Mensenrechtenactivisten pleiten bij Amerikaans congres voor empathische regelgeving

Een groep mensenrechtenactivisten stuurde een brief naar het Amerikaanse congres waarin zij wezen op het belang van bitcoin voor miljoenen mensen in landen met onderdrukkende regimes en onstabiele economieën. De groep roept op tot open-minded en empathische regelgeving, die ruimte biedt voor nieuwe monetaire technologieën zoals bitcoin.

De brief is een reactie op een eerdere brief van kritische computerwetenschappers die het congres opriepen tot strengere regelgeving. Volgens hen zijn cryptovaluta's zoals bitcoin niet innovatief maar onbewezen, riskant, gebrekkig en bovendien onnodig omdat er geen toepassingen zijn. 

De groep mensenrechtenactivisten spreekt dat tegen. Zij wijzen op hun eigen ervaringen met bitcoin en stablecoins bij hun humanitaire werk. "In deze strijd hebben we gesteund op bitcoin en dollarinstrumenten die bekend staan als stablecoins, net als miljoenen anderen die leven onder autoritaire regimes of in onstabiele economieën", stelt de brief. 

De groep kritische computerwetenschappers bestaat voornamelijk uit mensen in welvarende westerse landen, met stabiele economieën, vrijheid van meningsuiting en sterke eigendomsrechten. Voor de meeste mensen in de wereld geldt dat echter niet, schrijven de mensenrechtenactivisten.

Ze wijzen erop dat voor de meerderheid van de mensen in de wereld financiële onderdrukking, financieel kolonialisme, bevroren bankrekeningen, uitbuitende financiële dienstverlening en gebrekkige toegang tot de wereldwijde economie dagelijkse realiteit zijn. Veel van de activisten die de brief ondertekenden komen zelf uit dit soort landen.

Empowerment

Bitcoin biedt als vrij en open monetair netwerk financiële inclusie en empowerment aan iedereen ter wereld, schrijft de groep. Voor mensen in falende en gesloten economieën zoals Nigeria, Turkije of Argentinië verschaffen bitcoin en stablecoins toegang tot de wereldwijde economie.

Volgens de brief gebruikten de activisten bitcoin onder andere om mensen te helpen tijdens valutacrises in Cuba, Afghanistan en Venezuela. "Toen burgerrechten werden onderdrukt in Nigeria, Wit-Rusland en Hong Kong, hielp bitcoin het gevecht tegen autoritarisme voor te zetten", licht de brief toe. Ook wijzen zij op de rol die bitcoin speelde bij het Oekraïense verzet.

Bitcoin is volgens de activisten een middel tegen tirannie, dat wereldwijd democratische bewegingen sterkt. Bijgevoegd aan de brief zijn een aantal artikelen uit gerenommeerde kranten, bedoeld als praktijkvoorbeelden.

Empathische regelgeving

De groep activisten roept het Amerikaans congres op tot open-minded en empathische regelgeving. Ze verzoeken om de praktijkvoorbeelden te onderzoeken en de waarde van de technologie voor miljoenen mensen wereldwijd te verkennen.

Het feit dat er veel frauduleuze cryptoprojecten zijn, zou niet toe moeten leiden tot het verlies van daadwerkelijke financiële innovatie. Bitcoin en de grootste stablecoins moeten volgens de auteurs niet verward worden met de andere en veelal schadelijke cryptoprojecten.

"We hopen dat u en uw collega's geen beleid creëren of implementeren dat ons gebruik van deze nieuwe technologieën bij ons humanitaire werk belemmert", pleiten de activisten. De groep vergelijkt de strijd voor een open monetair netwerk met de strijd om het open web en ze waarschuwen voor het Chinese model van controle en surveillance.

We hebben gekeken hoe onze dictatoriale leiders van Beijing tot Moskou probeerden om bitcoin te verbannen. We hopen dat jullie een ander pad kiezen, één die ons in staat stelt om te sparen, te verbinden en vrijheid te verkrijgen.

De brief is ondertekend door 21 mensenrechtenactivisten uit 20 verschillende landen. De volledige brief vind je hier.


Mensenrechtenorganisatie The Human Rights Foundation is al jaren voorstander van Bitcoin en sponsort enkele bitcoinontwikkelaars.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.