Minister komt met wetsvoorstel voor bitcoinbedrijven

Minister Hoekstra van Financiën heeft een aanpassing van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta.

De Wwft, zoals de naam al suggereert, beoogt de risico's met betrekking tot het witwassen en financiering van terrorisme te beperken. Deze wet is al gangbaar voor het huidige fiat systeem, maar voegt nu dus ook 'virtuele valuta' toe aan het toezicht.

Poortwachterfunctie

Bitcoinbedrijven zullen als 'poortwachters' fungeren. Hierin dienen zij de controle uit te oefenen op de transacties die tussen bitcoin en het girale geld plaatsvinden. Het wetsvoorstel omschrijft dit als volgt:

Om de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen is naar internationale standaarden gekozen voor een systeem met poortwachters. Deze poortwachters doen onderzoek bij hun dienstverlening naar hun cliënt ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme. [...] ook aanbieders van bewaarportemonnees en wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta als poortwachters gaan fungeren. Via deze aanbieders kunnen virtuele valuta namelijk worden omgezet in fiduciaire valuta en zo het financiële stelsel binnen komen. Dat geldt ook voor aanbieders die een bewaarportemonnee aanbieden en via de privésleutel beschikking hebben over de virtuele valuta van hun gebruikers.

Vergunningplicht

De Europese Anti-Money Laundering Directive schrijft voor dat aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees geregistreerd moeten worden. In het wetsvoorstel wordt deze registratie vorm gegeven als een vergunningplicht.

De vergunningplicht wordt ingevoerd omdat bij deze diensten omdat volgens de wetgever een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met virtuele valuta.

wwft

Deze verplichting is van toepassing op iedereen die in of vanuit Nederland services willen aanbieden. Ook bedrijven gevestigd in het buitenland zullen aan deze vergunningplicht moeten voldoen, alvorens zij hier de bedrijfsvoering mogen voortzetten.

Toezichthouder

In het wetsvoorstel wordt De Nederlandsche Bank aangewezen als Wwft-toezichthouder voor deze aanbieders. DNB zal dus toezicht houden op de integriteit van deze aanbieders. Hiermee wordt het aanbieders spectrum slechts verruimd. DNB houdt zich namelijk nu ook al bezig met Wwft toezicht op onder meer banken, de meeste financiële instellingen, trustkantoren en wisselinstellingen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.