Lightning in je browser

Joule, een nieuwe browser extensie, maakt het voor het eerst mogelijk om vanuit je eigen browser Lightning betalingen te verrichten. Daarnaast kun je met behulp van je eigen node ook channels beheren en invoices aanmaken.

Om gebruik te kunnen maken van Joule is het nodig om Chrome, Firefox of Opera als browser te gebruiken. Daarnaast dient er een eigen Lightning node voorhanden te zijn. Deze node hoeft niet fysiek aanwezig te zijn, zolang de HTTP API maar extern benaderbaar is.

Er dient een eigen node gebruikt te worden omdat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bitcoinwallets, tot op heden geen custodian wallets voor Lightning bestaan. Dit komt doordat Lightningbetalingen altijd ondertekent dienen te worden met de benodigde digitale handtekeningen. Hiervoor dienen ze altijd benaderbaar te zijn vanuit de browser, direct bij node. Dit verandert mogelijk in de toekomst met de komst van custodian Lightning wallets, welke vaak gebruiksvriendelijker zijn voor de minder technische gebruikers.

Voor het gebruiken van de eigen node voor Joule dienen de bijbehorende macaroons toegevoegd worden aan de extensie. Een macaroon is een soort cookie; een klein stukje data die een client naar een gebruikte service kan sturen om aan te geven dat hij of zij bevoegd is om een actie uit te voeren. Wat anders is bij een macaroon dan bij een cookie, is dat bij de macaroon ook gelimiteerde bevoegdheden aangegeven kunnen worden.

Om ongewenste toegang van derden te voorkomen, wordt alle informatie geëncrypt, en dient dit dus ontsleuteld te worden met een wachtwoord. Aangezien dit allemaal lokaal gebeurt, is Joule niet in staat om bij verlies van het wachtwoord het wachtwoord te herstellen.

Joule is een open source tool. De maker beoogt met de extensie vooral de mogelijkheid van machine-naar-machine betalingen te verbeteren. Hij ziet een toekomst voor zich waarbij computers kleine betalingen heen en weer sturen voor bijvoorbeeld het laden van een afbeelding, middels web services en API's.

Zelf proberen? Joule is op dit moment nog in de alpha fase, dus de kans bestaat dat er nog kleine foutjes optreden. Een korte demo is hier terug te vinden.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.