IMF: 'Toegenomen correlatie tussen bitcoin en aandelen zorgt voor nieuwe risico’s'

Vorige week heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wederom een blog gepubliceerd over bitcoin en crypto. Ditmaal werden zorgen geuit over de toegenomen correlatie tussen bitcoin en aandelen, waardoor mogelijk financiële instabiliteit zal ontstaan. In 2020 schreven we nog dat er – volgens vermogensbeheerder Fidelity – juist weinig correlatie was tussen bitcoin en aandelen. In dit artikel zoeken we uit wat er over is van het paradigma van 2020.

In 2019, maar ook in 2020 kwamen er diverse geluiden op vanuit de traditionele financiële sector dat bitcoin mogelijk een goede manier zou zijn om een breed gespreide beleggingsportefeuille te diversifiëren. Een van de bijzondere eigenschappen van bitcoin is niet alleen dat het afdekking tegen inflatie biedt, maar ook het vooruitzicht op een hoger rendement dan andere investeringen. Dit was echter niet het belangrijkste argument uit het mogelijk te behalen diversificatievoordeel. Het was allemaal te doen om de zogeheten lage correlatie met andere soorten beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en goud.

Correlatie?

Wat wordt hiermee bedoeld? Volgens de Van Dale duidt correlatie op een wederzijdse relatie ofwel onderlinge afhankelijkheid. Correlatie betekent kort gezegd dus gewoon samenhang. In de financiële sector wordt bijvoorbeeld de correlatie tussen verschillende aandelen berekend, om hiermee een evenwichtige beleggingsportefeuille samen te stellen. Verschillende vermogensbeheerders, waaronder Fidelity en VanEck, hebben de correlatie tussen bitcoin en andere soorten beleggingscategorieën uitgerekend en kwamen daarbij tot de conclusie dat deze erg laag was.

Kalenderjaar correlatie verschillende soorten beleggingscategorieën met bitcoin. (Morningstar)

De waarde van de correlatiecoëfficiënt ligt altijd tussen -1 en +1. Maar wat betekenen de getallen in de bovenstaande tabel? Een correlatie van 1 duidt op een perfecte positieve correlatie. Oftewel: de variabelen bewegen samen dezelfde richting op. Een correlatie van -1 duidt op een perfecte negatieve correlatie. Anders gezegd: de variabelen bewegen in tegengestelde richting. Een correlatie van 0 of bijna 0 (niet-gecorreleerd) betekent dat er geen verband is tussen de variabelen.

In de bovenstaande tabel en onderstaande grafiek zien we dat de correlatie tussen bitcoin en de S&P 500, een aandelenindex met daarin de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten, historisch gezien negatief is. In 2020 was de correlatiecoëfficiënt 0.22, aldus Morningstar. In 2021 lijkt de correlatie tussen de S&P 500 en bitcoin wederom te zijn toegenomen. Eind 2021 stond de 100-daagse correlatiecoëfficiënt op 0.33, aldus Bloomberg. Dit was een van de hoogst gemeten waardes van 2021. De toegenomen correlatie blijft daarmee echter nog wel laag. Wat het dus precies betekent weten we nog niet. Eén van de risico’s is wel dat een correctie op de financiële markten een mogelijk grotere impact op bitcoin zal hebben dan voorheen.

Correlatie tussen bitcoin en aandelen blijft positief. (Bloomberg)


Wil je meer weten over de correlatie tussen bitcoin en aandelen? Luister dan aflevering #190 van Satoshi Radio vanaf minuut 39:35.


IMF Blog

‘Crypto-assets zoals bitcoin zijn gerijpt van een obscure activaklasse met weinig gebruikers tot een integraal onderdeel van de digitale activa revolutie, waardoor zorgen over de financiële stabiliteit zijn ontstaan’.

Met het bovenstaande citaat opent de blog van het IMF. Vervolgens wordt er in de blog aandacht besteed aan de groei van de crypto- en bitcoinmarkt an sich. Volgens het IMF heeft de grotere acceptatie van o.a. bitcoin ertoe geleid dat de correlatie met aandelen aanzienlijk is toegenomen. Hiermee is het diversificatievoordeel van bitcoin in een beleggingsportefeuille verdwenen en is het ‘economisch besmettingsgevaar’ tussen de bitcoinmarkt en traditionele financiële markten verhoogd wat kan leiden tot financiële instabiliteit, aldus nieuw onderzoek van het IMF.

Verder wordt in het nieuwe onderzoek van het IMF de onderlinge verbondenheid en potentiële overloopeffecten tussen crypto- en bitcoinmarkten en traditionele financiële markten onderzocht. De toegenomen correlatie tussen bitcoin en aandelen valt volgens het IMF toe te wijden aan de buitengewone ingrepen van centrale banken als reactie op de coronacrisis van begin 2020.

Enigszins opmerkelijk en wellicht ook wel wat arbitrair lijken de gekozen periodes voor de vergelijking van de correlatie tussen bitcoin en aandelen. De periode van 2017-2019 wordt in het onderzoek vergeleken met de periode 2020-21. Hoewel de correlatie in de periode 2020-21 wel significant is gestegen, wordt er niet gekeken naar de periode voor 2017, waardoor de uitkomst mogelijk wat hoger uitvalt.

Het onderzoek van het IMF suggereert dat crypto-assets zoals bitcoin niet langer aan de rand van het financiële systeem staan. Dit kan echter wel voor financiële instabiliteit zorgen gelet op de toegenomen correlatie tussen bitcoin en aandelen en de hoge volatiliteit en waarderingen van crypto en bitcoin, aldus het IMF. Het IMF roept dan ook wederom op dat er op wereldwijd niveau geharmoniseerde regelgeving moet komen voor o.a. bitcoin dat alomvattend, consistent en gecoördineerd is. Meer over deze oproep van het IMF lees je hier.

Het is wellicht nog te vroeg om te spreken over een heuse paradigmaverschuiving. Hoewel de correlatie tussen bitcoin en aandelen lijkt toe te nemen, weten we niet hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Wat we wel weten is dat – zoals alles met betrekking tot correlaties – het zal veranderen.


Waarom wil het IMF dat er op wereldwijd niveau geharmoniseerde regelgeving moet komen voor o.a. Bitcoin? Lees hier meer.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.