Voormalig CIA-directeur: illegale activiteit met bitcoin wordt overdreven, blockchain-analyse effectief in bestrijding…

De voormalig directeur van de CIA Michael Morrell stelt in een paper dat de illegale activiteit in het Bitcoin ecosysteem wordt overdreven en in realiteit slechts minimaal is. Blockchain-analyse is volgens hem juist uiterst effectief bij de bestrijding van criminaliteit. Als de VS op spoken blijft jagen, zo waarschuwt Morrell, dreigt het achter te raken op China.

Bitcoin kreeg onlangs steun uit onverwachte hoek. De voormalige directeur van de CIA Michael Morrell stelde in de paper An Analysis of Bitcoin's Use in Illicit Finance dat het gebruik van bitcoin voor illegale of criminele doeleinden 'aanzienlijk wordt overdreven'. Blockchain-analyse is volgens hem juist 'uiterst effectief bij criminaliteitsbestrijding en voor het inwinnen van inlichtingen'.

Verrassing

Die conclusies kwamen voor de voormalig CIA-directeur als een verrassing, want hij begon zijn onderzoek met enig scepticisme. De heersende conventionele wijsheid is immers dat bitcoin vooral wordt gebruikt door criminelen en fraudeurs. Dat beeld wordt herhaaldelijk in de media en en door beleidsmakers en politici geschetst.

Onlangs nog sprak de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zich erover uit en ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde uitte eerder haar zorgen.

Tegen Forbes liet Morrell ontvallen dat hij ervan uitging dat Yellen en Lagarde tot de meest geïnformeerde mensen op de planeet behoren en dat zij zich op feiten baseren. Hij ontdekte echter: "Precies het tegenovergestelde, dat [Bitcoin] niet doordrongen is met illegale activiteit. Feitelijk vindt er waarschijnlijk minder illegale activiteit plaats in het Bitcoin ecosysteem dan in het traditionele financiële stelsel", aldus Morrell.

In het Bitcoin ecosysteem zou het percentage illegale activiteit lager dan één procent zijn, terwijl dat in het traditionele financiële stelsel tussen de 2% en 4% ligt. De meeste illegale activiteit die via Bitcoin plaatsvindt heeft volgens de paper te maken met 'simpele' oplichtingspraktijken, ransomware of aankopen op het dark web.

illicitactivityusingbitcoin

Cryptovaluta's worden volgens de paper nog nauwelijks gebruikt om sancties te omzeilen en bieden voor terroristengroeperingen weinig mogelijkheden. In een klein aantal gevallen wisten terroristen met behulp van crowdfundingacties via bitcoin fondsen te werven, maar dat ging meestal hooguit om een paar duizend dollar voordat er een stokje voor gestoken werd.

Effectieve criminaliteitsbestrijding met blockchain-analyse

Blockchain-analyse is volgens Morrell juist uiterst effectief bij criminaliteitsbestrijding. Aangezien iedere transactie publiekelijk inzichtelijk is op de blockchain verschaft dat inlichtingendiensten van ongeëvenaarde surveillancemogelijkheden. Vergeleken met de anonimiteit van een transactie met cash geld in een donker steegje is het op de blockchain 'alsof de hele wereld getuige is'.

Morrell verwacht dan ook dat criminelen snel genoeg van Bitcoin zullen hebben. Naar mate er meer arrestaties volgen zal de realiteit uiteindelijk tot hen doordringen. Dat leidt volgens hem tot een situatie "vergelijkbaar met Osama Bin Laden die nooit meer, gedurende de rest van zijn leven, een telefoon gebruikte nadat hij erachter kwam dat de overheid in de VS kon meeluisteren".

vasps20kyc20percentage.png

Nieuwe privacytechnologieën zijn weliswaar een uitdaging en hoewel de opsporingsmiddelen vooralsnog beperkt zijn worden ze volgens Morrell wel steeds geavanceerder. In sommige gevallen zou het door blockchain-analyse zelfs gelukt zijn transacties te volgen waarbij privacycoins en coin mixers werden gebruikt. Ook ziet hij mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie illegale activiteit te analyseren, om op basis daarvan andere illegale activiteit te identificeren.

Om zorgen over illegale activiteit in het Bitcoin ecosysteem te doen afnemen stelt de paper een bredere handhaving van Know-Your-Customer (KYC) en anti-witwaswetgeving voor. Ongeveer de helft van de exchanges en dienstverleners zou geen of onvoldoende KYC-maatregelen hanteren. Decentrale exchanges merkt de paper vanwege de anonimiteit aan als aandachtspunt, vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van een eigen wallet.

Misopvattingen

Volgens Morrell zijn de misopvattingen over de illegale activiteit in het Bitcoin ecosysteem een gevolg van het feit dat de meeste mensen nog onbekend zijn met de technologie.

Veel is volgens hem ook te wijten aan de media, die liever sensationele en spraakmakende verhalen publiceren dan droge artikelen over opgeloste misdaden. Hij wijst erop dat veel van de criminaliteit die door de media wordt belicht juist dankzij blockchain-analyse is opgelost.

Hij waarschuwt de ontwikkelingen in China niet uit het oog te verliezen. Daar worden inmiddels al pilots uitgevoerd met digitaal centralebankgeld. Als de VS vanwege overbezorgdheid 'op spoken blijft jagen' en daarmee financiële innovatie in de kiem smoort, zo benadrukt Morrell, dreigt het achter te raken op China.

"Gedurende mijn 33-jarige carriere bij de CIA werd ik gedreven door één overheersende missie - objectieve feiten en analyses presenteren aan beleidsmakers, zodat ze de best mogelijke beslissing kunnen maken voor het land. Zulke feiten en analyses helpen te kijken voorbij angsten, mispercepties en nauwe interesses (in tegenstelling tot nationale interesses). Mijn hoop is dat deze paper niet het laatste woord is over het onderwerp Bitcoin en illegale activiteit maar, zoals ik in de inleiding al aangaf, dat het leidt tot een meer op feiten gebaseerde discussie." - Michael Morrell, Senior Counselor, Beacon Global Strategies

Crypto Council for Innovation

De paper is een uitgave van Beacon Global Strategies, een strategisch adviesbureau uit Washington D.C. Het werd gesponsord door de Crypto Council for Innovation (CCI), een pas opgerichte pro-Bitcoin belangenbehartiger en politieke lobbygroep. Tot de leden behoren onder andere Coinbase, Fidelity Digital Assets, en Square.


Zelf de paper lezen? Dat kan op de website van het Crypto Center for Innovation.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.