KPMG China en Aspen Digital werpen een blik op de toekomst

KPMG China heeft in samenwerking met Aspen Digital een rapport gepubliceerd over de perspectieven van 'family offices' en vermogende particulieren in Hong Kong en Singapore over het investeren in digitale activa, waaronder bitcoin. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder deze groep investeerders en interviews met belanghebbenden uit de Bitcoinsector.

Het rapport gaat dieper in op hoe family offices family offices Een family office is een financiële dienstverlener die de (financiële) doelstellingen en wensen van een vermogende particulier, familie of familiebedrijf ondersteund door middel van onder andere vermogensbeheer. Ook kan worden gedacht aan het in goede banen leiden (opzetten) van complexe juridische structuren en fiscale kwesties. en vermogende particulieren investeren, wat de drijfveren achter hun keuzes zijn en wat zij als de belangrijkste uitdagingen zien. Ook worden in het rapport de huidige marktomstandigheden onder de loep genomen en een blik geworpen op de toekomst.

Groeiende interesse

Ondanks volatiliteit investeren family offices en vermogende particulieren maar al te graag in digitale activa, waaronder bitcoin. Ook zijn ze niet schuw om te investeren in startups in de Bitcoinsector. Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de respondenten geïnteresseerd is om te investeren, waarbij 58% van de family offices en vermogende particulieren al investeert en 34% dit van plan is te doen.

De drijfveer achter de groeiende interesse blijkt – vrij vertaald – vooral hebzucht te zijn. Oftewel: investeerders zijn naarstig op zoek naar buitensporige rendementen. Een andere factor is de toename van institutionele beleggers, partijen die grote sommen geld beleggen, waardoor family offices en vermogende particulieren meer vertrouwen hebben in digitale activa dan eerst.

De Bitcoinsector heeft op het gebied van infrastructuur en het aantrekken van talent het afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit zal naar verwachting ook niet afnemen, als we het rapport mogen geloven. Onlangs zagen we dat Nasdaq een bewaardienst voor bitcoin voor institutionele beleggers gaat lanceren. Dit kan mogelijk als voortzetting van de ontwikkeling worden gezien.

Hoe investeren ze?

Alhoewel 58% van de family offices en vermogende particulieren op het moment al investeren in digitale activa, blijkt hun allocatie aan deze nieuwe activaklasse activaklasse Een activaklasse is een categorie beleggingen die gelijkwaardige kenmerken vertonen en aan dezelfde of vergelijkbare regels (wet- en regelgeving) onderworpen zijn. Denk aan aandelen, obligaties, onroerend goed, cash en grondstoffen. relatief klein. De meeste van de respondenten alloceren minder dan 5% van hun investeringsportefeuille aan de activaklasse. Meer dan de helft van de respondenten zou dit percentage echter willen ophogen.

Onder digitale activa waarin family offices en vermogende particulieren investeren, domineren cryptovaluta. Alle respondenten die al investeren in cryptovaluta bezitten bitcoin. Uit het rapport blijkt ook dat family offices en vermogende particulieren de voorkeur geven aan gebruiksvriendelijke exchanges met goede klantenservice. In sommige gevallen vonden de respondenten beveiliging belangrijker dan een groot productaanbod.

Belangrijkste uitdagingen

Aangezien digitale activa nog relatief nieuw zijn, is er nog steeds enige onzekerheid onder family offices en vermogende particulieren over het investeren in de sector. Dit ziet met name op het gebied van regelgeving. Volgens het onderzoek zijn investeerders op zoek naar duidelijk regels, ook op het gebied van fiscaliteit.

In Azië streven de regelgevers naar een zeker evenwicht tussen beleggersbescherming die de groei van de sector niet in de weg zit. Zo treedt er in Hong Kong op 1 maart 2023 een nieuw licentieregime voor bitcoinbedrijven in werking. In Singapore is er al een dergelijk licentieregime van kracht. Singapore is wat betreft regelgeving, net als Zwitserland en Estland, een voorloper en wordt door sommigen gezien als 'the place to be' voor bitcoinbedrijven.

Hoewel er dus nog wel uitdagingen zijn voor de Bitcoinsector, blijkt uit het rapport dat family offices en vermogende particulieren in Zuidoost-Azië serieuze interesse hebben in de sector. In tijden waar centrale banken de beleidsrente keer op keer verhogen, lijkt bitcoin toch steeds relevanter te worden in de wereld.


Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 30 family offices en vermogende particulieren in Hong Kong en Singapore. Meer dan de helft (61%) van de respondenten heeft tussen de $10 en $500 miljoen onder beheer. 12% van de respondenten heeft meer dan $500 miljoen onder beheer.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.