Waarom Bitcoin en niet een andere cryptovaluta?

Bitcoin is revolutionair en technologisch innovatief. In navolging zijn er echter duizenden andere cryptovaluta's ontstaan en veel ervan zijn sneller of hebben nieuwe functionaliteit. Hoe kun je met zoveel keuze door alle bomen het bos nog zien, en waarom zou je voor Bitcoin kiezen en niet voor één van de andere cryptovaluta's?

Het is een terechte vraag waarvan het antwoord niet direct voor de hand ligt. Er zijn immers veel andere cryptovaluta's, zogenaamde altcoins, die veel gelijkenissen vertonen met Bitcoin en allemaal beweren ze iets fantastisch te zijn. Zonder nadere kennis is het al snel verwarrend en het is niet eenvoudig om te weten waar je op moet letten.

Toch is het ook weer niet zo héél complex. Het is vooral genuanceerd, en dát maakt het misschien een beetje ingewikkeld, maar als je het een beetje snapt is het eigenlijk best simpel. Het helpt om dicht bij de kern te blijven en je af te vragen waar het bij een cryptovaluta nu eigenlijk écht om gaat.

Hieronder vijf redenen waarom het Bitcoin is, altijd Bitcoin was en waarschijnlijk in de toekomst óók Bitcoin zal zijn waar het om draait.

1) Bitcoin is het meest decentraal

Het innovatieve aan Bitcoin is dat het decentraal is; het is digitaal geld waarbij er nadrukkelijk géén centrale partij is die de controle heeft. Dat maakt het veilig en betrouwbaar, want het netwerk bestaat onafhankelijk en op zichzelf en er is geen tussenpartij die je hoeft te vertrouwen.

Dat geldt niet voor de meeste altcoins en daarmee schieten ze hun doel voorbij. Veel altcoins gebruiken dezelfde blockchain architectuur (of iets vergelijkbaar) als Bitcoin, maar dat is niet genoeg om een decentraal netwerk tot stand te brengen. Vaak is er dan ook een commercieel bedrijf of een enkel ontwikkelaarsteam dat de touwtjes in handen heeft en waarmee het hele project valt of staat. Soms gaat dat zelfs zo ver dat zij met een enkele druk op de knop het netwerk kunnen platleggen.

Vaak is de distributie van miners en nodes ook weinig decentraal of beheren de eigenaren van het project het grootste deel van het netwerk - of zelfs alles. De verdeling van altcoin tokens is meestal ook sterk gecentraliseerd. Grootbezitters, vaak de oprichters van het project of vroege investeerders, kunnen daardoor veel invloed uitoefenen op de koers, ten gunste van zichzelf en ten koste van anderen. De verdiensten worden vervolgens ingezet voor allerlei marketingcampagnes met grote beloftes om het spannend te houden en vooral nog meer investeerders te lokken.

Bitcoin is daarentegen wel decentraal te noemen. Bij Bitcoin is er geen vertrouwen in een centrale partij nodig want die is er niet. Er is geen enkel team met ontwikkelaars aan te wijzen, er zijn geen aandeelhouders om aansprakelijk te stellen en niemand die in feite de macht heeft over het netwerk of überhaupt de stekker eruit kan trekken. Er is geen uiteindelijk belanghebbende. Het bitcoinnetwerk is van niemand, en daarom van iedereen. Bitcoin heeft daarom natuurlijk ook geen marketingbudget. Dat kan ook niet, want het is decentraal. Dat maakt het vernieuwend en vooralsnog uniek.

2) Bitcoin is het meest veilig

Geld bewaar je natuurlijk op een zo veilig mogelijke plek. Doe je dat in een kluis, dan gebruik je daar bij voorkeur een zo veilig mogelijke kluis voor. Datzelfde geldt voor cryptovaluta's; wanneer je geld op de blockchain zet wil je natuurlijk dat het veilig is. Hoe veilig? Zo veilig mogelijk, natuurlijk. En hoe groter het bedrag, hoe belangrijker de veiligheid is. Voor de allergrootste bedragen is veiligheid waarschijnlijk het allerbelangrijkst en is al het andere van ondergeschikt belang.

Wanneer het op cryptovaluta's aankomt is er geen twijfel: Bitcoin is verreweg het meest veilig. Dat komt voor een deel omdat het veel decentraler is dan andere cryptovaluta's. Mede daarom is het bitcoinnetwerk zo betrouwbaar en veilig, want er bestaat geen centrale partij die kan intervenieren of anderzijds roet in het eten kan gooien.

Bitcoin wordt daarnaast beveiligd door de grootste hoeveelheid rekenkracht. Die rekenkracht, ook wel uitgedrukt als de hashrate, is afkomstig van bitcoinminers die dag en nacht naar bitcoins minen. Voordat een aanval door een kwaadwillende op Bitcoin mogelijk is zal diegene minimaal de helft zoveel rekenkracht moeten inzetten om een meerderheid op het netwerk te vormen. Dat gaat gepaard met extreem hoge kosten en enorme investeringen, is praktisch onhaalbaar en economisch vrijwel nooit rendabel. Dat maakt het netwerk zo veilig.

Het verschil met altcoins is als dag en nacht. In de meeste gevallen is de hashrate van het bitcoinnetwerk méér dan 100 keer zo groot als dat van concurrerende cryptovaluta's. In een enkel geval is de rekenkracht van het bitcoinnetwerk 'slechts' tientallen keren zo groot. Ondanks deze toch al grote voorsprong groeit de rekenkracht van het bitcoinnetwerk nog altijd explosief. Het netwerk wordt daardoor steeds veiliger. Ondertussen zijn sommige altcoins al voor enkele duizenden euro's aan te vallen.

3) Alles wat met andere cryptovaluta kan, kan ook met Bitcoin

Veel cryptovaluta's pretenderen technologisch beter of sneller te zijn of meer functionaliteit te hebben dan Bitcoin, maar slaan daarmee de plank mis. In de meeste gevallen gaan zogenaamde verbeteringen namelijk ten koste van decentralisatie en veiligheid, en daarmee valt te betwijfelen of het werkelijk verbeteringen zijn.

Bovendien is met Bitcoin alles mogelijk wat met andere cryptovaluta mogelijk is. Razendsnelle en goedkope betalingen, microtransacties, smart contracts, privacy functionaliteit, tokenuitgifte, decentrale exchanges - het kan in principe allemaal met Bitcoin. Het verschil is dat deze mogelijkheden zich bij Bitcoin veelal ontvouwen via tweedelaags oplossingen zoals het Lightning Network, terwijl andere cryptovaluta's trachten de basislaag te verbeteren. Daarbij worden opofferingen gedaan die ten koste gaan van datgene wat de oorspronkelijke innovatie is: een decentraal en veilig netwerk voor waarde-opslag en overdracht.

4) Het netwerk-effect

Op dit moment is Bitcoin de belangrijkste cryptovaluta met de hoogste mate van adoptie en de kans is groot dat Bitcoin daarom in de toekomst ook het belangrijkst zal zijn. Het is immers altijd moeilijk om de status quo met iets nieuws te vervangen en vooralsnog is Bitcoin altijd dominant geweest. Bitcoin is de eerste en heeft een zogenaamd first mover advantage en het grootste netwerk-effect. Bitcoin is degene die mensen kennen, hebben, willen en het is de maatstaf waartegen iedere andere cryptovaluta wordt afgemeten.

Als oudste cryptovaluta heeft Bitcoin ook de langste bestaansgeschiedenis (zie het Lindy effect) en het grootste ecosysteem. Bovendien heeft het de grootste economische massa. De hoeveelheid stakeholders en het economische belang dat zij hebben in het slagen van Bitcoin is groot. Inmiddels zijn ook grote institutionele spelers betrokken. Geen enkele andere cryptovaluta heeft een vergelijkbare community en bij geen enkele cryptovaluta zijn de belangen zo groot. De voorsprong die Bitcoin heeft en de exponentiële groei die het meemaakt is waarschijnlijk zeer moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk, nog in te halen.

5) Bitcoin's unieke DNA en ontstaansgeschiedenis

De bestaansgeschiedenis van Bitcoin is fascinerend en uniek. Bitcoin heeft zich uit het zicht en onder de radar kunnen ontwikkelen zonder dat iemand de macht over het netwerk wist te vergaren. De mysterieuze verdwijning van de bedenker(s) van Bitcoin Satoshi Nakamoto speelde hierbij een belangrijke rol en velen zien zijn verdwijning als een nobele bijdrage aan het decentralisatieproces. Tegen de tijd dat men Bitcoin serieuzer nam was het netwerk genoeg gegroeid en te decentraal om nog eenvoudig aan te vallen.

Nu, elf jaar later heeft het talloze aanvallen en machtsovernames weten te weerstaan en staat het netwerk er sterker voor dan ooit tevoren.

Het is onwaarschijnlijk dat een alternatieve cryptovaluta zich op een vergelijkbare manier ontwikkelt. De situatie is tegenwoordig geheel anders: cryptovaluta's worden veel serieuzer genomen en er zijn veel meer ogen op gericht. Zelfs oprechte pogingen lukt het daarom niet om voldoende te groeien tot een netwerk dat groot en decentraal genoeg is om resistent te zijn tegen overnames. Bij veel alternatieve cryptovaluta's is er dan ook sprake van een sterk gecentraliseerde hashrate of token distributie en veel ontwikkelaars vinden het moeilijk om de touwtjes uit handen te geven.

Het blijkt dan ook keer op keer weer dat je de code van Bitcoin wel kunt kopieren maar de ontstaansgeschiedenis, de organische groei en het unieke DNA van de community niet.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.