Jameson Lopp: Hal Finney was niet Satoshi Nakamoto

Volgens Bitcoiner en cypherpunk Jameson Lopp was Hal Finney niet dezelfde persoon als Satoshi Nakamoto. Lopp concludeerde dat na onderzoek, waaruit onder andere blijkt dat Satoshi e-mails verstuurde op hetzelfde moment dat Hal Finney een marathon liep.  Volgens Lopp kon Hal Finney daarom niet Satoshi Nakamoto zijn.

Al jaren speculeert men over de echte identiteit van Satoshi Nakamoto, de mysterieuze bedenker van Bitcoin. Satoshi lanceerde het Bitcoinnetwerk in 2009, maar verdween spoorloos in 2011. Sindsdien heeft niemand ooit meer iets van hem, haar of hen vernomen.

Satoshi Nakamoto zou ongeveer 1 miljoen BTC bezitten, met een waarde van op dit moment zo'n 35 miljard euro, maar op de blockchain is te zien dat er met de vermeende bitcoins van Satoshi nooit iets is gebeurd  - ze staan al ruim tien jaar onbewogen op dezelfde adressen. 

Wie was Satoshi Nakamoto en wat is er met hem, haar of hen gebeurd? Die vraag houdt de Bitcoingemeenschap al jaren bezig. "Wie is er zó altruistisch dat degene een nieuw monetair systeem creëert, maar het niet gebruikt om zichzelf te verrijken?", vraagt Lopp zich af.

Niet Hal Finney

Sommigen speculeerden dat Hal Finney wellicht Satoshi was. Naast dat hij de tweede persoon was die ooit betrokken raakte bij Bitcoin, beschikte hij ook over de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Hal Finney werd ziek en overleed in 2014 aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Dat zou kunnen verklaren waarom Satoshi spoorloos verdween.

Volgens Jameson Lopp was Hal Finney echter niet Satoshi Nakamoto. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat Satoshi Nakamoto e-mails schreef aan Mike Hearn, op hetzelfde moment dat Hal Finney een marathon liep. De aanwezigheid van Finney bij de marathon is aantoonbaar via foto's uit verschillende bronnen. Volgens Lopp kon Finney daarom niet degene zijn met wie Mike Hearn correspondeerde.

Volgens Jameson Lopp was Hal Finney niet de bedenker van Bitcoin

Andere bewijzen

Daarnaast vond Lopp andere bewijzen. Zoals een bericht van Hal's vrouw Fran Finney, die tijdens een conferentie in augustus 2010 schreef dat de spierziekte van Hal innmiddels zo vergevorderd was dat hij nog slechts langzaam en met één vinger kon typen. Satoshi Nakamoto was op hetzelfde moment echter druk met het controleren van code en schreef maar liefst 17 forumberichten.

Lopp vond ook chatlogs waaruit blijkt dat Hal Finney en Satoshi Nakamoto IP-adressen hadden van verschillende providers.

Satoshi Nakamoto hield er bovendien een andere programmeerstijl op na dan Hal Finney. Eén voorbeeld is dat Hal Finney tijdens het programmeren bijvoorbeeld tabs gebruikte om regels code uit te lijnen, terwijl Satoshi Nakamoto daarvoor spaties gebruikte. Er zijn nog meer van zulke vergelijkbare subtiele verschillen.

Al met al acht Jameson Lopp de kans zeer klein dat Hal Finney en Satoshi Nakamoto dezelfde persoon waren.

Geen groep

Het is theoretisch mogelijk dat Satoshi Nakamoto niet één persoon was, maar een groep mensen waartoe ook Hal Finney behoorde. 

Lopp denkt echter niet dat dit het geval is. "Gedurende de tijd dat ik Satoshi onderzoek, ben ik nog nooit bewijs tegen gekomen dat suggereert dat het een groep is. Als het een groep was, dan hanteerden ze dezelfde slaapcyclus en bleven ze consistent in code commits, e-mails en forumberichten." 

"Na maanden onderzoek ben ik voldoende overtuigd, dat ik met deze claim bereid ben mijn reputatie op het spel te zetten", aldus Jameson Lopp. Hij zegt wel vermoedens te hebben over wie de echte Satoshi Nakamoto is, maar dat houdt hij geheim.

Het is beter voor Bitcoin dat Satoshi geen mens is, want mensen zijn feilbaar, wispelturig en fragiel. Satoshi is een idee. Jameson Lopp

Bijna alles wat Satoshi Nakamoto ooit schreef kan je online teruglezen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.