Ordinals: NFT's op het Bitcoinnetwerk

Zeg je NFT's, dan zeg je al snel Ethereum of een andere altcoin. In ieder geval geen Bitcoin. Echter, zijn NFT's al bijna een decennium mogelijk op het Bitcoinnetwerk. Alhoewel dit nooit echt van de grond is gekomen, is sinds het uitrollen van het Ordinals protocol het concept van plaatjes, muziek en video's via inscripties op het Bitcoinnetwerk populairder dan ooit.

Op bitcoin.nl is tot dusver weinig geschreven over NFT's, en met een reden. De hype speelde zich met name af op het Ethereumnetwerk en andere blockchains en had weinig te maken met Bitcoin.

Net als bij de ICO hype in 2017 en de DeFi zomer van 2020 zag de Bitcoin community het punt van deze vorm van digitale activa niet. Momenteel is het handelsvolume van de NFT markt zo'n 96% gedaald, en is er nog maar een klein groepje verzamelaars er nog actief mee bezig.

Een Non Fungible Token (NFT) is kort gezegd content, zoals plaatjes, muziek, video's. De originaliteit kan worden bepaald doordat deze is gekoppeld aan een 'hash' in een blockchain. Deze 'hash', of token is gelinkt aan een externe link naar de desbetreffende content en wordt gebruikt als bewijs van eigendom. Met dit bewijs van eigendom kan je vaak toegang krijgen tot een 'exclusieve groep' met bijvoorbeeld andere eigenaren van andere soortgelijke NFT's.

Bitcoin Ordinals

De reden dat we ditmaal wél over NFt's schrijven, komt door het uitrollen van het ordinals project. Bitcoin developer Casey Rodarmor heeft een protocol gebouwd waarbij je gemakkelijk NFT's en andere data op de Bitcoinblockchain kunt bewaren. Deze ontwikkeling zorgt voor de nodige onrust binnen de Bitcoin community. Hier later meer over.

Wat zijn Ordinals?

Ordinals, of in het Nederlands "rangtelwoorden', kun je zien als een nummeringsschema voor satoshi's. satoshi's. Een bitcoineenheid van één honderdmiljoenste (0.00000001) bitcoin. Dit is de kleinst mogelijke hoeveelheid bitcoin. Een satoshi wordt ook wel 'sat' genoemd. . Iedere sat is genummerd op de volgorde waarin deze gemined is, en van transactie input naar transactie output is verstuurd. 

Zowel het nummeringsproces als het transactieproces zijn afhankelijk van volgorde: het nummeringsproces is gebaseerd op de volgorde waarin satoshis zijn gemined, terwijl het overdrachtsproces afhankelijk is van de volgorde van transactie-inputs en -outputs.

Dankzij de Taproot-upgrade van 14 november 2021 is het mogelijk meer bytes (data) op te slaan in een block. Een block wordt gevuld met transacties. Het Ordinals protocol maakt handig gebruik van de ruimte en vult deze met de data van de inscriptie van een NFT vertegenwoordigen. Op de Ordinals website wordt de inscriptie omgezet naar de desbetreffende content.

Het Ordinals protocol functioneert enkel op het Bitcoinnetwerk met genummerde satoshis, en niet via een aparte token, sidechain of andere blockchain. Dit verschilt sterk van hoe de huidige NFT's op bijvoorbeeld Ethereum of Solana werken.

NFT's op deze blockchains bestaan enkel uit een link naar een externe cloudserver zoals OpenSea. De content wordt bewaard door een derde partij, en niet direct op de blockchain. Wanneer deze derde partij ermee stopt of de NFT niet goedkeurd, wordt deze van de website gehaald.

Als de opslagdienst van het bestand de afbeelding of ander bestand verwijdert, dan verwijst die NFT niet meer naar een actief bestand. Dit is waar het Ordinals protocol zich onderscheid. 

Ordinals slaan de NFT, wat een stuk tekst, afbeelding of video kan zijn, via een transactie on-chain in een block op. Hierdoor zijn deze, wanneer bevestigd door de miners en nodes in het netwerk, voor eeuwig te vinden in de blockchain. De NFT bestaat dus niet uit een link naar een derde partij die een afbeelding host, maar wordt direct in een block op het Bitcoinnetwerk bewaard. 

Bitcoin community verdeeld

Over het Ordinals protocol is veel te doen binnen de Bitcoin community, en met een reden. Voorstanders van het idee van inscripties zeggen dat zolang alles volgens de regels van het Bitcoin protocol gaat, er niets mis mee is. Bovendien is Bitcoin een open netwerk waarin ieder soort content in de blockchain kan worden bewaard. En alhoewel dit het geval is, weren tegenstanders het argument dat het opslaan van 'rare' plaatjes niet in lijn ligt met de essentie van Bitcoin.

Daarnaast heb je de bijkomstigheid van Ordinals dat de blocken nu meer data bevatten en voller zitten. Dit heeft als gevolg dat de kosten om een transactie in een block te plaatsen hoger zijn. Dit is een positieve ontwikkeling voor de miners, die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar niet ideaal voor mensen die bitcoin gebruiken voor betalingen, alhoewel de fees op het lightning netwerk nog altijd goedkoop zijn. Daarnaast lijkt het er op dit moment alweer op dat de drukte in de mempool geminderd is.
Lees hier meer over hoe het met de fees van het Bitcoinnetwerk zit.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.