Bitcoin Mining Council: 'Energieverbruik van Bitcoin is 56% duurzaam'

Bitcoinmining verbruikt slechts 0,117% van de totale wereldwijde energieconsumptie en de energiemix bestaat voor 56% uit duurzame energie. Dat stelt de Bitcoin Mining Council (BMC). Volgens hen is Bitcoinmining één van de meest duurzame industrieën ter wereld en is de energiemix duurzamer dan ieder groot land.

Presentatie

De presentatie van de cijfers door BMC is via Youtube te bekijken. De slides vind je hier.

De discussie rond het klimaat en energieverbruik van Bitcoin treedt steeds meer op de voorgrond. Bitcoinmining verbruikt veel stroom en dat lijkt haaks te staan op de klimaatdoelstellingen. Vanuit de miningsector komt nu echter een tegengeluid.

De Bitcoin Mining Council (BMC), een los verbond van 23 miningbedrijven die volgens eigen zeggen 32% van het netwerk vertegenwoordigen, onderzocht het energieverbruik van bitcoinmining en presenteerde onlangs hun bevindingen.

Voorman Michael Saylor vatte de conclusie samen: "Bitcoinmining verbruikt een verwaarloosbare hoeveelheid energie, wordt in rap tempo meer efficiënt, en wordt aangedreven door een meer duurzame energiemix dan vrijwel ieder groot land of industrie."

Energieverbruik van 0,117%

Volgens de BMC is het energieverbruik van bitcoinmining slechts 0,117% van de totale wereldwijde energieconsumptie. BMC baseert dat percentage onder andere op cijfers van de vaak geciteerde Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

bmcenergy

Boven: Klik om te vergroten

"Soms stellen mensen dat [het energieverbruik van] bitcoinmining groot is vergeleken met bepaalde plekken, maar daarmee vergelijken ze bitcoinmining met andere soorten energieverbruik die verwaarloosbaar zijn", lichtte Saylor toe.

"Als je bitcoinmining daadwerkelijk vergelijkt met grote landen, dan zie je dat het energieverbruik van bitcoinmining letterlijk zó klein is dat je het lijntje of balkje op het scherm niet kan zien. We hebben het handmatig moeten vergroten, omdat je het anders niet zou zien", aldus Michael Saylor.

56% duurzame energie

BMC deed ook navraag bij de miners naar de gebruikte energiemix. Daaruit bleek dat 67,6% van de energie die BMC-leden gebruiken uit duurzame energie bestaat. BMC schat echter dat het percentage wereldwijd lager ligt, op zo'n 56%. Het onderzoek van Cambridge schatte dat percentage vorig jaar op 39%.

bmcenerg</img>y

Boven: Klik om te vergroten

De energiemix van bitcoinmining is daarmee meer duurzaam dan alle grote landen in de wereld, stelt BMC. Ook vergeleken met andere industrieën is de energiemix van bitcoinmining één van meest duurzame.

Verloren stroom

BMC analyseerde ook hoeveel energie er wereldwijd vanwege inefficiënties verloren gaat. Dat is zoveel, dat slechts 0,4% van die verloren energie genoeg zou zijn om alle bitcoinminers wereldwijd van stroom te voorzien. Vergeleken met alleen de Verenigde Staten zou 2,8% van de verloren stroom voldoende zijn.

BMC20energy3.png
BMC20energy4.png

Boven: Klik om te vergroten

Efficiënter

Als gevolg van meer efficiënte apparatuur wordt bitcoinmining bovendien steeds efficiënter, stelt BMC. Volgens hun cijfers is het energieverbruik van bitcoinmining erdoor in de afgelopen kwartalen afgenomen en is het netwerk meer duurzaam geworden.

b</img>mcenergy

Boven: Klik om te vergroten

Bitcoinminers verbruikten volgens BMC in het eerste kwartaal nog 36,8% duurzame stroom, maar in het tweede kwartaal steeg dat naar 56%. De hash rate daalde in dezelfde periode met 44,5%, waarschijnlijk vanwege het recente Chinese miningverbod.

Bitcoin Mining Council

De Bitcoin Mining Council (BMC) is een vrijwillig en los samenwerkingsverbond van bitcoinminers gericht op transparantie, educatie en het delen van best practices. Volgens eigen zeggen vertegenwoordigen zij gezamenlijk 32% van de totale rekenkracht van het netwerk.

Het initiatief werd gestart door Michael Saylor, die met zijn bedrijf MicroStrategy groot investeerde in bitcoin en één van de meest uitgesproken voorstanders is. De website stelt dat BMC eens per kwartaal presentaties zal geven over de laatste trends en ontwikkelingen met betrekking tot bitcoinmining.

Nuance

Het zijn interessante cijfers, maar enige nuance is op zijn plaats. De bitcoinminers van de BMC zijn gezien hun belangen immers niet onpartijdig. Het Chinese miningverbod verstoorde bovendien de normale gang van zaken onder bitcoinminers, omdat daardoor een deel van de miners hun apparatuur in het tweede kwartaal heeft stilgezet. Een deel van de dalingen kan daaraan te wijten zijn.

Er is daarnaast kritiek op de methodologie. De meeste cijfers komen namelijk voort uit een eenvoudige enquête van BMC waaraan miners vrijwillig konden meedoen. Miners met een klimaatonvriendelijke energiemix deden wellicht minder mee dan anderen, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Het vaak geciteerde eerdere onderzoek van Cambridge is echter eveneens gebaseerd op vrijwillige deelname van 37% van de miningpools.

Het energieverbruik zal vermoedelijk een doorlopende discussie blijven. Om er iets met enige zekerheid over te zeggen is er waarschijnlijk meer onderzoek nodig. Wellicht zijn de bevindingen van BMC daar aanleiding toe.


Lees ook eens onze eerdere artikelen over het energieverbruik van Bitcoin.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.