China FUD: Handelsverbod en mogelijk miningverbod

Nieuws uit China zorgde voor onzekerheid: volgens berichten wil de Chinese overheid optreden tegen Bitcoin en bitcoinmining, tot grote schrik van veel Chinese bitcoinminers. Voor Bitcoin maakt het echter weinig uit. Sterker nog: misschien is het zelfs goed voor Bitcoin.

Handelsverbod

"China verbant Bitcoin!", zo klonk het vorige week weer. Het was geen nieuwe ontwikkeling, want het verbod gold al sinds 2017. Financiële instellingen in China mogen sinds dat jaar geen bitcoinhandel of andere op bitcoin gebaseerde dienstverlening faciliteren.

De China Internet Finance Association, de China Banking Association en de China Payment and Clearing Association vonden het onlangs desondanks nodig het verbod opnieuw onder de aandacht te brengen. De toenemende populariteit en de stijgende koers zouden hebben gezorgd voor een terugkeer van speculatie, waartegen zij waarschuwen. Speculatie zou de veiligheid van individuen in gevaar brengen en de normale economische en financiële gang van zaken verstoren.

De meeste Chinese exchanges zijn vanwege het verbod echter al jaren geleden naar het buitenland verhuisd. Chinezen die in bitcoin handelen doen dat dan ook vaak over de landsgrenzen. In praktische zin verandert er dus niet zoveel, hoewel sommige internationale exchanges vanwege de ontwikkelingen wel hebben aangekondigd dat ze de dienstverlening aan Chinese klanten voortaan zullen staken.

Miningverbod?

Kort erna deed China er nog een schepje bovenop. Een financiële commissie onder leiding van Liu He, één van de vier vicepremiers van de Volksrepubliek China, bracht een rapport uit waarin het bitcoinmining aanmerkt is als één van de aandachtspunten. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk, maar het rapport noemt het 'beheersen en beperken van financiële risico's' als doelstelling.

Het nieuws zorgde voor opschudding en bezorgdheid onder de Chinese miners over potentiële maatregelen en een mogelijk verbod. Vanwege de betrokkenheid van vicepremier Liu He lijkt de schrik er goed in te zitten. Sommige bitcoinminers zouden uit voorzorg al een deel van hun operaties hebben stilgelegd en anderen zijn op zoek naar huisvesting elders.

In de Chinese provincie Binnen-Mongolië hadden de autoriteiten een paar dagen eerder ook al nieuwe maatregelen tegen bitcoinmining aangekondigd, zoals een kliklijn om bitcoinminers aan te geven. In het kolenrijke Binnen-Mongolië voert men al langer campagnes tegen bitcoinminers in een poging de lokale CO2-emissies te verlagen.

Volgens geruchten zou het tegengaan van de CO2-uitstoot ook bij de gevreesde maatregelen van de financiële commissie onder leiding van Liu He een rol spelen. Sommigen verwachten daarom dat eventuele maatregelen vooral gericht zullen zijn op bitcoinminers die klimaatonvriendelijke stroom gebruiken, maar dat is niet bevestigd.

China FUD

FUD & FOMO

De afkorting FUD staat voor 'Fear, Uncertainty & Doubt'. Het is negatief nieuws waar mensen angstig en onzeker van worden, waardoor ze sneller geneigd zijn om te verkopen.

De tegenhanger is FOMO: 'the Fear Of Missing Out'. Dat is positief nieuws dat het gevoel aanwakkert om snel te kopen, omdat je anders misschien de boot mist.

Doorgewinterde Bitcoiners hebben er al langer een naam voor: China FUD. Al sinds jaar en dag komt er namelijk 'slecht nieuws' uit China, waardoor de markt dipt.

Het gebeurt meestal wanneer de koers stijgt en alle schijnwerpers op Bitcoin zijn gericht. Op dat moment lijkt men het nodig te vinden om voor Bitcoin te waarschuwen of ertegen op te treden. De onzekerheid die daardoor ontstaat leidt helaas vaak juist tot de volatiliteit die zij vrezen: nieuwe en onzekere marktparticipanten raken erdoor angstig en besluiten, vaak met verlies, te verkopen.

Voor Bitcoin heeft het echter nauwelijks gevolgen. Dat blijft gewoon bestaan. De hoeveelheid bitcoinminers in China is weliswaar aanzienlijk, maar de totale rekenkracht van het wereldwijde Bitcoinnetwerk is zó groot dat het ook zonder de Chinese miners nog steeds verreweg het veiligste netwerk ter wereld is. Bitcoin heeft China totaal niet nodig.

Een daling van de rekenkracht van het Bitcoinnetwerk zou er wel voor zorgen dat er minder snel blocks worden gevonden, maar dat is slechts tijdelijk. Iedere 2016 blocks past het Difficulty Adjustment Mechanism de moeilijkheidsgraad van het minen namelijk automatisch weer aan om de gewoonlijke block time van 10 minuten te herstellen.

Er is vooralsnog echter geen reden om een langdurige daling van de rekenkracht te verwachten. Bitcoinminers zijn immers niet locatiegebonden en bij een verbod kunnen ze eenvoudig hun biezen pakken en zich elders vestigen. Een aantal zouden daar al mee bezig zijn. Chinese miners die dat niet willen gooien hun apparatuur waarschijnlijk niet weg, maar verkopen het vermoedelijk door aan een ander die er wel mee gaat minen.

Goed voor Bitcoin

Het zal misschien wel zorgen voor een afname van het aantal bitcoinminers in China. Misschien is dat zo slecht nog niet, want over de hoge concentratie van bitcoinminers in China bestonden al langer twijfels. Als bitcoinmining meer verspreid raakt over andere landen, dan is dat goed voor de decentralisatie van bitcoinminers.

Bitcoin wordt er misschien ook 'groener' door. China is namelijk één van de grootste vervuilers wanneer het om CO2-uitstoot gaat. En hoewel sommige Chinese provincies vooral energie opwekken uit waterkrachtcentrales, verstoken andere Chinese provincies zoals Xinjiang en Binnen-Mongolië vrijwel uitsluitend kolen. Een aanzienlijk deel van de Chinese bitcoinminers bevindt zich in dat soort provincies.

Als bitcoinminers massaal uit China vertrekken, en in het bijzonder uit de kolenrijke provincies, zou dat de CO2-voetafdruk van het Bitcoinnetwerk kunnen verkleinen. De vraag is natuurlijk wel naar welke landen de miners zullen verhuizen en wat voor stroom daar opgewekt wordt.

Voor Bitcoin is het dus geen slechte, maar misschien zelfs een goede ontwikkeling. Het is vooral spijtig dat het de Chinese bevolking steeds moeilijker gemaakt wordt om deel te nemen aan het Bitcoinnetwerk en de bitcoineconomie. Gezien de politieke situatie in het land en de vrijheden die Bitcoin verschaft is dat echter niet zo heel verrassend.


Beeldmateriaal: Free Grunge Textures, license CC BY 2.0


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.