moeten upgraden naar een nieuwe bitcoinwallet. Taproot maakt namelijk gebruik van een nieuw type bitcoinadres, dat herkenbaar is aan het feit dat de adressen beginnen met 'bc1p'. Dat wijkt dus iets af van de inmiddels gangbare Bech32 adressen, die met 'bc1q' beginnen.

Taproot is nog gloednieuw, dus op dit moment zijn er nog niet veel walletappplicaties die het ondersteunen. Naar verwachting zullen diverse populaire wallets de technologie in de komende maanden echter integreren. Je hoeft dus niet halsoverkop op zoek naar een nieuwe wallet, maar je kan het gerust even afwachten.

Taproot heeft overigens geen gevolgen voor de bestaande werking van het Bitcoinnetwerk. Taproot is net als SegWit een soft fork en daarmee volledig opt-in en achterwaarts compatibel. Je kan oudere bitcoinwallets en -adressen dus blijven gebruiken, alleen mis je dan wel de voordelen van Taproot.


Meer lezen over Taproot? In een eerder artikel doken we de diepte in. Ook schreven we al eens over Merkalized Abstract Syntax Tree (MAST), dat een essentieel onderdeel van Taproot is.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.