Langverwachte ‘Executive Order’ van Amerikaanse president Joe Biden bekendgemaakt

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is die er eindelijk. De zogenoemde ‘Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets’ van de Amerikaanse president Joe Biden. In de executive order wordt de nationale strategie voor bitcoin en crypto uiteengezet.

Maar wat is een executive order executive order In the United States, an executive order is a directive by the President of the United States that manages operations of the federal government. nu precies? Allereerst is het goed om te weten dat de Amerikaanse Grondwet hier niets over zegt. Een executive order heeft dus geen grondwettelijke basis en kan in theorie van alles inhouden.

Duidelijk is dat een executive order geen wet is en dus geen instemming nodig heeft van het Amerikaanse Congres. In veel gevallen richt een executive order zich tot ambtenaren en heeft het daarmee interne werking. In Nederland zouden we spreken van een beleidsregel.

Soms heeft een executive order ook externe werking. Dit was het geval bij de travel ban travel ban The Trump travel ban (labeled the "Muslim ban" by critics) denotes a series of executive actions enacted by Donald Trump as President of the United States in 2017. van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Executive Order

De onstuimige groei van bitcoin en crypto is ook het Witte Huis niet ontgaan. In de executive order wordt opgemerkt dat ongeveer 16% van de volwassen Amerikanen – ongeveer 40 miljoen mensen – in aanraking is geweest met bitcoin of crypto. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot CBDC’s, oftewel digitaal centralebankgeld worden aangehaald in de executive order.

Bovengenoemde redenen liggen ten grondslag aan de executive order. Dat wijst op kansen om het Amerikaanse leiderschap in het financiële systeem te behouden en technologische ontwikkeling te bevorderen. Innovatie zou daarbij moeten worden ondersteund, maar ook bepaalde risico's moeten worden afgedekt.

Maar welke risico’s dan? In hoofdlijnen richt de executive order zich op consumenten- en beleggersbescherming, financiële stabiliteit, het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, het behouden van Amerikaans leiderschap in het financiële systeem en concurrentievermogen, financiële inclusie en verantwoorde innovatie. Met dit laatste wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op het waarborgen van klimaatrisico’s.

Biden heeft verschillende toezichthouders en overheidsinstanties gevraagd om de hoofdlijnen verder te onderzoeken. Binnen 180 dagen zullen er dan ook diverse rapporten worden uitgebracht die moeten leiden tot een doordacht wetgevingsvoorstel.

De executive order laat zien dat de Amerikanen bitcoin en crypto zien als een legitiem en mogelijk belangrijk onderdeel van de economie en samenleving. Ze willen een voortrekkersrol innemen en omarmen innovatie, maar willen tegelijkertijd wel de risico’s beperken. Hiermee lijkt de aanpak van de Amerikanen anders te zijn, dan die van de Europese Unie. In Europa lijkt de focus meer te liggen op de mogelijke risico's, dan op kansen.


Ook in Europa is nieuwe regelgeving op komst. Lees hier meer over de Europese verordening MiCA.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.