Komt er een digitale BRICS-valuta?

De BRICS-landen komen de laatste weken veelvuldig in het nieuws omdat ze een nieuwe munteenheid willen beginnen. Wat is dit samenwerkingsverband en wat betekent het voor Bitcoin?

BRICS

BRICS is een groep van vijf grote opkomende economieën: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Jim O'Neill, een econoom bij Goldman Sachs, bedacht de term in 2001 om het gecombineerde potentieel van deze landen in de wereldwijde economie te benadrukken.

Sinds 2009 komt de groep bijeen op de jaarlijkse BRICS-top. Zuid-Afrika voegde zich bij de groep in 2011. De landen bespreken ieder jaar thema's zoals handel, financiën, ontwikkeling, energie en technologie.

Daarnaast heeft de BRICS-alliantie mechanismen in het leven geroepen voor economische ontwikkeling en financiële stabiliteit, zoals de Nieuwe Ontwikkelingsbank (NDB) en het Contingent Reserve Arrangement (CRA). Voornamelijk als tegenhangers voor de Westerse internationale financiële instanties.

Digitale munt

Op de aanstaande BRICS-top in augustus komt de landengroep volgens sommige geruchten met een bijzondere aankondiging. Er wordt namelijk verwacht dat er een door goud gedekte digitale munteenheid wordt onthuld, die een diepgaande impact kan hebben op het wereldwijde betalingslandschap.

Het doel van deze nieuwe munteenheid is om de financiële onafhankelijkheid van de BRICS-landen te vergroten en de afhankelijkheid van bestaande monetaire systemen, met name de Amerikaanse dollar, te verminderen. Ook zou dit de impact van financiële sancties van het Westen verminderen.

Deze nieuwe munteenheid heeft de potentie om de economische banden binnen het BRICS-blok te versterken, investeringen aan te moedigen en groei te bevorderen. Dat kan op zijn beurt de handel en samenwerking vergroten, met potentiële voordelen voor de wereldwijde economie als geheel.

Het zou een proces van de-dollarisatie in gang kunnen brengen, waarbij de huidige Amerikaanse dollar geleidelijk van de troon wordt gestoten als dominante internationale handelsvaluta.

Bitcoin

Er zijn enkele raakvlakken met Bitcoin. De BRICS-valuta zou voor de onderliggende waarde worden gedekt door goud. Een belangrijke reden daarvoor is de schaarste van goud, waardoor het relatief waardevast is. Bitcoin noemt men soms 'digitaal goud', omdat het een vergelijkbare schaarste kent.

Beide staan in schril contrast tegenover fiatvaluta's zoals de euro of Amerikaanse dollar, die niet schaars zijn en waarvan in principe een oneindige hoeveelheid kan worden gemaakt.

Daarnaast zou een verenigde digitale munteenheid van BRICS niet alleen de dominantie van de Amerikaanse dollar en euro in internationale handel en financiën verminderen, maar het kan opkomende economieën ook een alternatief bieden voor transacties. Bitcoin deelt deze filosofie, aangezien het grenzeloos is en daarom ook veel wordt gebruikt door mensen in ontwikkelingslanden en in landen met beperkte financiële vrijheden.

Centralisatie

Toch is er ook een fundamenteel verschil. Een BRICS-munteenheid wordt namelijk waarschijnlijk gewoon weer een gecentraliseerde munt, die wordt uitgegeven door een groep landen die alles behalve geroemd worden om hun democratische waarden en financiële vrijheden.

Bovendien is China verreweg de meest invloedrijke partij binnen BRICS. Sceptici stellen dat een gezamenlijke munt ertoe leidt dat de rest van de groep nog afhankelijker wordt van de economische grootmacht. Dat is bij een gecentraliseerde munteenheid welhaast vanzelfsprekend, maar bij het gedecentraliseerde Bitcoin onmogelijk.


Diverse overheden onderzoeken een eigen digitale valuta, maar dat is geen concurrentie voor Bitcoin.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.