Hoe staat het met Microsoft's digitale identiteit op Bitcoin?

Vorig jaar kondigde Microsoft aan met het ION project een digital identity systeem op basis van Bitcoin te willen creëren. Nu, bijna een jaar later, geeft projectleider Daniel Buchner nieuwe inzichten in de beweegredenen en doelstellingen van het project. Daaruit blijkt een diepe waardering voor de decentrale aard en de veiligheid die het Bitcoinnetwerk biedt. Bitcoin is, wat betreft Microsoft's ION team, een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van het project.

In het voorjaar van 2019 kondigde Microsoft het open source Identity Overlay Network (ION) project aan. Hiermee moet een tweedelaags netwerk bovenop Bitcoin ontstaan waardoor een decentrale digitale identiteit mogelijk wordt, waarbij gebruikers zelf eigenaar zijn van hun persoonlijke data en identiteit. Gebruikers zouden zo'n decentrale identiteit kunnen gebruiken om bij allerlei websites en dienstverleners in te loggen, in plaats daarvoor verschillende accounts te gebruiken.

De huidige situatie waarbij gebruikersaccounts en bijbehorende informatie centraal door de dienstverleners worden opgeslagen is namelijk problematisch. Niet alleen zijn gebruikers ermee afhankelijk van het voortbestaan van dienstverleners, maar ook schuilt er een groot risico in dat de centraal opgeslagen gegevens ooit worden buitgemaakt door hackers.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de hack op het Amerikaanse Equifax in 2017 waarbij in één klap de persoonlijke gegevens van zo'n 148 miljoen Amerikanen werden gestolen. Het is wellicht één van de problemen bij uitstek waarvoor het gebruik van een decentrale blockchain een praktische oplossing kan bieden.

Nieuwe inzichten

ION's projectleider Daniel Buchner verschafte in een recent interview met Bitcoinmagazine.com nieuwe inzichten in de doelstellingen van het ION project en de beweegredenen om daarbij gebruik te maken van Bitcoin.

De keuze voor Bitcoin was geen moeilijke, stelt Buchner. Het doel van het ION project is om een digitale identiteit mogelijk te maken waarbij de gebruiker zelf eigenaar is. Een hindernis daarbij is echter dat je als bedrijf eigenlijk geen digitale identiteit kan verschaffen die eigendom is van de gebruiker en niet van het bedrijf, vertelt hij. "Dus, voor ons, was Bitcoin daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het succes", aldus Daniel Buchner.

"Met Bitcoin, één van de belangrijkste zaken die hierbij een rol spelen - en het duurde even voordat we dit begrepen - is veiligheid. Al die andere use cases zijn eigenlijk alleen mogelijk omdat geen enkele partij de controle heeft. Het waren de decentrale aard plus de veiligheid waarop we ons besluit hebben gebaseerd. Wat belangrijk is, zijn de kosten van een aanval en hoe je de transacties ordent. Toen we onze berekeningen maakten realiseerden we ons dat Bitcoin de enige blockchain is die waarschijnlijk te duur is om aan te vallen." - Daniel Buchner, projectleider ION, Microsoft

Ook speelde schaalbaarheid volgens Buchner een belangrijke rol bij de keuze. Pilots op basis van traditionele gecentraliseerde systemen houden bij enkele honderden deelnemers nog wel stand, legt hij uit, maar leggen het af bij de 1,5 miljard mensen die het ION team in gedachten heeft. Met behulp van ION's digitale identiteitssysteem kunnen volgens hem zo'n 10.000 handelingen in een enkele bitcointransactie worden gestopt.

ION kan ook helpen om nep-accounts tegen te gaan. Dat is een probleem dat volgens Buchner regelmatig voor komt op platformen zoals dat van Microsoft's dochteronderneming LinkedIn. Door officiele documentatie te koppelen aan een decentrale identiteit is een verbeterde identiteitsverificatie mogelijk en wordt tegelijkertijd voorkomen dat bedrijven te pas en te onpas met de informatie aan de haal gaan. Buchner wijst als voorbeeld op recruiters die dankzij ION tijdens het recruitmentproces in staat zouden zijn om geverifieerde profielen en ongeverifieerde profielen van elkaar te onderscheiden.

Over twintig jaar als men terugblikt, denkt Buchner, zal men denken dat we gek waren dat we met al dat papierwerk rondliepen. Hij denkt ook dat het initiatief zal bijdragen om de beeldvorming over Bitcoin te veranderen. Nu gaat de het publieke debat met betrekking tot Bitcoin vooral over energieverbruik en dat criminelen ervan gebruik kunnen maken, maar volgens Buchner is het Bitcoinprotocol een publiek goed dat door steeds meer mensen gesteund zal worden naar mate men de voordelen ervan inziet.


Bron: Bitcoinmagazine.com


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.