Het Bitcoinprotocol gaat upgraden: Taproot is 'locked in'

De 'Speedy Trial'-activatie van Taproot is geslaagd! De langverwachte upgrade van het Bitcoinprotocol wordt daarom in november al geactiveerd. Taproot verbetert de efficiëntie van digitale handtekeningen, waardoor de transactiecapaciteit toeneemt, de transactiekosten dalen en de privacy verbetert. Onder andere Coin Join en Lightning Network-transacties zijn ermee niet meer van normale transacties te onderscheiden.

De Taproot-activatiemethode 'Speedy Trial' is geslaagd! Tijdens de meest recente activatieronde kreeg de upgrade steun van meer dan 90% van de hashrate en daarmee is Taproot nu definitief 'locked in'. Dat betekent dat Taproot rond november wordt geactiveerd op het netwerk.

Taproot is een langverwachte upgrade van het Bitcoinprotocol, die smart contracts met een hoge mate van privacy mogelijk maakt, bijdraagt aan de transactiecapaciteit van het netwerk en helpt de transactiekosten te verlagen.

Schnorr Signatures

Schnorr Signatures bestaan al sinds 1991, maar de techniek was door de uitvinder Claus Schnorr gepatenteerd tot 2008 en is daarom geen onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van Bitcoin.

Taproot werkt op basis van Schnorr Signatures, wat een efficiëntere manier is van omgaan met digitale ondertekeningen.

Meerdere digitale ondertekeningen zijn ermee samen te voegen, waarna er eenmalig wordt ondertekend met de som van het geheel. Door dat cryptografisch op geldigheid te controleren is het niet nodig iedere individuele ondertekening te verifiëren, of überhaupt ervan op de hoogte te zijn.

Het neemt minder data in beslag, waardoor de transactiekosten lager zijn. Het zorgt ook voor minder druk op de transactiecapaciteit van het Bitcoinnetwerk omdat er meer ruimte vrij komt in de blocks, wat de gemiddelde miner's fees doet afnemen. Schnorr Signatures zijn bovendien efficiënter te verifiëren omdat het slechts één ondertekening is in plaats van meerdere.

Taproot: scriptless scripts

Spannender is dat door Schnorr Signatures ook scriptless scripts mogelijk zijn. Daarmee zijn smart contracts te creëren met een zeer hoge mate van privacy. Dat is wat Taproot toevoegt.

Taproot gebruikt Schnorr Signatures om complexe scripts in de ondertekeningen te 'verstoppen'. Alle betrokkenen weten dat het een smart contract is, maar als zij voldoen aan de voorwaarden produceren zij gezamenlijk één Schnorr Signature om te ondertekenen.

Op de blockchain ziet dat er hetzelfde uit als iedere andere transactie waarbij ondertekend is met Schnorr Signatures. Je ziet dus niet dat er een smart contract achter schuilgaat, welke voorwaarden er gelden en wie er deelnam, want je ziet en verifieert alleen de uitkomst - die is simpelweg true of false.

Onder andere Coin Join-transacties of transacties waarbij Lightning Network-kanalen worden geopend of gesloten zijn daardoor niet meer te onderscheiden van normale transacties. Dat levert enorme privacyvoordelen op.

Activatie

Even leek onenigheid over de activatiemethode van Taproot op een conflict uit te lopen, maar nu Speedy Trial is geslaagd lijkt dat volledig van de baan. Taproot is nu definitief 'locked in' en wordt op block 709632 automatisch geactiveerd; naar schatting halverwege november.

p20wuille20taproot20tweet.png

Vanaf dat moment kunnen wallet-apps die Taproot ondersteunen gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden. Mogelijk duurt het daarna nog wel even voordat de meeste wallet-apps het daadwerkelijk ondersteunen.

Indien je Taproot wil gebruiken zal je jouw fondsen te zijner tijd moeten migreren naar een nieuwe bitcoinwallet die Taproot-bitcoinadressen gebruikt. Die zullen er iets anders uitzien dan de huidige soorten bitcoinadressen.


Taproot is de grootste upgrade sinds SegWit in 2017, waarop Taproot nu verder borduurt. Lees ook eens onze eerdere gedetailleerde artikel over Taproot en MAST dat aan de basis ervan staat, of lees over de Speedy Trial-activatie.

Boven: Een iets meer technische uitleg door Andreas Antonopoulos (Engels)Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.