De wondere wereld van Bitcoinmining

Eergisteren heeft een kleine Bitcoinminer, die misschien met één of twee machines aan het minen was, een nieuw blok aan de Bitcoinblockchain toegevoegd en daarmee ongeveer € 235.000, - verdiend. Vorige week daalde de hashrate van de grootste miningpools met ongeveer 11% toen in Kazachstan het internet werd afgesloten. Ook werd bekend dat Norton Antivirus stiekem miningsoftware in Norton 360 heeft verstopt. Kortom: er gebeurt van alles in het mininglandschap.

In de whitepaper van Satoshi Nakamoto werd het minen van bitcoin geïntroduceerd als zowel een stimulans voor het maken van nieuwe blokken, als een middel om nieuwe bitcoins in omloop te brengen. Miners verdienen – door zich aan de regels te houden – met minen geld. Deze stimulans moedigt miners aan om eerlijk te blijven. Bitcoinmining is daarmee de basis voor Bitcoin. Toch wordt het door veel mensen nog altijd slecht begrepen.

Kortgezegd dient het minen van bitcoin twee doelen (bron: Mastering Bitcoin):

  • Miners valideren transacties aan de hand van de consensusregels van Bitcoin. Zodoende zorgen miners voor de beveiliging van transacties door ongeldige transacties te weigeren.
  • Miners creëren nieuwe bitcoins per nieuwgevonden blok (momenteel 6,25 bitcoin). De hoeveelheid bitcoin die per blok wordt gecreëerd, is beperkt en neemt met de tijd af volgens een vast uitgifteschema.

Het energieverbruik van Bitcoin

Aan het energieverbruik van Bitcoin zijn in 2021 de nodige woorden vuil gemaakt. Sommigen vergeleken het energieverbruik van Bitcoin met het energieverbruik van een land. Alhoewel dit weinig zoden aan de dijk zet, gaan dergelijke vergelijkingen ook vaak mank, omdat het stroomverbruik wordt vergeleken met het energieverbruik. Terwijl stroom maar een deel van het energieverbruik is. Desalniettemin zal het energieverbruik de komende jaren waarschijnlijk wel gaan stijgen.

‘Een redelijke vuistregel is dat het energieverbruik meegroeit met het beveiligingsbudget van de miners: de block reward. Die bestaat uit de block subsidy die elke vier jaar halveert en de kosten die ze mogen incasseren voor het verwerken en bundelen van transacties. De subsidie zal een steeds kleinere rol spelen en over een jaar of twintig komt praktisch het hele beveiligingsbudget uit de transactiekosten’. Bert en Peter Slagter – Ons geld is stuk

Bitcoinminers zijn in principe altijd op zoek naar de goedkoopste energiebronnen. Energiekosten zijn immers een van de grootste kostenposten voor miners. Tegelijkertijd worden hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie steeds goedkoper. Dit maakt dan ook dat miners steeds vaker gebruik maken van dergelijke bronnen. Bitcoin kan daarmee een belangrijke stimulans leveren aan de energietransitie naar schone en hernieuwbare energie.

Ook werken miners steeds vaker samen met energieleveranciers die te maken hebben met overcapaciteit aan energie. Zo maakt Marathon Digital Holdings, een Amerikaanse miner, in Texas gebruik van de overvloed aan wind- en zonne-energie. Marathon is overigens niet de enige miner die dat doet. Verder heeft Marathon een maand geleden nog bekend gemaakt dat het meer dan 100.000 machines wil laten minen op hernieuwbare energie uit Texas.

Hut 8 Mining, een Canadese miner, laat haar machines minen op stroom dat is opgewekt uit overtollig gas dat normaal wordt afgefakkeld. Dit lijkt een steeds vaker voorkomend fenomeen. Hut 8 wordt geholpen door de slimme mobiele stroomgeneratoren van Validus Power, waarmee het bedrijf begin 2021 een tactische samenwerking is aangegaan. Ook heeft Hut 8 zich onlangs aangesloten bij de Business Renewables Centre Canada dat het gebruik van hernieuwbare energie in Canada wil versnellen.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de discussie rond het energieverbruik en de impact op klimaatdoelstellingen genuanceerder is dan je wellicht op voorhand had gedacht. De toekomst zal uitwijzen of Bitcoinmining een bijdrage kan gaan leveren aan een groenere toekomst. De ontwikkelingen in de sector zijn in ieder geval hoopgevend.


Wil je weten waarom Bitcoin zoveel stroom verbruikt? Lees hier meer.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.