WEF flirt (onbewust) met Bitcoinmining

Afgelopen week kwam er steun voor Bitcoinmining vanuit een onverwachte hoek. Het World Economic Forum (WEF) kwam met een video waarin Bitcoin als drijfveer voor duurzame energie wordt geopperd. Maar of het WEF dit zo bedoelde, is de vraag. 

Crusoe Energy

De video die door de organisatie is gepubliceerd zet de start-up Crusoe Energy in de schijnwerpers. Deze innovatieve onderneming vangt methaangassen op en zet ze om in energie om zo hun ‘data centers’ van stroom te voorzien.

Chase Lochmiller, CEO en oprichter van Crusoe Energy, legt in de video uit wat de impact is van flaring - het verbranden van overtollig gas dat vrijkomt tijdens de olieproductie. Dit proces is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar verspilt ook veel energie. Lochmiller en zijn bedrijf richten zich daarom op het ter plekke omzetten van het overtollige gas in elektriciteit, onder andere voor het minen van Bitcoins.

Lochmiller beschrijft dit als ‘win-win-win’-situatie: oliebedrijven besparen kosten om van overtollig gas af te komen en ontvangen er in plaats daarvan inkomsten voor, Crusoe Energy verkrijgt een goedkope bron van energie voor hun Bitcoinminers, en het milieu wordt extreem vervuilende methaangassen bespaard. 

Het B-woord

Opmerkelijk is dat de WEF-video het woord ‘Bitcoin’ niet gebruikt. Gedurende de hele video wordt verwezen naar de 'datacenters' van Crusoe Energy. Toegegeven, Crusoe hanteert zelf ook de term 'datacenters' op hun website en beweert naast Bitcoinmining ook Cloud- en AI-diensten van energie te voorzien.

Echter, de hardware die in de datacenters op de videobeelden te zien is, bestaat wel degelijk uit ASIC miners, zo merkten alerte Twitter-gebruikers uit de Bitcoingemeenschap op.

Velen zijn benieuwd of het WEF nu tot het inzicht komt dat Bitcoin mogelijk een cruciale rol kan vervullen bij het vergroenen van het energienet. In eerdere publicaties uitte de organisatie felle kritiek op Bitcoinmining en bepleitte het een overstap van het Proof-of-work naar het Proof-of-stake model.

Met de video geeft het WEF dubbele signalen wat betreft hun standpunt over Bitcoin en energie. Bedrijven als Crusoe Energy zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen om het energienet te verduurzamen, dat erkent de organisatie, maar het lijkt erop het B-woord nog even niet genoemd mag worden.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.