Britse regering komt terug op controversieel wetsvoorstel

Het Britse Ministerie van Financiën is teruggekomen op een belangrijk wetsvoorstel dat bitcoinbedrijven zou verplichten om persoonsgegevens van klanten te verzamelen. Het zou gaan om data over self-custodial wallets.

In plaats het verzamelen van informatie over alle transacties naar en van 'unhosted wallets' te verplichten, wordt van cryptobedrijven enkel verwacht informatie over transacties waarvan een verhoogd risico van onwettige financiering is vastgesteld te verzamelen. Britste Ministerie van Financiën

Onder Financial Action Task Force (FATF) standaarden moeten, ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, zowel dienstverlener als ontvanger van een transactie worden geïdentificeerd. In een raadpleging, gepubliceerd in juli van 2021, laat het Britse Ministerie van Financiën weten deze regel consistent over het hele scala aan financiële dienstverleners te willen toepassen, dus in eerste instantie ook op bedrijven in de cryptosector. 

Als het wetsvoorstel wel was goedgekeurd, zouden bitcoinbedrijven transacties naar 'unhosted wallets'- oftewel self-custodial wallets moeten verifiëren en 'know-your-customer' data moeten verzamelen.

Engeland is niet het enige land dat veel tegengeluid heeft gekregen van dit soort wetgeving. Binnen de Europese Unie is de 'Travel Rule' een veel besproken amandement. Zo heeft Duitsland zich al tegen dit Europees wetsvoorstel gekeerd. De Travel Rule zou een inbreuk zijn op de privacy van de mens en eigenaren van bitcoinwallets in gevaar kunnen brengen.

De Travel Rule zou ervoor moeten zorgen dat bitcoinbedrijven verplicht worden (veel) waardevolle klantgegevens op te slaan. Je kan je voorstellen dat een datelek dan enorme gevolgen heeft. Het is in die zin dan ook niet wenselijk dat die er komt.

Het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme is het voornaamste doel van de Transfer of Funds Regulation (TFR) waar de Travel Rule onderdeel van uitmaakt. Het percentage criminele transacties wat met dergelijke regelgeving wordt opgespoord, is echter zeer gering. En dan hebben we het nog geen eens met de enorme kosten die gepaard gaan met het compliant zijn aan de regelgeving.

Of deze Travel Rule er gaat komen is nog de vraag, binnenkort zal hier meer duidelijkheid over komen. Het Verenigd Koninkrijk is er in ieder geval wél al uit: De baten van deze wet wegen niet op tegen de kosten. Laten we hopen dat meer landen het licht zullen zien.Eerder schreven wij over de travel rule en de antiwitwas-toezicht in de bitcoinsector van Nederland.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.