New York Times artikel over Bitcoinminers doet het energiedebat oplaaien

Onlangs publiceerde The New York Times een artikel over Bitcoinminers in de Verenigde Staten. De toonaangevende krant onderzocht het energieverbruik van de grootste miners en concludeerde dat zij het energienet zwaar belasten, de prijs van elektriciteit opdrijven en bijdragen aan aanzienlijke CO2-uitstoot. Maar klopt dit wel?

Het artikel

In wat de krant 'het meest uitgebreide onderzoek op dit gebied' noemt, werden 34 mijnbouwbedrijven geanalyseerd, waarvan de grootste zich in Texas bevinden. The Times stelt onder andere dat deze miners samen minstens 30.000 keer zoveel energie verbruiken als het gemiddelde Amerikaanse huishouden. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor een verbruik van 3.900 megawatt aan elektriciteit, wat overeenkomt met 3 miljoen huishoudens rondom de minefaciliteiten.

WattTime, een non-profitorganisatie die een deel van het onderzoek heeft uitgevoerd, beweert dat 85% van het energieverbruik van de miners afkomstig is van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Miners worden ook beschuldigd van het opdrijven van energieprijzen door flexibel om te gaan met hun elektriciteitsverbruik, piekprijzen te vermijden en elektriciteit door te verkopen op piekmomenten.

Bitcoin Policy Institute

Margot Paez van het Bitcoin Policy Institute, een Bitcoindenktank, reageerde met een inhoudelijk stuk waarin ze de framing van het Times-artikel bekritiseerde. Zo zou de verwijzing naar winterstorm Uri in 2021 verkeerd zijn en de rol van Bitcoinmining en het elektriciteitstekort tijdens de storm ook. De miners in Texas worden afgeschilderd als hebzuchtige energieverbruikers die het elektriciteitsnet belastten terwijl de Texanen in de kou zaten. Paez betoogt echter dat het tekort ontstond doordat gas- en oliebronnen bevroren waren door de storm en dat Bitcoinminers hun energieverbruik wel degelijk beperkten.

Paez stelt ook dat de onderzoeken waarop het artikel is gebaseerd een verkeerde methodologie hanteren. Volgens haar geven de conclusies op basis van marginale emissies een vertekend beeld van de daadwerkelijke CO₂-uitstoot van Bitcoinmining. Een marginale benadering bekijkt het verschil in elektriciteitsconsumptie ten opzichte van gemiddelde consumptie, terwijl bij extra productie van elektriciteit vaker fossiele brandstoffen gebruikt worden.

Riot Plaforms

In een verklaring liet Riot Platforms, het grootste Bitcoinmining bedrijf uit het artikel, weten teleurgesteld te zijn in het beeld dat The Times over het schetste. Het bedrijf beweert dat de auteurs van het artikel wisten dat ze foutieve en misleidende informatie publiceerden en feitelijke informatie negeerden.

Riot staat bovenaan in het rijtje van meest vervuilende Bitcoinminers in de VS volgens The Times. Het bedrijf benadrukt echter dat dit 'volkomen ongegrond en onzinnig' is. Riot koopt zijn elektriciteit van het Texaanse elektriciteitsnet, dat voor 24% uit wind-, 10% uit nucleaire en 4% uit zonne-energie bestaat. Verder beweert de miner het elektriciteitsnet te helpen stabiliseren en de prijs van elektriciteit juist te verlagen, aangezien het de mogelijkheid heeft om de operatie tijdelijk stil te leggen om cruciale infrastructuur voorrang te geven tijdens extreem weer.

Rochard's satire

Pierre Rochard, VP Research bij Riot Platforms, reageerde op het New York Times-artikel met een satirische video. Hierin loopt hij met een CO₂-meter over het terrein van Riot om aan te tonen dat Bitcoinmining geen uitstoot veroorzaakt.

Uiteraard is Rochard zich ervan bewust dat de hardware in de Bitcoinmine zelf geen uitstoot produceert. Met de video probeert hij op een satirische manier te laten zien dat de uitstoot van koolstofdioxide niet van de faciliteit zelf komt, maar wordt uitgestoten tijdens het productieproces van elektriciteit.

Of dit een steekhoudend argument is en de video succesvol, dat laten we aan jou over. De video ging in ieder geval viraal en niet iedereen leek er de humor van in te kunnen zien.

Smog photoshop?

Ten slotte waren er nog verschillende Bitcoiners die het vermoeden hadden dat de foto die het artikel begeleidde gephotoshopt is. Op de dronefoto van de Bitdeer Bitcoinmine in Rockdale Texas lijkt de lucht rondom de mine namelijk erg vervuild, terwijl de mine zelf geen uitstoot heeft en er verder geen industrie in de buurt is. 


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.