Chinese bitcoinbeurzen aan banden gelegd

Er ging al enige tijd het gerucht dat de Chinese overheid van plan was om de vrijheden omtrent de bitcoinhandel in te perken. Dit vermoeden werd nogmaals bevestigd nadat de Public Bank of China de Initial Coin Offerings (ICO's) verbood. Op basis van deze beslissing besloot BTCC, een van de grootste Chineze bitcoinbeurzen, al alle activiteiten aan het eind van de maand neer te leggen.

Op 15 september verscheen er een gelekt document op internet waarin werd aangegeven dat de beurzen daadwerkelijk al hun activiteiten dienden te staken. In het document werden de volgende voorwaarden gecommuniceerd:

  1. Voor 20 september, 18:00 uur, dienen alle beurzen een gedetailleerd plan te presenteren voor het sluiten van de handelsactiviteiten. Hierbij moet men er zorg voor dragen dat de veiligheid van al het geld en cryptocurrency van klanten gewaarborgd kan worden.

  2. Voor 20 september, 18:00 uur, dienen alle beurzen één bankrekening te hebben waarop alle stortingen van klanten worden bewaard. Alle andere rekeningen dienen te worden geannuleerd en te worden gerapporteerd aan de Business Management Department of People's Bank of China.

  3. Voor 15 september middernacht, dienen alle beurzen de sluiting wereldkundig te hebben gemaakt. Hierbij dient aangegeven te worden wanneer de handel wordt stopgezet. Registratie van nieuwe klanten zal direct na deze bekendmaking moeten worden gestaakt.

  4. Werknemers en belanghebbenden van de beurzen zullen volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten gedurende de sluiting.

  5. Beurzen dienen dagelijks een update te geven aan de lokale autoriteiten over de voortgang van de sluiting.

  6. Beurzen dienen alle klantgegevens over te dragen aan de lokale autoriteiten.

Dit document werd ondertekend door de Leading Group of Beijing Internet Financial Risks Remediation, 15 september 2017

Inmiddels hebben ook de twee andere grootste beurzen, Huobi en OKCoin, laten weten de bitcoinactiviteiten aan het einde van oktober te zullen gaan staken. Het opnemen van eventueel aanwezige gelden en bitcoins zal ook na het sluiten van de beurzen nog mogelijk zijn.

Het is nu de vraag of China puur een verbod wilt op cryptocurrencies, of dat de overheid de kans op eventuele grip op Bitcoin steeds kleiner ziet worden, waardoor ze nu alle gerelateerde zaken eerst wilt reguleren. Wat het uiteindelijke doel ook mag zijn, Bitcoin zal er geen last van hebben. Ook de handel blijkt zich gewoon te verplaatsen; volume van localbitcoins, een website waar peer-to-peer gehandeld kan worden, steeg significant na deze ontwikkelingen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.