EU Parlement: bitcoin mag niet anoniem

Het Europees Parlement heeft onlangs een verslag uitgebracht met daarin aanpassingen aan de regelgeving tegen witwassen en de financiering van terrorisme. In de voorgestelde aanpassingen staat onder meer dat digitale munteenheden "niet anoniem mogen zijn".

De Europese Commissie heeft eerder een voorstel gedaan om de regelgeving aan te passen zodat deze ook van toepassing is op digitale munteenheden, zoals bitcoin. In het eerdere voorstel van de commissie werden exchanges van digitale munteenheden en diensten die wallets aanbieden opgenomen, zodat deze onder de anti-witwas regelgeving zouden vallen.

Na een voorstel van de Europese Commissie is het aan het Europees Parlement om de voorgestelde veranderingen op te nemen in de regelgeving, of een aanpassing aan het voorstel te doen. In dit geval heeft het parlement ervoor gekozen het voorstel aan te passen. De aanpassingen van het parlement leggen de nadruk op de anonimiteit van digitale munteenheden en verbreden de groep van bedrijven die onder de regulering vallen.

'Virtual currencies' means a digital representation of value that is neither issued by a central bank or a public authority, nor attached to a legally established currency, which does not possess the legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange or for other purposes, and can be transferred, stored or traded electronically. Virtual currencies cannot be anonymous.

Hoe het parlement dit precies voor zich ziet is onduidelijk. Digitale munteenheden zijn namelijk vaak inherent anoniem, of anoniem te gebruiken wanneer dat wenselijk is. Daarnaast is anonimiteit nauw verbonden met fungibility, een eigenschap die voor elke munteenheid wenselijk is. Het parlement wil dat het voor de opsporingsdiensten mogelijk is om een (bitcoin) adres aan de identiteit van de eigenaar te koppelen.

To combat the risks related to the anonymity, virtual currencies should not be anonymous and national Financial Intelligence Units (FIUs) should be able to associate virtual currency addresses to the identity of the owner of virtual currencies.

Naast de extra focus op de anonimiteit van digitale munteenheden verbreedt het parlement de soorten diensten die onder de regelgeving vallen. Het parlement stelt dat binnen de huidige regelgeving veel diensten die te maken hebben met of handelen in digitale munteenheden niet verplicht zijn verdachte activiteiten te melden, waardoor 'terroristische groepen enige vorm van anonimiteit genieten bij het verplaatsen van geld naar en binnen de EU'. Het parlement wil daarom meer diensten onder regelgeving laten vallen:

It is therefore essential to extend the scope of Directive (EU) 2015/849 so as to include virtual currency exchange platforms, custodian wallet providers, issuers, administrators, intermediaries and distributors of virtual currencies, and administrators and providers of systems for online payments.

De veranderingen aan de regelgeving zijn een work-in-progress, het is nu weer aan de commissie om te reageren op de veranderingen die door het parlement zijn gedaan. De nieuwe regelgeving zou vanaf 26 juni 2017 voor alle Europese lidstaten van kracht moeten gaan.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.