Nieuwe regelgeving in Cuba: bitcoin mag er zijn

Op woensdag 15 september ging in Cuba nieuwe wetgeving in die bitcoin en bitcoinbedrijven reguleert. Volgens de nieuwe regels zijn commerciële bitcointransacties toegestaan en mogen bitcoinbedrijven actief zijn in Cuba als ze een vergunning van de Cubaanse centrale bank hebben.

De Cubaanse wetgeving stelt regels vast voor het gebruik van bitcoin bij commerciële transacties en het introduceert een vergunningstelsel voor dienstverleners die bitcoinhandel en bitcointransacties faciliteren. Betalingen in bitcoin en het uitwisselen ervan zijn daarmee officieel toegestaan. Het gaat om commerciële transacties, uitwisseling en aflossing, en om aan geldelijke verplichtingen te voldoen.

Bitcoinbedrijven staan voortaan onder toezicht van de Cubaanse centrale bank en mogen actief zijn in het land indien ze een vergunning hebben. De resolutie waarin de regels staan opgenomen benoemt sociaaleconomische belangen als reden voor het verstrekken van toestemming. De Cubaanse overheid lijkt ermee de deur voor bitcoin en de bitcoinsector open te zetten.

Geen wettig betaalmiddel

De regels benadrukken desalniettemin het belang van de centrale bank en dat de Cubaanse peso het enige echte wettige betaalmiddel van Cuba is. Overheidsorganisaties zullen zich daarom weerhouden om bitcoin te gebruiken, tenzij de centrale bank daarvoor expliciete toestemming geeft.

Bitcoin valt daarentegen onder 'virtuele activa'. Dat is volgens de resolutie een digitale weergave van waarde, die digitaal kan worden verhandeld, overgedragen en gebruikt voor betalingen of investeringen.

Sancties

CNBC rapporteerde eerder dat de Amerikaanse sancties tegen Cuba wellicht een rol spelen bij de invoering van de nieuwe regels. In de afgelopen jaren werden de maatregelen strikter, waardoor het steeds moeilijker werd om geld tussen de Verenigde Staten en Cuba te versturen. Western Union sloot vanwege de sancties bijvoorbeeld alle 400 kantoren in Cuba.

Cubaanse arbeidsmigranten die in Amerika werken ondervinden daardoor grote moeilijkheden om geld naar familie in hun thuisland te sturen. Voor de COVID-crisis gebruikte men daarom veel cash geld, dat stiekem door koeriers het land in werd gesmokkeld en uiteindelijk onder de bevolking rondcirculeerde.

Toen vanwege de pandemie een groot deel van de vluchten stil werd gelegd ontstonden er grote geldtekorten, waardoor de populariteit van bitcoin onder de bevolking zou zijn toegenomen.

Trend

Er lijkt een trend gaande onder landen om gunstige 'Bitcoinwetten' in te voeren. El Salvador erkende bitcoin onlangs als wettig betaalmiddel, waardoor het nu één van de twee officiële valuta's van het land is. President Bukele hoopt dat de bevolking ermee kan besparen op de kosten van internationale transacties en dat het bedrijvigheid en investeringen uit de bitcoinsector aantrekt.

Dat idee lijkt bij meer landen in de smaak te vallen. Politici uit andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Panama, Paraguay, Mexico en Colombia gaven in reactie al vrij snel aan ook nieuwe wetgeving te willen voorstellen. Ook in het kleine eilandstaatje Tonga heeft men zulke plannen. Het moeten nog wel blijken of die plannen navolging krijgen.

In Oekraïne werd vorige week wel een concrete stap gezet. Daar stemde het parlement voor het reguleren en legaliseren van bitcoin. Ook daar hoopt men de bitcoinsector aan te trekken, onder andere om de overcapaciteit van lokale kerncentrales te gebruiken voor bitcoinmining.

Ook in Texas geldt sinds september nieuwe wetgeving, die meer helderheid verschaft met betrekking tot bitcoin en bitcoinbetalingen. Daarmee hoopt Texas eveneens het ondernemersklimaat voor bedrijven die met bitcoin werken te verbeteren.


Andere landen waartegen sancties gelden hebben bitcoin ook ontdekt. Het Venezolaanse leger heeft bijvoorbeeld een miningfarm om met de opbrengsten goederen uit het buitenland te importeren en ook Iran wil bitcoin gebruiken voor de import.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.