tbDEX protocol: de brug tussen de traditionele economie en de bitcoineconomie

Onlangs bracht Square, een zusterbedrijf van Twitter, een whitepaper uit voor het tbDEX protocol. Dat moet een protocol worden om de traditionele economie te koppelen aan de bitcoineconomie. Gebruikers en dienstverleners vinden elkaar op een gedecentraliseerde manier met behulp van digitale identiteiten en vrije markt mechanismes, en bepalen onderling wat de kosten zijn en hoeveel informatie en vertrouwen er voor een transactie nodig is.

Bitcoin is volgens veel mensen de toekomst van geld, maar toch leven we vooralsnog in het heden en dat betekent dat je vooral fiat-geld ontvangt en nodig hebt om de rekeningen te betalen. Hoe maken we de overstap naar de toekomst? Daar hoopt Square met het tbDEX protocol een antwoord op te bieden. Enkele dagen geleden kondigden zij het initiatief aan en brachten zij een whitepaper uit.

"Toen de Bitcoin whitepaper dertien jaar geleden werd gepubliceerd, schetste het een visie van een wereld waarin individuen niet langer afhankelijk zijn van vertrouwde derde partijen om handel tussen twee welwillende partijen te faciliteren. Het veranderde alles. Het idee, gesmeed met wiskunde en game theory, creëerde een universeel grootboek en een nieuwe valuta die inheems is aan het internet, toegankelijk is voor iedereen en beveiligd wordt door een competitieve markt. Wij geloven dat de economie inclusief zou moeten zijn. We moeten on-ramps creëren naar deze toekomst, waarin iedereen toegang heeft en in de economie kan participeren." -tbDEX aankondiging

Protocol

tbDEX is in essentie een protocol om bezittingen tussen twee of meerdere partijen te verhandelen. Bijvoorbeeld euro's voor bitcoin of andersom, maar het zou feitelijk van alles kunnen zijn: goederen, verzamelobjecten, aandelen, huizen en zo voorts. Via het tbDEX protocol kunnen kopers en verkopers elkaar vinden en digitale contracten met elkaar afsluiten.

tbDEX is dus geen handelsplatform of exchange, maar een protocol op basis waarvan een netwerk ontstaat. Diverse aanbieders kunnen dat gebruiken en via het netwerk met elkaar te concurreren in een vrije markt, waarbij gebruikers kunnen kiezen welke aanbieder het beste bij hen past. Het moet een open en inclusief protocol worden, toegankelijk voor iedereen. Een beetje zoals het bitcoinprocotol en -netwerk dat ook is.

Vrije markt

Gebruikers en dienstverleners bepalen met tbDEX zelf welke voorwaarden en transactiekosten er gelden en hoeveel informatie benodigd is. Dat biedt dienstverleners de mogelijkheid om hun dienstverlening volledig in te richten naar wens en volgens de lokale wetgeving. Regelnaleving wordt dus niet op het protocol-niveau afgedwongen, maar geregeld via onderlinge afspraken tussen deelnemende partijen.

Dat moet allerlei soorten handel mogelijk maken. Zo kan een dienstverlener bij het verhandelen van euro's voor bitcoins vanwege wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld vragen om uitgebreide Know-Your-Customer-informatie, maar heeft een verkoper van digitale verzamelobjecten wellicht veel minder informatie nodig. Andersom krijgen gebruikers de keuze: wil ik deze informatie prijsgeven, of zoek ik liever verder naar een andere aanbieder?

Het protocol zal ook mogelijkheden bieden om gedeeltelijke informatie te verschaffen, of door andere partijen te laten bevestigen. Niet iedereen hoeft immers alles van je te weten. Een wijnverkoper heeft niet alle informatie op je paspoort nodig en hoeft ook niet precies te weten hoe oud je bent - als je maar boven de 18 bent. Een vertrouwde dienstverlener, bijvoorbeeld je bank, zou dat simpelweg kunnen bevestigen zonder aanvullende informatie prijs te geven. Dat voorkomt dat je data overal rondslingert.

"We stellen een oplossing voor die niet berust op een federatie die toestemmingen en toegang beheert; noch één die het vertrouwensniveau tussen tegenpartijen dicteert. Er is geen governance token. In plaats daarvan laat het tbDEX protocol deelnemers het vertrouwensniveau onderling afstemmen - of gezamenlijk en vrijwillig te berusten op vertrouwde derde partijen om de tegenpartij te bevestigen." -tbDEX aankondiging

Digitale identiteit

Om dat bewerkstelligen maakt tbDEX gebruik van Decentralized Identifiers (DID), waarmee digitale identiteiten mogelijk zijn. Dat kan via een token op de Bitcoin blockchain, waartoe alleen de eigenaar toegang heeft via een private key. Microsoft lanceerde onlangs zo'n systeem, genaamd ION.

Gebruikers zouden ermee via een verificatieprocedure bij een vertrouwde partij, zoals een overheidsinstantie of bank, kunnen aantonen dat zij de eigenaar zijn van de digitale identificatietoken, waardoor de digitale identiteit aan een persoonlijke identiteit te koppelen is. Als dat eenmaal is gedaan kan de digitale identiteit vervolgens worden gebruikt om je identiteit bij andere deelnemers op het tbDEX-netwerk aan te tonen - alléén de eigenaar kan immers ondertekenen en de vertrouwde tussenpartij kan de identiteit bevestigen.

Niet alleen mensen, maar ook dingen kunnen een digitale identiteit hebben. Zo kan een frisdrankautomaat, een zelfrijdende taxi of een virtuele applicatie ook een digitale identiteit - én een bitcoinwallet - hebben. Dat kan een belangrijk puzzelstukje zijn voor de toekomstvisie van het Internet of Things (IOT).

TBD

tbDEX is vooralsnog niet meer dan voorstel in de vorm van een whitepaper. Square publiceerde het als aankondiging en om een discussie erover te starten. Aan de hand daarvan kunnen de plannen worden bijgeschaafd. De technische uitwerking zal vermoedelijk dus nog wel even op zich laten wachten.

Wanneer we tbDEX kunnen verwachten is dan ook nog nader te bepalen; to be determined, oftewel TBD. Die afkorting is ook waar de naam van het project vandaan komt. CEO Jack Dorsey twitterde eerder namelijk dat de naam 'TBD' was - nader te bepalen dus. Als gevolg van de daaruit voort vloeiende grapjes is de afkorting in de naam verwerkt: tbDEX.


Meer lezen over digitale identiteiten? Microsoft lanceerde onlangs het ION netwerk, dat de Bitcoin blockchain ervoor gebruikt.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.